mesane.gen.tr https://www.mesane.gen.tr Mesane, Mesane Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2019, mesane.gen.tr Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000 Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0000 60 Mesane Şişmesi https://www.mesane.gen.tr/mesane-sismesi.html Fri, 16 Nov 2018 09:18:02 +0000 Mesane Şişmesi, Mesane yapısı itibari ile idrarı depoladığı bilinmektedir. İdrarın biriktiği alan olarak ifade etmek mümkündür. Böbreklerimiz kanın içerisinde yer alan kirli maddeleri ayırarak temiz kanı gönderip kir Mesane Şişmesi, Mesane yapısı itibari ile idrarı depoladığı bilinmektedir. İdrarın biriktiği alan olarak ifade etmek mümkündür. Böbreklerimiz kanın içerisinde yer alan kirli maddeleri ayırarak temiz kanı gönderip kirli kanın ise mesaneye ulaşmasına yardımcı olur. Böbreklerin gerçekleştirmiş olduğu bu işlem sırasında normal bir zamanda günde yaklaşık olarak 1,5 litre ya da 2 litre kadar idrarı mesaneye gönderir. Meydana gelen idrarın böbreklerden belirli işlemlerden geçtikten sonra idrarın mesaneye taşınma işlemi böbrek ile mesane arasında yer alan iki dar tüp sayesinde sağlanmaktadır. Bu görevi yerine getiren iki dar tüpü adı ise üreter yapısıdır. Normal zamanda yaklaşık olarak 400 cc miktarında idrar mesanede depolanır. Ancak bazı olumsuz durumlar sebebi ile bu üretilen idrarın miktarı daha da artar ve bu durumda da Mesane Şişmesi rahatsızlığı meydana gelir.

Mesane Şişmesi rahatsızlığı genellikle 50 ile 70 yaşları arasındaki erkek ve kadınlarda sık rastlanılan bir rahatsızlık türüdür. Bu rahatsızlık aynı zamanda erkeklerde görülme riski kadınlarla karşılaştırıldığı zaman oldukça fazla olup uzmanların bu durumun erkeklerde yaşanma sıklığının kadınlara oranla neredeyse 3 katı kadar olduğunu bildirmişlerdir. Bu sebepten ötürü erkeklerin bu konuda daha da dikkatli olması gerekmektedir.

Mesane Şişmesinin Nedenleri

Fazla miktarda oluşan idrarın böbreklerden işlendikten sonra üreter tüpleri sayesinde mesaneye ulaşımı esnasında mesanenin fazla birikmesi sebebi ile Mesane Şişmesi meydana gelir. Bu durumun meydana gelmesinde birçok etken söz konusudur. Özellikle idrar atımının gerçekleşmemesi halinde yeni üretilen idrarın mesaneye iletimi zorlaşır. Üreter tüplerinde birikmeler meydana gelir. Bu durum beraberinde Mesane Şişmelerine neden olduğu gibi mesanede ağrı ve sancıların yaşanmasına da neden olmaktadır. İdrar boşaltımı sağlanmadığı taktirde bu durum daha vahim bir hal alabilir. Mesanede fazla biriken idrar dışarı atılımı söz konusu olmaz ise eğer böbrek yolunda yer alan üreter tüplerine ve yer çekiminden kaynaklı olarak boşaltımın yapılmasını sağlayan cinsel organlara baskı yapması söz konusudur.

Uzun Süreli İdrar Tutulması Ve Mesane Şişmesi Rahatsızlığı Yaşanması

İdrarın aşırı birikmesi neticesinde mesanede şişlikler meydana gelir. Özellikle bu durum mesane hacminin yarısı geçmesi halinde oldukça tehlikeli olayların yaşanması mümkündür. Bu durum bireyin sağlığını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. İdrarın birikme düzeyi mesane hacminin yarısını geçmesi ile birlikte mesane boşaltılma isteği duyacaktır. Bu durum sinirlerin uyarılmasın ile gerçekleşir. Örneğin gece eğer yatmadan önce tuvalet ihtiyacı giderilmemiş ise eğer birey gece geç saatlerde uyanıp tuvalete gidebilir. Bunun sebebi uzun süreli idrar tutulmasından kaynaklı olup sinirlerin uyarılmasına neden olmaktadır. Uzun süreli olarak idrarın tutulması durumu beraberinde Mesane Şişmesi rahatsızlığının yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu duruma dikkat etmek oldukça önemli bir husustur. Bu yüzden de elimizden geldiği sürece idrarımızı tutmamaya gayret etmek gerekir. Aksi halde ilerleyen süreçlerde uzun süreli idrar tutmalarından kaynaklanan mesane kanseri görülme riski daha da artar. Mesane Şişmelerini meydana gelmesinde bir diğer olumsuz etken türü de mesane kanserinin görülmesi durumudur.

Mesane Şişmesi

Mesane Şişmelerine Karşı Alınması Gereken Önlemler

Mesane şişmelerini temel sebeplerinden birisi mesane zayıflığı olup bir an önce bu konu hakkında önlem almak gerekmektedir. Özellikle şeker hastalarında, mesanenin kontrolünü gerçekleştiren sinir yapılarının fonksiyonlarını yerine getirmesinde sorunlara sebep olan nörolojik rahatsızlıklarda ve kronik alkol kullanan bireylerde sık rastlanan bir durumdur. Bu durumu önlemek adına bir takım önlemler almak şarttır. Özellikle kronik alkol]]> Mesane Kanseri Son Evre https://www.mesane.gen.tr/mesane-kanseri-son-evre.html Fri, 16 Nov 2018 11:42:06 +0000 Mesane kanseri son evre, bu kanser türünün dördüncü evresidir. Mesane kanseri teşhisi konduğu zaman hangi evreye geldiği tespit edilir. Sinsi gelişen bir hastalık olduğu için belirti verdiği zaman kanser araştırması yapılır. Mesane kanseri son evre, bu kanser türünün dördüncü evresidir. Mesane kanseri teşhisi konduğu zaman hangi evreye geldiği tespit edilir. Sinsi gelişen bir hastalık olduğu için belirti verdiği zaman kanser araştırması yapılır. Belirtileri idrar yaparken kanama, ağrı ve sık idrara çıkma olsada bunlar başka bir rahatsızlığında belirtisi olabilmektedir. Doktorun yapacağı fiziksel muayene ve taram testleri sonucunda mesane kanserinin son evre olduğuna karar verilir ise tedavi süreci ona göre ilerleyecektir.


Mesane kanseri son evre tedavi seçenekleri,

Öncelikle şunu belirtmek gerekir bu evrede tedavi olunsa bile yaşam şansı çok nadir olmaktadır. Mesane kanseri son evre oluştuğunda artık hastalık çevre lenf dokularına yada vücudun başka organlarına sıçramış durumdadır. Bu aşamada ilk yapılan hastalığın verdiği ağrıları azaltmak ve yaşam süresini daha kaliteli geçirmesini sağlamaktır. Cerrahi müdahale olmadan kemoterapi uygulanmaktadır. Daha sonra radikal sistektomi uygulanır. Bu tedavi şekli iki şekilde yapılabilir.

Birincisi parsiyel sistektomi: 

Bu tedavide mesanenin bir kısmı  çıkarılır. Bu işlem sonrasında hastalar mesanesinde yeterli idrar birikimi sağlayamamaktadırlar. Bu durum genellikle geçicidir fakat bazı hastalarda kalıcı olmaktadır.

İkincisi radikal sistektomi: 

Bu tedavide ise mesanenin tamamı çıkarılmaktadır. Bu operasyonda bayanlarda rahim, erkeklerde de er bezi ve prostat alındığından meni idrar yoluna boşaltılamadığı için çocuk sahibi olamamaktadırlar. Burada idrarın vücuttan çıkası için yeni bir yol oluşturulmaktadır. 

Mesane Kanseri Son EvreMesane kanseri son evresinde cerrahi işlemlerin uygulanmasının akabinde kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi uygulanmaktadır. Burada hastanın yaşam süresini biraz daha uzatabilmek hedeflenmektedir. Kemoterapi kanserli olan hücreleri yok etmek için kullanılan ilaçlardır. Kemoterapinin dozu hastalığın durumuna göre doktor tarafından belirlenir. İntravezikal kemoterapide kemoterapötik ajan bir katater ile birlikte üretra içerisinden mesaneye verilmektedir. Bu tedavi sayesinde kanser ilaçları mesane içerisinde kaldığı için mesane içinde bulunan kanser hücreleri yok edilmektedir. Bu tedavi birkaç hafta süre ile haftada bir kez uygulanmaktadır. Eğer kanser hücreleri başka organlara da sıçramış ise anti kanser ilaçlar damar yolu ile vücuda verilmektedir. Ağızdan verilen ilaç çeşitleri de vardır. Bu kemoterapiye sistemik kemoterapi denmektedir. Radyoterapi tedavisi ise  cerrahi müdahaleden önce yada sonra uygulanabilir. Mesane kanseri son evrede kanserli hücreler uzak ya da yakın organlara sıçramış ise  radyoterapi  buralarda da tedavi için uygulanabilmektedir. Bu tedavi şeklinde radyasyon dışarıdan bir makine ile verilebildiği gibi mesane içine konulabilen radyoaktif materyal ile de verilebilmektedir. Bu tedavi hastahanede kalmayı gerektirmeden ayakta uygulanabilmektedir. Tedavi cevap verme şekline göre 5-7 hafta sürmektedir. Haftada 5 kez uygulanır.
]]>
Mesane Malign Neoplazmı https://www.mesane.gen.tr/mesane-malign-neoplazmi.html Sat, 17 Nov 2018 01:30:22 +0000 Mesane maling neoplazmı, mesanede oluşan kanserdir. Neoplazm, tümör yada kansere verilen başka bir isimdir. Böbrekler mesaneye üreter isimli boru ile bağlıdır. İnsanlarda genellikle iki böbrek ve dolayısıyla iki üreter bulunmakt Mesane maling neoplazmı, mesanede oluşan kanserdir. Neoplazm, tümör yada kansere verilen başka bir isimdir. Böbrekler mesaneye üreter isimli boru ile bağlıdır. İnsanlarda genellikle iki böbrek ve dolayısıyla iki üreter bulunmaktadır. Renal pelviste biriken idrar üreter ile mesaneye boşaltılır. Renal pelvis ile üreter, tranzisyonel hücre dediğimiz belirli hücre türleri ile döşelidir. Bu hücreler birbirlerinden kopmadan bükülme ve esneme özelliğine sahiptir. Renal pelvis yada üreterde başlayan kanser bahsettiğimiz tranzisyonel hücrelerde gelişir. Bu yüzden Mesane maling neoplazmı, için tranzisyonel hücre kanseri de diyebiliriz. Bu kanser türü genellikle metastaz yapar. Metastaz, bir organdan yada vücudun başka bir kısmından kanserin diğer bir organ veya vücut kısmına yayıldığında oluşur. Mesane kanseri erkeklerde prostat, akciğer ve kolon kanserlerini takiben en sık görülen dördüncü kanser türüdür. Kadınlar sıralamada 8. sırada yer alır. Amerika’da her yıl 50000 yeni tanı konmuş mesane tümörü hastası vardır. Avrupa ve Amerika’da erkeklerde görülen kanser türlerinin %5-10’unu mesane kanserleri oluşturur. Her yaşta görülebilmesine karşılık genellikle orta yaş ve yaşlı görülmesi daha sıktır.

Mesane maling neoplazmı neden oluşur

Mesane maling neoplazmı çok nadir olan bir kanser türüdür. Hastalığın nedenleri tam olarak belirlenemese de, plastik ve kimya endüstrisinde çalışan kişiler ve kömür,katran ve asfalt işlerinde çalışan kişiler risk altında olabilmektedir.  Bazı hastalarda genetik faktörlerin hastalığa neden olduğu saptanmıştır. Bunların dışında tüm kanser türlerinde olduğu gibi sigara içmek risk faktörü olmaktadır. Erken dönemde Mesane maling neoplazmı belirti vermemektedir. Belirtiler tümör büyüdükçe ortaya çıkmaktadır. Belirtiler arasında; kanlı idrar, geçmeyen bel ağrısı, halsizlik ve yorgunluk, kontrolsüz kilo kaybı ve ağrılı ve sık idrara çıkma bulunmaktadır. Belirtiler Mesane maling neoplazmı ile ilişkili olsa bile başka sağlık sorunları ile de bağlantılı olabilmektedir. Tam teşhis için doktor muayenesi gerekmektedir. Tanı konulması zor olan bir kanser türüdür. Doktor hastalığı doğrulayacak bulguları saptayabilmek için fizik muayene yapacaktır. İdrarda protein miktarı, kan miktarı ve bakteri kontrolü için idrar tahlili isteyecektir. Bunların dışında mesane, üreter ve renal pelvisin yapısını değerlendirmek için ayrıntılı testler isteyebilir. Bu testler; 

 • Üreter ve renal pelvis durumunu kontrol etmek için uteroskopi
 • Böbreklerde mesaneye sıvı akışını değerlendirmek için bir intravenöz pyelogram 
 • Böbrekler ve mesanenin durumu için BT taraması
 • Karın ultrasonu
 • MRG
 • Renal pelvis veya üreterden hücre biyopsisi 
Hastalığın ileri evrelerinde tedaviye başlansa dahi hastanın kurtulma şansı az olmaktadır. Mesane maling neoplazmı tedavi edilse dahi tekrarlamaktadır. Kanser renal pelviste ise böbreğe sıçrama olasılığı çok yüksektir. 

Mesane Malign NeoplazmıTedavi

Mesane maling neoplazmıı için mevcut tedaviler arasında şunlar yer almaktadır.

Nefroüreterektomi: Bu operasyonda böbrek, üreter ve mesane dokusu tamamen çıkarılır.

Segmental rezeksiyon: Bu operasyonda ise üreterin kanserli kısmı çıkarılır.

Klinik Çalışmalar

Mesane maling neoplazmı tedavisi için yapılan klinik çalışmalar kısaca şu şekildedir;

Fulgurasyon: kanser hücrelerini elektrik akımı verilerek yok etmeyi hedefleyen cerrahi bir işlemdir.

Renal pelvisin segmental rezeksiyonu: Bu operasyonda renal pelvisin kanserli kısmı çıkarılır.

Lazer Cerrahisi: Kanseri hedeflemek ve kanser hücrelerini yok etmek amacıyla lazer ışınları kullanır.

Kemoterapi: Birçok kanser türü için standart hale gelmiş bir tedavidir. Üreterin malign neoplazmını iyileştirmek için kemoterapi ila]]> Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi https://www.mesane.gen.tr/mesane-kanseri-bitkisel-tedavisi.html Sat, 17 Nov 2018 01:52:59 +0000 Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi, ilaç tedavisinden önce yada ilaç tedavisi ile beraber yapılan tedavidir. Mesane, böbreklerimizden süzülen idrarın depolanıp dışarıya atıldığı içi boş bir organımızdır. Mesane kanseri ise, Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi, ilaç tedavisinden önce yada ilaç tedavisi ile beraber yapılan tedavidir. Mesane, böbreklerimizden süzülen idrarın depolanıp dışarıya atıldığı içi boş bir organımızdır. Mesane kanseri ise, zamanla aşırı sigara içenlerde, içmeyenlere oranla daha sık gerçekleşir. Mesane kanserine neden olan diğer nedenler ise boya işiyle uğraşan, tekstille uğraşan, deri, petrol, metal işleriyle uğraşan kişilerde daha sık görülmektedir. Zamanla bu işlerdeki kimyasallar deri yoluyla ve solunum yoluyla, vücuda girerek zamanla mesane kanserine yol açarlar. İçtiğimiz sulara da dikkat etmemiz gerekmektedir, içtiğimiz suyun içerisindeki arsenik miktarı eğer yüksek ise buda zamanla mesane kanserine yol açmaktadır. Tedavisi ise mesane kanserinin büyüklüğüne göre değişmektedir, eğer tümör mesanenin katmanında oluşmuş ise öncelikle ilaç tedavisi uygulanmaktadır, eğer tümör mesane katmanını geçmiş ise öncelikle ona göre ameliyat yapılır, daha sonrada kemoterapi ve ışın tedavisi ile tedavi yoluna gidilir. Bu tedavi sürecinin yanı sıra mesane kanserinin tedavisinde bitkisel tedavide asla gözardı edilmemelidir. Mesane kanseri bitkisel tedavi ile bir çok kişinin daha kısa sürede iyileştiği saptanmıştır. 


Mesane Kanseri Bitkisel TedavisiMesane Kanseri Bitkisel Tedavisi
 • Her gün, gün içerisinde orta boy bir kase kadar çiğ kabak çekirdeği yenebilir. Bu çekirdek hem daha çok idrara çıkmayı, hemde idrardaki yanmayı ortadan kaldıracaktır.
 • E vitamini, mesane  kanserine çok yardımcı olan bir vitamindir, bunun için içinde E vitamini bulunan besinleri daha fazla tüketmemizde fayda vardır. Bunlar; Badem, toz halinde acı biber, ıspanak, yeşil zeytin, çam fıstığı, yer fıstığı, fındık, brokoli, domates, kuru kayısı, fesleğen, kivi, mango, fıstık gibi yiyecekler, bunların yanı sıra da buğday tohumu yağı, keten tohumu yağı, soya fasulyesi yağı ve kanola yağı gibi yağlar da E vitamini açısından zengin yağlardır.
 • Bağışıklık sistemini daha da güçlendirmek açısından, her gün 2-3 bardak ayran içebilirsiniz.
 • Bitki çaylarından ise, mercanköşk, ada çayı, kuşburnu, rezene, papatya çayı, zencefil gibi çayları taze bir şekilde demleyip, günde 2-3 fincan rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bu çaylar genellikle acımtırak olduğundan içine kabuk tarçın yada limon kabuğu koyarak ve 1 çay kaşığı bal ile tatlandırarak da içebilirsiniz.
 • Keten tohumu, çörek otu yada dere otu gibi bitkilerin taze öğütülmüş olanından her gün bir yemek kaşığı kadar yemeye özen gösterin.
 • Bal kabağını fırında sade olarak pişirip, içine bal ve ceviz ilave ederek tüketebilirsiniz.
 • Maydanozu ister çiğ olarak isterseniz de çay gibi kaynatarak içine limon ekleyip, günde 2-3 bardak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Maydanoz hem idrara daha sık çıkmanızı sağlayacaktır, hemde vücuttaki zararlı toksinleri atmanıza yardımcı olacaktır, bunların yanı sıra vücuttaki ödemi de sökmeye yardımcı olur.
]]> Kadınlarda Mesane Kanseri https://www.mesane.gen.tr/kadinlarda-mesane-kanseri.html Sat, 17 Nov 2018 18:06:41 +0000 Kadınlarda mesane kanseri, Kadınlarda mesane kanseri erkeklere göre 4 kat daha düşüktür. Erkeklerde daha çok görülen bir kanser türüdür. Mesane idrar kesesi diye adlandırılan her iki böbrekten idrar yolları aracılığı Kadınlarda mesane kanseri, Kadınlarda mesane kanseri erkeklere göre 4 kat daha düşüktür. Erkeklerde daha çok görülen bir kanser türüdür. Mesane idrar kesesi diye adlandırılan her iki böbrekten idrar yolları aracılığı ile gelen idrarı depolayan bir organdır. Bu organın iç yüzeyinde oluşan kötü huylu tümörlere mesane kanseri yani idrar kesesi kanseri denir. Kadınların mesane kanserine yakalanma riski erkeklere oranla kadınlarda daha düşüktür. Mesane kanserinin bilinen sebepleri arasında sigara ve kimyasal maddelere temas gelir. Mesane kanserinde en sık görülen belirti idrarda ağrılı veya ağrısız kanamadır. İdrarda kanama belirtisini devamlı ağrılı idrar ve idrar yaparken yanma hissi eşlik edebilir. Mesane idrar yolları yani üreterler olarak adlandırılan uzun tüplerle böbreklere bağlıdır. Uzun tüpler aracılığıyla böbreklerden gelen idrar yine mesaneye bağlı üretra olarak adlandırılan kısa tüplerden geçerek mesanede ayrılır. Kadınlarda mesane kanserine pek sık rastlanmasa da hastalığın seyri daha kötü ve yaşam kaybı riski daha yüksektir. Bunun sebeplerinden biride jinekologların çoğu zaman mesane kanseri olasılığını göz önünde bulundurmadan daha sık görülen alt idrar kanalları ve üst idrar kanallarında enfeksiyon teşhisi koyup aylarca antibiyotiklerle zaman kaybetmesidir. Sigara kullanmayan 40 yaş altı kadınlarda mesane kanseri çok nadir rastlanır.

Mesane duvarı 3 bölümden oluşur:
 • İç tabaka 
 • Orta tabaka
 • Dış tabaka
Kadınlarda mesane kanseri belirtileri:
 • Mesane kanserinin en çok görülen belirtisi idrarda kanamadır. İdrarın rengi kızıldan koyu kırmızıya kadar dönüşebilir.
 • İdrara çıkıldığında ağrı ve yanma hissi
 • Sık sık idrara çıkma isteği
 • Damla damla ve kesik kesik idrar yapma
 • İdrara çıkılmasının hemen ardından bile yine idrar varmış tuvalete gitme isteği
 • Çevresel karsinojenlere maruz kalmak
Yukarıdaki belirtilere sahip olmanız mesane kanseri olduğunuz anlamına gelmez. Bazen enfeksiyon hastalıkları da kendini bu belirtilerle gösterebilmektedir. Bunun dışında iyi huylu tümörler ve mesane taşı gibi problemlerde bu belirtilere vücudunuzda rastlamanıza sebep olabilir. Fakat bu belirtilere sahipseniz mutlaka bir doktor kontrolünden geçmelisiniz. Mesane kanseri belirtileri varsa doktor tarafından geniş kapsamlı bir muayeneden geçirilip gerekli testler sizden istenecektir.

Kadınlarda Mesane KanseriKadınlarda mesane kanseri teşhisi ve tedavisi:

Fiziksel muayene: Doktor karın ve pelvis bölgesini muayene eder tümör oluşumu var mı yok mu araştırmasını yapar bu muayene rektal ve vajinal muayene gerektirebilir.

İdrar testi: İdrar testi çoğu hastalığın teşhisinde kullanılır. Laboratuvar idrarda kan ve kanser hücresi var mı yok mu ona bakar. Mesane kanseri için en sık kullanılan testtir.

Sistoskopi: Sistoskop adı verilen ince ışıklı bir tüp ile doğrudan mesanenin içine bakılır ve mesane tabakası incelenir.

Doku örneği: Doku örneği sistoskop ile alınarak patolojik incelemeye gönderilir. Kanser hücrelerinin incelenmesi için doku örneği alınmasına biyopsi denir.

İntravenöz piyelogram: Bu işlemde kan damarlarına bir tür boya enjekte edilir bunun sebebi boya idrarda toplanarak röntgen sırasında mesane ve böbreklerin görüntülenmesini sağlar.

Kişide mesane kanseri yukarıdaki tahlil ve muayene sonuçları ile anlaşıldıktan sonra hastaya en uygun kemoterapi tedavisi uygulanmaya başlar. Kemoterapi süreci zorlu bir süreçtir hastaların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması bu hastalık için oldukça önemlidir. Hastaya uygulanan kemoterapi kanserli hücreleri yok etmek içindir. Bu aşamada h]]> Mesane Genişlemesi https://www.mesane.gen.tr/mesane-genislemesi.html Sun, 18 Nov 2018 18:05:50 +0000 Mesane Genişlemesi, Mesane, idrarın biriktiği ve dışarı atılmaya hazırlandığı kısımdır. İdrar kesisi olarak da bilinen mesane, ürüner sistemin bir parçasıdır. Mesane idrar yollarının altında bulunan ve etrafında mesane Mesane Genişlemesi, Mesane, idrarın biriktiği ve dışarı atılmaya hazırlandığı kısımdır. İdrar kesisi olarak da bilinen mesane, ürüner sistemin bir parçasıdır. Mesane idrar yollarının altında bulunan ve etrafında mesane duvarı dediğimiz bir yapıyla sarmalanmış kısma denilmektedir. Esnek ve dayanıklı bir yapıya sahip olan mesane, uzun süre idrarı tutabilecek bir kapasiteye sahiptir. Mesanenin işleme yapısı ise kişilerin düşündüğü gibi sürekli şişen ve büyüyen bir balon gibi değildir. Mesane birbirine geçmiş üç katmandan oluşmaktadır. Kaslardan bir araya gelerek oluşan mesane idrar ne kadar birikse de kişide büyük bir rahatsızlığa sebep olmaz. Kişi idrarını uzun bir süre tutabilmektedir. Yani mesane hacim olarak artmaktadır. Bu netice ise, bireyin ilk uyarıyı almaya başlar. Bu idrarın gelmeye başladığı ilk aşamadır ve mesanenin yarısı bile dolu değildir. Kişi içecek tükettikçe ve sindirim sistemi alıştığı müddetçe böbrek idrar yolları aracılığıyla mesaneye doğru idrarı atar. Son olarak kişi boşaltımı gerçekleştirir ve mesane kendi şekline geri döner.

Mesane Genişlemesi 

Mesane genişlemesi, mesanede toplanan idrarın sürekli tutulması yoluyla olabileceği gibi farklı sebeplerden dolayı da olabilir. Örneğin kadınlarda hamilelik sonrasında sık sık mesane genişlemesi ya da sarkması görülür. Bunun asıl sebebi ise ıkınmadan kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda sık sık doğum yapan kişilerde de bu tür sorunlar görülebilir. Mesane genişemesi bir süre sonra kişinin karın ve cinsel organlarında baskı hissetmesine neden olur. İlerlemiş olan mesane genişlemesinde ise, kişi idrarını tam kontrol edemeyebilir. İdrar inkontinansı olarak geçen idrar kaçırma olayi ise kişilerde psikolojik olarak büyük bir sıkıntıdır. kişinin kaslarının tam çalışamaması nedeninden kaynaklanmaktadır. Ameliyat geçiren bieylerde de görülür. Örneğin prostat hastası olan erkeklerde kas tahribatı olmuşsa idrar kaçırmada olasıdır. Kişinin idrarını kontrol edememesi, idrar yollarının yanma ve kaşını gibi sorunlarla tahrip olması, böbreklerde yaşanan sorunlar kişinin yaşam alitesini de düşürür. Çalışan ve toplu yaşam alanlarında ortak mekanları paylaşan kişiler için ise durum daha da ağır geçmektedir. Birey çoğu zaman bu tür sorunlardan dolayı psikolojik destek almak zorunda kalabilmektedir. 

Mesane GenişlemesiMesane Genişlemesi Ameliyatı 

Mesane genişlemesi tahmin edileceği gibi ilaçla geçebilecek bir durum değildir. Kişinin mutlaka ameliyat olması gerekmektedir. Kişi bir jinekoloğa giderek öncelikle muayene olmalı ve sonrasında izlenecek yola doktoruyla birlikte karar vermelidir. Mesane enişlemesi ameliyatı tıbbın bize sunduğu imkanlar olayısıyla son derece basit ve başarılı geçmektedir. Hayati riski yok denecek kadar az hatta neredeyse yoktur. Ameliyat kısa sürmektedir. Sonrasındaki süreç ise tuvalete çıkma ve cinsel yaşam konusunda dikkat etmeiz gerekn bir kaç husus olacaktır. Tamamen iyileşene kadar dikkatli olusanız, kısa sürede günlük yaşamınıza geri dönebilirsiniz.
]]>
Mesane Ameliyatı https://www.mesane.gen.tr/mesane-ameliyati.html Sun, 18 Nov 2018 20:39:01 +0000 Mesane ameliyatı, her iki böbrekten üreterler vasıtasıyla gelen idrarın mesane yani idrar kesesinde buluşmasıyla boşaltım işlemi oluşurken, mesanenin iç kısmının  çeşitli sebeplerden dolayı kötü huylu tümörler tarafın Mesane ameliyatı, her iki böbrekten üreterler vasıtasıyla gelen idrarın mesane yani idrar kesesinde buluşmasıyla boşaltım işlemi oluşurken, mesanenin iç kısmının  çeşitli sebeplerden dolayı kötü huylu tümörler tarafından kaplanması sonucu yapılan ameliyata mesane ameliyatı denir. Mesane kanseri kadınlardan daha çok erkeklerde görülmektedir. Bunun nedenleri arasında uygunsuz çalışma ortamında çok fazla çalışılması ve alkol ve tütün tüketim oranının erkeklerde daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Mesane kanseri belirtileri;
 • İdrarın kanamalı olması ve idrarda pıhtılaşmanın görülmesi; mesane kanseri belirtileri arasında çok sık rastlanmaktadır. Hastalığın en önemli belirtileridir.
 • Sürekli olarak görülen ağrılı idrar ve idrar yapılırken sonlarına doğru boşaltım organında yanma hissinin oluşması hastalığın diğer önemli belirtilerindendir. 
Mesane kanserinde belirtilerinden olan idrarda kan oluşumu her hastada gözle görülmeyebilir diğer belirtiler varsa idrar tahlilinde kan hücrelerine rastlanacaktır. Bu belirtiler görülen kişiler ilgili polikliniklere başvuru yaparak gerekli tetkikleri yaptırmalı ve hastalığın ileri aşamasına gelinmeden tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Hastalığın teşhisinde gelişen tıbbi cihazlar sayesinde kolaylıkla kesin tanı konulabilmektedir. Ultrasyon, bilgisayarlı tomografi ve endoskopi cihaz ve teknikleri uygulanarak hastalığın durumu ve uygulanacak tedavi yöntemi belirlenmektedir. En sağlıklı tanı endoskopi sayesinde yapılmaktadır. Mesane ameliyatı yapılan tetkiklerden sonra tur tm denilen cerrahi operasyon yapılması ve mesane içerisinden kistler alınarak tümörlerin tehlike boyutuna göre tedavi yolunun izlenmesi gerekir. Tur tm ameliyatı ile alınan parçalar patolojik olarak incelenerek tümörün mesane içindeki boyutu ve tehlikesi anlaşılır. Bu duruma göre yapılacak müdahale belirlenir. Mesane ameliyatı;Mesane Ameliyatı
 • Tur tm operasyonu ile mesane içindeki tümörlerin kesenin iç kısımlarına nüfuz etmediği ve saldırgan özelliği bulunmadığı, yayılma riskinin çok düşük olduğu yani düşük dereceli hastalıklarda tur tm operasyonu yeterli olabilmekte ve doktorların öngördüğü ilaçlarla tedavi edilmektedir.
 • Tur tm operasyonu sonucunda kese içindeki tümörlerin saldırgan olduğu yayılma riskinin bulunduğu ancak mesanenin içine nüfuz edememiş başlangıç aşamasında olan hastalığın tedavisinde ise bir kaç hafta sonra tekrar tur tm operasyonu olacaktır ve ikinci operasyondan sonra doktorların öngördüğü süre boyunca ilaç tedavisi uygulanacaktır.
 • Tur tm operasyonu sonucunda tümörlerin saldırgan ve kese içerisinde derinlere kadar indiği anlaşıldığında bir kaç hafta sonra tur tm operasyonu tekrarlanır ve mesane bölgesine doktorların öngöreceği süre boyunca verem ilaçları enjekte edilerek tedavisi yapılmaya çalışılacaktır.
 • İlk operasyon sonucu tümör hücrelerinin çok saldırgan oldukları mesaneyi tamamen kaplayıp diğer komşu dokulara sıçramış oldukları belirlendiğinde bir kaç hafta sonra tekrar tur tm operasyonu yapılır ve patolojik değerler incelendiğinde tehlike boyutunun halen yüksek olduğu anlaşılmışsa radikal sistektomi adı verilen cerrahi müdahale yapılır. Bu müdahalede meni dokuları, prostat, mesane, alt idrar yollarının bir kısmı, lenf dokuları ve  büyük damarlar alınır. Mesane ameliyatı sırasında en büyük ve en zor ameliyat radikal sistektomi ameliyatıdır.
]]>
Mesane Kapasitesi https://www.mesane.gen.tr/mesane-kapasitesi.html Mon, 19 Nov 2018 09:27:47 +0000 Mesane kapasitesi, fonksiyonu idrar depolamak olan mesanenin yani idrar kesesinin dolması için gerekli idrar çokluğunu temsilen kullanılan bir terimdir. Yetişkin bir kişinin idrar kesesinin 500 ile 600 mililitre arası idrar alabilmesi Mesane kapasitesi, fonksiyonu idrar depolamak olan mesanenin yani idrar kesesinin dolması için gerekli idrar çokluğunu temsilen kullanılan bir terimdir. Yetişkin bir kişinin idrar kesesinin 500 ile 600 mililitre arası idrar alabilmesi mümkündür ama mesanedeki idrar bir su bardağı kadara yani 150 mililitreye ulaştığında idrar boşaltma ihtiyacı hissederiz. Yani mesane bizim tuvalete gitme süremizin dört kat daha fazlasına dayanabilecek büyüklükte olsa bile biz mesanenin dörtte biri idrar dolunca boşaltma yapma ihtiyacı duyuyoruz. Bu idrarlar da mesanemize böbreklerin kandaki atılması gereken maddeleri ve suyu 1,5-2 litreye yakın idrar oluşturarak atma ihtiyacı duymasıyla oluşur. Böylece mesane dolar ve normalde 400 cc kadar idrar depolar. Bunun yarısı kadarı dolunca da idrar yapma İhtiyacı duyarız. Bazı insanlarda mesane kapasitesi olması gerekene göre az ya da fazladır. Bunun için elbette ki doktora gidilmeli vede söylediği tedavi eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır.

Mesane KapasitesiMesane kapasitesi normalden düşük olanlar için tedavi yöntemleri
 • 4-5 saatte bir TAK yapılmalıdır. TAK mesanedeki tüm idrarın boşaltılmasını sağlar. 1 kere gece olmak üzere 5 defadan fazla yapılmalı.
 • Mesane enfeksiyonun olmaması sağlanmalı. Kültür testi yapılıp doğru antibiyotik kullanılmalı.
 • Günde 2 litreden fazla su tüketilmeli ve bu tüketim TAK ile orantılı olmalı.
 • Doktor önerisiyle sabah akşam olarak antibiyotik tüketilmeli.
]]>
Mesane Ağrısı https://www.mesane.gen.tr/mesane-agrisi.html Mon, 19 Nov 2018 15:19:03 +0000 Mesane ağrıları ilk olarak bakteriyel bir enfeksiyon gibi gözükebilir ancak antibiyotik kullanımının herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Mesaneni bilenen ağrıları şunlardır: Acil işeme isteği, ağrı yaşanması ve Mesane ağrıları ilk olarak bakteriyel bir enfeksiyon gibi gözükebilir ancak antibiyotik kullanımının herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Mesaneni bilenen ağrıları şunlardır: Acil işeme isteği, ağrı yaşanması ve sık işemelerdir. Mesane boşaltılmadığı sürece ağrı giderek artar. İşeme olayı ise genellikle rahatlık verir ve ağrının azalmasına yardımcı olur.

Karın kısmının altında yer alan pelviste bölümü ile sırt kısmının altında mesane ağrıları olabileceği gibi uyluk bölgesinde ve kasıklarda da bu ağrıların görülmesi mümkündür. Kadınlarda meydana gelen ağrı vajinal bölümde olurken erkelerde ise testislerde, peniste, perinede ve skrotumda meydana gelmektedir.

Her iki cinsiyet için de uretral ağrılar idrar boşaltım yolu boyunca devam edebilir. Yoğun ve sürekli bir biçimde isteği ya da gecede dahil olmak üzere sık sık işeme durumu söz konusu olabilir. Oluşan ağrı mesanede yanma durumu gibi hisler şeklinde meydana gelebilir. Bunun yanı sıra mesane ve çevresinde spazm olma şeklinde ya da batar tarzda bir vajinal ağrı oluşması mümkündür. Mesane kısmında bir basınç hissetmek de ağrıya sebep olur. Mesane ağrıları ya aralıklı olabilir ya da sürekli olarak devam edebilir. Ağrı bütün pelvik tabana, makata, alt karın kısmına ve sırtın alt kısmına doğru yayılabilir.

Mesane ağrıları görülme durumu

Oluşan semptomlar birden bire, ortada herhangi bir görünür sebep bulunmaksızın oluşabilir. Bunun yanı sıra bazen bir operasyonun beraberinde (genellikle kadınlarda görülür) histerektomi veya başka herhangi bir jinekolojik cerrahi müdahale sonrasında oluşabilir. Bununla birlikte doğum esnasında ya da mesanenin önemli bir bakteriyel mikrop kapması sonrasında ortaya çıkabilir.

Genel olarak kadınlarda yüksek oranda yaşanan mesane ağrıları erkeklerde 10 kişiden 1 kişide görülmektedir. Yaşanan semptomlar arasında spontane alevlenmelerin olması ve iyi haller sonucunda oluşan interstisyel sistitin en belirgin özellikleridir.

Kadınlarda görülen semptomlar için menopoz döneminde ya da adet öncesi dönemde sık sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu rahatsızlığın görülmesiyle birlikte cinsel birleşme olayı hem erkek için ve hem de kadın için oldukça ağrılı geçmektedir. Hatta bazı durumlarda cinsel birleşme durumu imkansızdır. Birçok hasta mesane ağrıları semptomlarının fiziksel ya da duygusal stres ile birlikte arttığı görülmüştür. Ancak stresin mesane ağrılarına neden olduğu tam olarak tespit edilememiştir. Sürekli olarak bir acil işeme durumu gezi, çalışma hayatı, arkadaş ziyareti ya da basit bir alışveriş durumunu dahi engelleyecek halde kendini göstermektedir.

Mesane ağrısı çeken hastalar için tuvalet bulmak oldukça önemli bir sorundur. Sık sık ev dışında tuvalet bulma derdindedirler. Birçok yönü ile ciddi bir biçimde araştırılmış olmasına rağmen bu rahatsızlığın sebebi bilinmemektedir. Tahmin edilen bir duruma göre mesane ağrılarının tek bir nedene bağlı olmadığıdır. Bu rahatsızlığı alerjik, bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar ve hatta çevresel etkenler gibi farklı nedenlerden kaynakladığı düşünülmektedir.

Mesane Ağrısı

Mesane ağrılarının tedavisi

Birçok öneri bulunmasına rağmen mesane ağrılarının asıl nedeni tam olarak tespit edilemediği için tedavisi içinde net bir cevap verilememektedir. Hastalık şifa ile son bulacak bir durum söz konusu değildir. Yalnızca oluşabilecek semptomları azaltabilme imkanımız bulunmaktadır. Tedavi durumu kişisel sorunlardan kaynaklandığı için herhangi bir tedavi durumu mesane ağrıları yaşayan hastalar için eşit etki sağlayacağını söyleyemeyiz.

Tedavi için söyleyebileceğimiz öneriler ise oral ilaçların kullanılması, mesane instilasyonalarının yaşanması, lazer tedavisinin yapılması ya da farklı olarak bir takım cerrahi müdahaleleri önerebiliriz. Mesane ağrıları ayrıca kas ve eklem ağrıları ile yorgunluk durumu, ilaç intoleransı ile alerji ile beraber mey]]> Mesane Kanseri Ameliyatı https://www.mesane.gen.tr/mesane-kanseri-ameliyati.html Tue, 20 Nov 2018 14:50:15 +0000 Mesane Kanseri Ameliyatı, idrar kesesinde habis tümör bulunan ve başka tedavi yöntemleri ile iyileştirilemeyen hastaların tedavisi için yapılan bir ameliyattır. Mesane içinde kanserli hücre ya da tümör oluşumu varsa bir üroloji Mesane Kanseri Ameliyatı, idrar kesesinde habis tümör bulunan ve başka tedavi yöntemleri ile iyileştirilemeyen hastaların tedavisi için yapılan bir ameliyattır. Mesane içinde kanserli hücre ya da tümör oluşumu varsa bir üroloji hekimi tarafından öncelikle tespit edilmesi gerekir. Mesane kanseri, ultrosonografi ve CA21 testleri yapılarak tespit edilebilir. Kanser varlığı tespit edildikten sonra tedavi için farklı yöntemler uygulanabilir. Kanserli hücrelerin veya tümörün yoğunluğuna ve tipine göre tedavi şekline karar verilir. Bu tedavi yöntemleri bazen ilaçlı radyoterapi ya da kemoterapi veya ameliyat arkasından kemoterapi şeklinde olabilir.


Mesane Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır:

Mesane kanseri teşhisi konmuş hastada hekim kararı ile mesane kanseri ameliyatı yapılabilir. Bu operasyon geçmiş yıllarda açık ameliyat şeklinde yapılırken son yıllarda, Kapalı TUR Tm ( trans uretral resection tm) şeklinde yapılır. Hasta operasyon için karar verilen günde veya bir gece öncesinde hastaneye yatış yapmalıdır. Hasta aç karnına olmalı ve operasyon öncesi gerekli tetkikler tamamlanmalıdır. Hastanın tansiyon ve nabız kontrolü sağlandıktan sonra operasyon genel anestezi altında ya da spinal ( belden aşağı) anestezi altında operasyona alınır. Kapalı TUR TM ameliyatında beden içi açılmaz, idrar deliğinden laparoskopik bir cihaz yardımıyla girilir ve mesane içinde bulunan tümör temizlenir. Bu yöntemle hastanın hem iyileşme süreci hızlanır hemde operasyon sonrası oluşabilecek enfeksiyon ve komplikasyon riskleri en aza indirilmiş olur. 
Bazen mesane kanseri çok ileri boyutlarda olur ve tüm mesanenin alınması gerekebilir. Böyle durumlarda hastaya ince bağırsaktan yeni bir mesane yapılır ve bir süre mesane torbası kullanıldıktan sonra hasta neredeyse eski haline dönebilir.

Mesane Kanseri AmeliyatıMesane Kanseri Ameliyatı Sonrası Bakım:

Mesane kanseri ameliyatı olmuş hastalar, başarılı bir operasyon geçirmiş iseler çoğunlukla kısa sürede normal hayatlarına dönebilirler. Bazı durumlarda ameliyat sonrası da kan da veya lenf dokusunda kanseri hücre varlığı tespit edilebilir. Böyle durumlarda ameliyat sonrası kemoterapi yapmak şarttır. Kanseri dokuya rastlanmasa bile ameliyat sonrası enfeksiyonu önlemek için, antibiyotik tedavisi uygulamakda fayda vardır. Hastaların ameliyat sonrası özellikle kişisel hijyene dikkat etmesi ve bu direnç yoksunluğu döneminde bir enfeksiyonla mücadele etmemelerinde fayda vardır.
]]>
Mesane Kalınlaşması https://www.mesane.gen.tr/mesane-kalinlasmasi.html Wed, 21 Nov 2018 07:31:13 +0000  Mesane, böbrekler tarafından üretilen ve üreterler aracılığı ile taşınan idrarın depolandığı lümenli organımızdır. Mesanenin idrar alma kapasitesi beş yüz mililitre kadardır. Mesane, dört katm  Mesane, böbrekler tarafından üretilen ve üreterler aracılığı ile taşınan idrarın depolandığı lümenli organımızdır. Mesanenin idrar alma kapasitesi beş yüz mililitre kadardır. Mesane, dört katmandan meydana gelir. En dış kısımda bağ dokusu yapısında olan adventisya tabakası vardır. İçe doğru sırasıyla; düz kas tabakası, lamina propriya ve en içte mukoza tabakası yer almaktadır. Mesanenin iç tabakası mesane dolu olduğu zaman düz bir zemin, boş olduğu zaman ise katlantılar oluşturan, değişici epitel ile döşelidir.

Mesane tabanının yüzeyini kaplayan mukozal yapıda olan membran bölümüne trigon denir. Trigonda mukoza altında bulunan kas tabakasına sıkıca yapışmış olduğundan mesanenin içi boş olsa bile düz bir yapıdadır. Trigonun üst köşeleri üreter açıklıklarına ve alt köşesi ise iç üretral açıklığa karşılık gelir. Üreterler mesaneye oblik şekilde girerler. Bu yapı kapak gibi işlev görerek mesane dolduğunda idrarın üreterlerden böbreğe doğru geri kaçışına engel olur. Trigonun üst kısmında sınırlandırıcı bir kas katlantısı bulunur.  Bu kas katlantısı iki üreter açıklığı arasında seyreder. Uvula vezika, üretral açıklığın hemen arkasında bulunan ve prostatın orta lobu tarafından meydana getirilen bir kabarıklıktır. Mesanenin kas tabakasını üç kat olarak düzenlenen detrusor kası oluşturur. Bu kas içte ve dışta longitudinal, ortada ise sirküler seyirlidir. Mesanenin boyun kısmında sirküler olan kas tabakasının kalınlığı artarak vezikal sfinkteri oluşturmaktadır.

Mesane kalınlaşmasının  sebepleri,

Bu sebepler; nörojenik mesane hastalıkları, enfeksiyonlar, mesanenin benign ve malign tümörlerine bağlı olabilir.

Nörojenik mesane: Mesaneyi inerve eden sinirlerde bozukluk meydana gelmesi sonucunda görülen klinik tablodur. Mesanenin idrarı boşaltmak için kendine özgü bir ritmi vardır. Nörojenik mesanede bu ritim bozulmaktadır. Buna bağlı olarak bir çok komplikasyon ve en sonunda böbrek yetmezliği gelişme olasılığı vardır. Bu yüzden nörojenik mesaneye erken tanı koyularak önlem almak kişinin hayat kalitesini yükseltir ve daha güçlü kalmasını sağlar. Nörojenik mesaneye neden olan bir çok etken vardır. Bu etkenler; diabetes mellitus (iyi tedavi edilmezse öncelikle damarlarda dolayısıyla sinir sisteminde harabiyete neden olur), tümör (sinir sistemi ve ya sinir sistemine metastaz yapan tümörlere sekonder görülür), travma (özellikle trafik kazalarında, savaşlarda ve diğer yaralanmalarda gelişir), multiple skleroz (merkezi sinir sistemini  tutan bir hastalık), tüberküloz, meningomyelosel.

Enfeksiyonlar: Mesane normal koşullarda steril olan iç organımızdır. Yani bakteri, virüs, mantar ve parazit içermez. Mesane enfeksiyonları genelde üretradan gelen mikroorganizmalar tarafından olur. Üretra, mesanenin dışarı açılış yoludur. Kadınlarda üretra daha kısa olduğu için ve anal bölge ile komşuluğu daha yakın olduğu için enfeksiyonlar erkeklerden daha fazla gözlenmektedir. Erkeklerde gözlenen mesane enfeksiyonlarında genelde altta yatan bir neden araştırılmalıdır. Mesane enfeksiyonlarına en fazla neden olan bakteri türü E.coli'dir. E.coli anal floradan göç ederek üretral floraya gelir. Koruyucu faktörler yetersiz ise mesaneye kadar ilerlerler ve sistit meydana getiriler. Enfekte olan mesanenin iç duvarı şişer ve kalınlaşır. Antibiyotikler ile tedavileri mümkündür. Mesanede enfeksiyona neden olan bir başka mikroorganizma da Şistozoma'dır. Şistozoma'nın E.coli'den farkı dikensi çıkıntılarının olmasıdır ve bu çıkıntıları ile sürekli irritasyona neden olur. Mesanede sürekli irritasyon sonucu yassı hücreli kanser gelişme riski artar.Enfeksiyonlar:

Mesane KalınlaşmasıMesanenin benign ve malign tümörleri: Her organda gelişebileceği gibi mesanede de kanser gelişmektedir. Benign, iyi huylu malign ise kötü huylu tümör demektir. Mesane tüm]]> Mesane Tüberkülozu https://www.mesane.gen.tr/mesane-tuberkulozu.html Wed, 21 Nov 2018 12:57:54 +0000 Mesane Tüberkülozu, kişinin mesanesine yerleşen mycobacterium complex olarak adlandırılan verem enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. Bu bakteriler mesaneden geçerek mesanenin içinde yayılırken, bir süre sonra diğer organlara hatta Mesane Tüberkülozu, kişinin mesanesine yerleşen mycobacterium complex olarak adlandırılan verem enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. Bu bakteriler mesaneden geçerek mesanenin içinde yayılırken, bir süre sonra diğer organlara hatta başkalarına da bulaşabilirler. Temel olarak mesane tüberkülozunun nedeni sigara kullanımıdır. Sigarada blunan zararlı maddeler, mesanede birikip dışarı atılmaya hazırlanırken, mesanenin içinde bu katranlar mikropların yayılmasına neden olmaktadır. 

Mesane Tüberkülozu Nedenleri 
 • Sigara kullananlarda sık görülür. 
 • İdrar yolları enfeksiyonlarının sürekli tekrarlanması,
 • Böbreklerde yaşanan sorunların ihmal edilmesi.
 • Diğer etkenler.
Mesane Tüberkülozu Belirtileri
 • Ağrısız idrar ve sık sık idrarın olduğu hissi,
 • Öksürük,
 • Baş ağrısı,
 • Düşmeyen yüksek ateş
 • Kanlı dışkı. 
Mesane TüberkülozuMesane Tüberkülozu Teşhisi ve Tedavisi 

Hastadan idrar örneği alarak bakteri miktarına bakılır. Aynı zamanda her bakteri ve virüs tüberküloz değildir. Bunun için idrar sonucunu hekim değerlendirecektir.Hastaların çoğunda eritrosit, lökosit ve ve asit pH bulunmaktadır.  Aynı zamanda Ucunda minik bir kamera olan çubukla beraber içe iterek yayılma alanına bakılır. Kişiden temizlense de tüberküloz hızlı yayıldığından tam temizleme sağlanamayabilir. kişinin bu süreç içinde sigara kullanmaması gerekmektedir. Erken bir teşhis konulmuş ise, idrar yollarında daralma tespit edilebilir. Fakat ilerleyen bir tüberküloz varsa, kişinin böbreklerine kadar ilerlemiş olur. Genel olarak akciğer kanseri geçirenlerde daha sık görülür. Bazı tedaviler 2-6 ay sürdürülebilirken bazıları 2 yıldan fazla sürdürülebilmektedir.Bu tedavi sırasında primer ve üriner ajanlardan uygun olan tercih edilir.   
]]>
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi https://www.mesane.gen.tr/mesane-kanserinde-yasam-suresi.html Thu, 22 Nov 2018 10:49:42 +0000 Mesane Kanserinde Yaşam Süresi, kanserin evresine ve tedavi edilmesine bağlıdır. Bazı mesane kanserleri, erken evrede teşhis edilir ve tedavisine başlanır, bu tür kanserlerde, yaşam şansı uzun ve tedavi başarılıdır fakat bazı Mesane Kanserinde Yaşam Süresi, kanserin evresine ve tedavi edilmesine bağlıdır. Bazı mesane kanserleri, erken evrede teşhis edilir ve tedavisine başlanır, bu tür kanserlerde, yaşam şansı uzun ve tedavi başarılıdır fakat bazı kanser türleri geç teşhis edilir tümörün de kötü huylu olmasıyla birlikte tedavi bazen başarılı olmaz ve hasta için yaşam şansı azalır. Genellikle hekimler kanser tedavisi sonrası hastaya şu kadar ömrün kaldı veya kesinlikle yaşarsın gibi ümit veren ya da ümit kıran cümleler söylemezler, bunun nedeni her kişinin metabolizmasının farklı işlemesidir, fakat bazı kanser türlerinde de kaçınılmaz olarak yaşam şansı azdır. Bu gibi durumlarda hastayı veya hasta yakınlarını bilgilendirmek daha iyidir.

Mesane Kanserinde Teşhis:

Mesane kanseri, mesaneyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile oluşur. Mesane kanseri sadece mesane dış duvarında da gelişebilir veya yağ dokusunu geçip daha derin bir tümör oluşturabilir. Kas tabakasına geçmiş mesane kanserleri çevre dokulara yayılabilir ve tedavi edilmesi daha güç olan çoklu organ kanserlerine sebep olabilir. Mesane kanseri her yaşta görülebilir fakat daha çok altmış yaş üstünde görüldüğü için ileri yaş hastalığı olarak da adlandırılır. Mesane kanserinin sebepleri; sigara kullanımı, sanayi bölgelerinde boya imalatı vs. çalışma, yorucu hayat koşulları, tekrarlayan idrar yolu hastalıkları ve böbrek hastalıkları olarak gösterilebilir.
Mesane Kanserinin; idrarda kan görülmesi, ağrılı ve yanmalı idrar yapma ve sık sık idrara çıkma fakat yeterli idrar yapılmadığı hissi gibi belirtileri vardır. Bu belirtileri gösteren kişilerin derhal bir üroloji hekimine başvurması gerekir. Mesane kanseri genetik olabilir, ailesinde kanser geçmişi olan kişilerin sık sık kontrole gitmesi erken teşhis açısından önemlidir. Kanser türlerinin tamamında olduğu gibi mesane kanserinde de erken teşhis tedaviyi daha başarılı kılar ve yaşam şansını artırır.

Mesane Kanserinde Yaşam SüresiMesane Kanserinde Yaşam Süresi ve Tedavi:

Mesane kanserinde yaşam süresi, uygulanan tedavinin başarısı ile doğru orantılıdır. Yüzeysel mesane kanserlerinde genellikle TUR Tm operasyonu uygulanır. Bu operasyon lokal anestezi altında, hastanın israr kanalından laparoskopik bir cihaz yardımı ile girilerek kanserli dokuyu temizleme esasına dayanır. Yüzeysel mesane kanserlerinde başarı şansı yaklaşık olarak % 90 olarak tanımlanır. Derin mesane kanserlerinde açık ameliyat yapılarak gerekirse mesane alınır ve ince bağırsaktan tekrar mesane oluşturulur. Bu operasyona ek olarak kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Tedavinin başarı şansı hastalığın nüks edip etmemesine bağlıdır. 
Mesane kanserinin tedavisinde; tümörün evresi, yeri, sayısı, büyüklüğü ve hastanın genel sağlık durumu önemlidir. 
Genel durumu iyi olan hastalarda erken tanı koyulup uygun tedavi uygulanır ve hastalık altı ay içinde tekrarlamazsa tedavinin başarılı olduğu söylenebilir ve yaşam şansı yüksektir fakat altı ay içinde tekrarlayan, başka organlara sirayet eden, geç teşhis edilmiş mesane kanserlerinde yaşam şansı ve tedavinin başarı oranı düşüktür.
]]>
Aktif Mesane Bitkisel Tedavi https://www.mesane.gen.tr/aktif-mesane-bitkisel-tedavi.html Fri, 23 Nov 2018 10:29:40 +0000 Aktif Mesane Bitkisel Tedavi, bu durum genellikle kişiyi mecburiyetten dolayı zor durumların içerisine sokabilmektedir. Aktif Mesane özellikle kişi hapşırdığı zaman, öksürdüğünde, güldüğünde ya da ani bir hareket yaptığı Aktif Mesane Bitkisel Tedavi, bu durum genellikle kişiyi mecburiyetten dolayı zor durumların içerisine sokabilmektedir. Aktif Mesane özellikle kişi hapşırdığı zaman, öksürdüğünde, güldüğünde ya da ani bir hareket yaptığında idrar kaçırma durumları ile karşı karşıya kalmasından dolayı sürekli olarak endişe yaşamaktadırlar. Çoğunlukla aktif mesanede kişide sık olarak idrara çıkma isteği, sıkışıklık hissinin olması hatta gece uykudan uyanmalarına bile sebep olabilecek kadar idrar yapma isteğine neden olan bir rahatsızlıktır. Akif mesane özellikle erişkin nüfusunun yaklaşık olarak %16 oranında etkileyen ve en sık olarak rastlanan rahatsızlıklardan birisidir. Aktif mesane durumu olan kişiler için artık bitkisel olarak tedavi yöntemleri mevcut olmaktadır.

Aktif Mesane Bitkisel Tedavi Sıvı Takibinin Yapılması, 

Bu olay aynen kişinin rejim yapması gibidir. Öncelikle günlük yediklerinizin ve içtiklerinizin takibinin yapılması, daha sonra günlük ne kadar sıvı alındığı ya da ne kadar yemek tüketildiğinin öğrenilmesi için bu yöntem uygulanmaktadır. Mesela gün içerisinde yatmadan öncesine kadar ne kadar sıvı tüketildiği, hatta kişiye sorun yaratabilecek içecekler (soda ya da kahve gibi) bir fikre sahip olunması özellikle gün içerisinde ne kadar sıvı tüketimi yapıldığı hakkında bilgi almanıza oldukça yardımcı olmaktadır. 

Aktif Mesane Bitkisel Tedavi Sabal Bitkisi, bu bitki yapılan medikal araştırmalar sonucunda özellikle kişilerde meydana gelen prostat büyümesi olan hastalarda iltihap sökücü özelliğinden dolayı kişinin ihtiyaç duyduğu sık olarak idrara çıkma isteğini azalttığı tespit edilmiştir. 

Aktif Mesane Bitkisel TedaviAkif Mesane Bitkisel Tedavi Pelvik Yer Egzersizleri, diğer bir ismi de keğel egzersiz olarak bilinen pelvik yerde yapılan egzersizleri çoğunlukla kişinin idrar akışını sağlarken, aynı zamanda idrar yapmasını sağlayan kasların güçlenmesinde oldukça yardımcı olmaktadır.

Aktif Mesane Bitkisel Tedavide C Vitamini, Kişiye C vitamini desteği genellikle oksidasyon stresi ile baş edebilme özelliğinden dolayı önerilmektedir. 

Aktif Mesane Bitkisel Tedavi Kilo Kayıpları, kişinin aşırı kilolu olması aslında eklemler açısından hiç uygun değildir. Nedeni ise aşırı kilo sebebi ile kişi normal kilosundan fazla yük taşımak zorunda kalmaktadır. Obezite rahatsızlığı mesanenin etrafında bulunan ve mesaneyi tutmakla görevli olan kasların esneyerek zayıflaması sonucunda üriner inkontinansa durumunun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Aktif Mesane Bitkisel Tedavi Emici Pedler, pedler kişiye uygulanan tedaviden ziyade tedariksel yöntem olsa da kişi hiç beklemediği bir anda kaza ile idrar kaçırdığının fark edilmemesi için emici olan pedler sayesinde yaşanan acil idrar hissinin de kontrol edilmesi onusunda yardımcı olabilmektedir. 
]]>
Mesanede İdrar Kalması https://www.mesane.gen.tr/mesanede-idrar-kalmasi.html Sat, 24 Nov 2018 00:38:04 +0000 Mesanede idrar kalması, Mesanenin fonksiyonu  idrar depolamaktır. Böbrekler kandaki atılması gereken maddeleri ve suyu atmak için günde 1,5 ve 2 litreye yakın idrara oluştururlar. Oluşan idrara böbreklerden mesaneye Mesanede idrar kalması, Mesanenin fonksiyonu  idrar depolamaktır. Böbrekler kandaki atılması gereken maddeleri ve suyu atmak için günde 1,5 ve 2 litreye yakın idrara oluştururlar. Oluşan idrara böbreklerden mesaneye üreter denilen iki dar tüp ile taşınırlar. Mesane doldukça gerilir ve normalden yaklaşık 400cc idrar depolar. Bu depoladığı idrarı hacmin yarısına ulaşılınca idrar idrar yaparak mesaneyi boşaltma isteği duyulmaya başlar. Mesane kapasitesinin çok üstünde idrarı gerilerek depolama yeteneği vardır. Sfinkter denen ve mesane tabanın da dairesel yerleşen adale tarafından kontrol edilir. Sfrikten normal idrar akımını durduran, idrar kaçmasını engelleyen bir yapıdır. Sfinkter, balonun ucundaki bir bağ gibi genelde kapalıdır, böylece idrara kaçırmada engeldir. Mesanedeki idrar vücut dışına üretra denilen küçük bir tüple atılır. Mesanedeki idrarın tümü boşaldığında, sfinkter yeniden kapanır ve mesane duvarındaki kas kasılması biter ve gevşer. Sağlıklı bir mesanenin içinde sterildir ve bakteri barındırmaz. Bu bakteriler mesanede kalır ve burada çoğalırsa enfeksiyonlara sebep olurlar. Mesanenin aşırı enfeksiyonun da kızarıklık, şişme ve ağrıya neden olur. Bu tip enfeksiyonlar mesane Dolmadan idrara sık çıkma hissi yaparlar. Mesanede idrar kaçırma yada mesanede idrar kalması genellikle kadınlar da çok görülür. Mesane yapı olarak genişleyebilen bir balona benzemektedir. Mesane belirli gerginliği ve doluluğa ulaştığında mesane beyine elektriksel bir sinyal göndererek idrara çıkma his oluşturur. Mesanede İdrar KalmasıMesanede idrar kalması kas yapısının ve sinir sisteminin idrar yapma fonksiyonu ile yakından ilgili olduğun dan nemlidir. Mesanede idrar kalması iltihaptan oluşur. Ayak ve bacak üşütmeleri mesane iç zarında kanlanmayı artıracağı için burada mikroplar kolayca yerleşir ve idrar kalması oluşur. Mesane içerisindeki idrarın kalması yani artık idrarın olması çok defa iltihaplar ile sonuçlanır. Mesane kasını çalıştıran sinirlerin hastalıkların da ve ya idrar yolu tıkanmasın da taş gibi nedenler, sonda gibi araçların mesaneye sokulması ile iltihap meydana gelir ve idrar yapamayabilir.

]]>
Mesane Sendromu https://www.mesane.gen.tr/mesane-sendromu.html Sat, 24 Nov 2018 20:25:29 +0000 Mesane sendromu, Sık idrara çıkma ve sıkışıklık hissi veya gece sizi uykudan uyandıracak  kadar idrar yapma istediğiniz varsa bazen tuvalete yetişemeden idrarı kaçırmanıza sebep oluyorsa mesane görevini iyi yapamıyor demektir Mesane sendromu, Sık idrara çıkma ve sıkışıklık hissi veya gece sizi uykudan uyandıracak  kadar idrar yapma istediğiniz varsa bazen tuvalete yetişemeden idrarı kaçırmanıza sebep oluyorsa mesane görevini iyi yapamıyor demektir. Böylesi bir durumda mutlaka bir üroloji uzmanı ile görüşüp teşhis ve tedavinizi yaptırınız. 

Mesane sendromunu  tanısı için gerekenler,
 • Mesane rahatsızlığı için günlük tutabilir. Gündüz ve gece idrara çıkma sıklığı takip edilebilir. 
 • Ani sıkışmaların olup olmadığı gözlemlenmelidir.
 • Hasta idrarını erteleyebiliyor mu, erteleyebiliyorsa bunun süresi ne kadardır.
 • Hasta idrar kaçırıyor mu ve idrar kaçırma hangi boyutlardadır.
 • Hasta pat kullanıyor mu, eğer kullanıyorsa ne kadar sıklıkta değiştirildiği önemlidir. 
 • Nörolojik bir hastalık hikayesi olup olmadığına bakılır. Bu belirtilerinin yanıtlarına göre ön tanı konulur ve sonrasında fiziki muayene, idrar analizi ve gerekirse ürodinmi tetkikleri ile kesinleştirilir. 
Mesane SendromuMesane sendromunun tedavisi, 

Hayat tarzında değişiklik, pelvik taban adaleleri eğitimi, davranış tedavileri, elektriksel ve manyetik uyarılar, farmakolojik tedaviler, mesane içi uygulanan tedavileri sakral nöromodülasyon, cerrahi tedaviler gibi yöntemlerden kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra hastanın kafein alımını azaltması, aşırı sıvı alanlarda kısıtlama ve karbonatlı sıvıların azaltması gerekir. Kabızlık problemi var ise kabızlığın giderilmesi için bol fibrinli gıdalar tüketmesi için hasta teşvik edilir. Böylesi durumlarda sigarayı bırakmalıdır. Nikotin detrüsora direk uyaracak etki ile kontraksiyonlarda artışa yol açmaktadır. Hayat tarzına müdahalede şu yöntemler tercih edilmelidir. Öncellikle şişman hastaların diyet programlarıyla zayıflatılması, kafein alımının azaltılması, aşırı sıvı alımında kısıtlama gibi yollar izlenir. Hastalık tedavi edilmezse hayat kalitesini belirgin olarak bozabilir. Hastalık tedavi edilmelidir zira, depresyon görülme oranı yüksek olur. Diyabet hiper tansiyon ve romatoit artrit ile benzer oranda yaşlılarda düşmeye bağlı yaralanmaları artırır. Yapılan araştırmalarda haftada bir veya daha fazla mesane yollarındaki problemden dolayı sıkışmaya bağlı olarak idrar kaçıran yaşlılarda düşme ve kırık olasılığı artmıştır. Onun için tedavi edilmesi hasta için önemlidir.
]]>
Aşırı Aktif Mesane https://www.mesane.gen.tr/asiri-aktif-mesane.html Sun, 25 Nov 2018 16:20:24 +0000 Aşırı aktif mesane; geceleri iki veya daha fazla idrara çıkma, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma, sabahtan gece yatıncaya kadar olan sürede sekiz kereden fazla idrara çıkma ve şiddetli idrar yapma hissi aşırı aktif mesan Aşırı aktif mesane; geceleri iki veya daha fazla idrara çıkma, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma, sabahtan gece yatıncaya kadar olan sürede sekiz kereden fazla idrara çıkma ve şiddetli idrar yapma hissi aşırı aktif mesane olarak adlandırılır.Aşırı aktif mesane rahatsızlığı kişinin yaşam kalitesini bozmaktadır. Bu rahatsızlıkta iki tip idrar kaçırma vardır. Bunlar sıkışma tipi idrar kaçırma diğeri ise stres tipi idrar kaçırmadır. Sıkışma tipi idrar kaçırma da mesanede kontrolsüz kasılmalara bağlı olarak ortaya çıkar ve bu kasılmaların ne zaman ortaya çıkacağı bilinmez. Ayrıca bu tip idrar kaçırmada, idrar miktarı stres tipi idrar kaçırmadan daha fazladır. Stres tipi idrar kaçırma öksürme, hapşurma, ağır kaldırırken idrar kaçırma gibi durumlar görülmektedir. Kişi kendini bu tip idrar kaçırmada kontrol edebilir ve ona göre davranabilir. Yine de bu iki durumda kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozmaktadır. Ayrıca bu kişiler arkadaşlık kurmakta zorluk çekmekte, sosyal ilişkileri bozulmakta ve sosyal hayatta yalnızlaşma içine düşmektedirler.

Aşırı aktif mesane tanısında kullanılan tedavi yöntemleri:

Aşırı aktif mesane değerlenmesinde asıl amaç bu yakınmalara neden olan bir çok hastalığın dışlanmasıdır. Bu dışlama uygun şekilde yapıldığında aşırı aktif mesane yakınmalarına neden olan bir çok durum ve hastalık ortaya çıkartılabilir ve uygun şekilde tedavi edilebilir. Aşırı aktif mesane yakınmalarına neden olan durum ve hastalıklar şunlardır; nörojenik işeme bozukluklar, erkekte prostat hastalığı, kadında pelvik organ sarkmaları, stres tipi idrar kaçırma, şeker hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, bazı ilaçların kullanımı, mesane taşı, tümörü, idrar yolu iltihapları gibi hastalıklar, kadınlarda menstruasyon dönemi ve hamilelik varlığıdır. Sayılan bu rahatsızlıklar ortaya koyabilmek için aşırı aktif mesane değerlendirmesinde yapılması gerekenler şunlardır; fizik muayene, öykü ve basit idrar tahlilidir.

Aşırı Aktif MesaneAşırı aktif mesane tedavisi:

Bu rahatsızlığa neden olan hastalık belirlendikten sonra, ortadan kaldırmaya yönelik tedavi uygulanır. Bazı hastalıklar cerrahi yoldan tedavi edilmesi çoğu zaman aşırı aktif mesane yakınmalarını ortadan kaldıracaktır. Mesanede kontrolsüz kasılmalar dışında başka bir neden saptanamadığı  durumlarda  şu tedavi seçenekleri kullanılabilir.
 •   Davranışsal tedavi
 •   Kontrolsüz kasılmaları engelleyen ilaçlar.
 •   Tibial sinir uyarı tedavisi
 •   Mesaneye botoks uygulaması
 •   Cerrahi tedavi
]]> Mesane Tümörü Ameliyatı https://www.mesane.gen.tr/mesane-tumoru-ameliyati.html Sun, 25 Nov 2018 23:02:39 +0000 Mesane Tümörü Ameliyatı; Mesana tümörü ameliyatı genel anestezi veya bölgesel olan anestezi ile yapılabilmektedir. Bu tür ameliyatlar için gerekli olan tıbbi hazırlıkları tamamlamak için hasta olan insanları sabah aç kar Mesane Tümörü Ameliyatı; Mesana tümörü ameliyatı genel anestezi veya bölgesel olan anestezi ile yapılabilmektedir. Bu tür ameliyatlar için gerekli olan tıbbi hazırlıkları tamamlamak için hasta olan insanları sabah aç karına bırakmak ve hazırlıkların ardından aynı gün içerisinde hastaların ameliyatı gerçekleştir. Ameliyat idrar deliğinden girilerek mesaneye ulaşıp kanserli olan kısmı mesanenin bütün tabakalarından da örnekler alacak biçimde özel olan bir elektrikli cihaz ile kesilerek çıkartılır. Ameliyat neticesinde hasta olan insan ertesi gün ayağa kalkmaktadır. Hastalar çoğunlukla 2. yada 3. gün idrar sondasını çıkartılıp taburcu edilir ve yapılmış olan patoloji raporunun neticesi beklenmektedir.

Mesane Tümörü AmeliyatıMesane ameliyatının önemi; Bu ameliyat çıkarılmış olan tümörün özelliklerini yani yüksek dereceli veya düşük dereceli bir şekilde olup olmadığını ve idrar kesesinin derin kısımlarına ne kadar ilerlediği (patoloji raporunda derinlik en düşük kısımdan en derin olan kas tabakasını ifade edecek biçimde pTaveya pT1 yada pT2, pT3 biçiminde ifade edilmektedir. Yüzeysel bir şekilde olan pTa kas dokularına kadar derinleşmiş olan pT2 biçiminde ifade edilmektedir) sonucuna ulaşılır. Yani bu kanserin özellikleri detayları ile anlaşılmış olur. Bunun haricinde kanserli olan doku tamamen çıkarıldığı zaman bazı kanserler için yeterli olan tedavi şekli olabilir.

Bu ameliyatın bunları sağlayabilmesi için cerrahın tecrübesi oldukça önemlidir. Bu ameliyat yapılırken hem tümörü tamamen çıkarabilmek (bazı durumlarda tümörün tamamı çıkarılamayabilir) hem de mesaneyi delmeden derin olan katlarından örnekler alabilmek gerekli olabilir. 3 santimden den büyük olan mesane kanserlerinde bu ciddi olan tecrübe oldukça gereklidir.

]]>
Mesanede Kitle Ameliyatı https://www.mesane.gen.tr/mesanede-kitle-ameliyati.html Mon, 26 Nov 2018 05:22:31 +0000 Mesanede Kitle Ameliyatı, Mesanede oluşan kitle için kişilerin ameliyat olması gereklidir. Çünkü kitle kendi kendine tedavi edilebilen basit bir hastalık değildir. İdrar kesesi olarak da adlandırılan mesanede idrar toplanmak Mesanede Kitle Ameliyatı, Mesanede oluşan kitle için kişilerin ameliyat olması gereklidir. Çünkü kitle kendi kendine tedavi edilebilen basit bir hastalık değildir. İdrar kesesi olarak da adlandırılan mesanede idrar toplanmaktadır. Burada toplanan idrar ise idrar yollarından geçerek dışarı atılmaktadır. Mesane esnek ve dayanıklıdır. Fakat mesane kisti en büyük sorunlardan biridir ve kadınlarda daha yaygındır. 

Mesanede Kitlenin Nedenleri 
 • Mesanede oluşan iltihaplanmaların giderek yayılması ve tedavi edilmemesi,
 • Alkol, sigara gibi zararlı maddelerin idrar yoluyla atıldığı kısımların mesaneye verdiği zarar,
 • Kimyasal içerikli gıdalar ve çok fazla zararlı gazlara, sıvılara maruz kalma, 
 • Anilin boyalar. 
Mesanede Kitle AmeliyatıMesanede Kitle Ameliyatı 

Öncelikle mesanedeki sorunun bulunması için tanı ve teşhisin konulması gerekmektedir. Kişinin belli bir şikayet doğrultusunda hastaneye başvurmasıyla tedavi sürecine de adım atılmış sayılır. Kişiden hekim gerekli gördüğü idrar tahlillerini isteyerek kanser hücrelerinin olup olmadığına bakar. Aynı zamanda ultrason da isteyebilir. Röntgen çektirmeniz gerekebilir. Bu sayede mesanede kitle olup olmadığı tespit edilir ve kitlenin boyutuna bakılır. Eğer basit düzeyde bir kist oluşumu söz konusu ise, mesaneye ilaç yerleştirilerek mesane içindeki kitlenin yok edilmesi (Vücuttan atılması) sağlanır. Fakat cerrahi bir operasyon gerektiren bir durum söz konusuysa kişi ameliyata alınır. Kişi narkoz etkisinde olacağından ameliyatı hissetmez. Ardından kişinin mesanesi dışarı çıkarılarak kist alınır ve mesane temizlenerek yerleştirilir. Ardından ameliyat için son gerekenler (hekimin kararına göre mesane tamamı dışarı çıkarılmadan da yapılabilir) tamamlanır. Kişi ameliyattan çıkarıldığında bir süre yeme- içme konusunda sadece çay ve kahve alımı istenebilir. Katı tüketimi hekime göre ve hastanın iyileşme durumuna göre hastaya bildirilir. kişi hastanede 1-7 güne kadar tutulabilir. Ardından dinlenmesi gerekir. Hastanın ağır kaldırmaması kendini zorlamaması ve çok yorulmaması gerekmektedir. Hasta için hekim uygun görürse eğer, radyoterapi uygulaması da yapılabilir. Bu hem daha kolay hem de daha az riski olan bir yöntemdir. Fakat çok geniş çaplara ulaşmış ve yayılmış olan kitleler için mutlaka ameliyat gerektiğinden bazı hekimler bu yönteme başvurmadan direk ameliyata alabilirler.
]]> Mesane Hastalıkları https://www.mesane.gen.tr/mesane-hastaliklari.html Mon, 26 Nov 2018 20:55:23 +0000 Mesane hastalıkları, böbreklerden atılan idrarın depo edildiği mesane adı verilen organı etkileyen hastalıklardır. Göbeğin altında kasların arka tarafında, erkeklerde bağırsakların ön kısmında kadınlarda rahmin hemen alt Mesane hastalıkları, böbreklerden atılan idrarın depo edildiği mesane adı verilen organı etkileyen hastalıklardır. Göbeğin altında kasların arka tarafında, erkeklerde bağırsakların ön kısmında kadınlarda rahmin hemen altında bulunan mesane, böbreklerden gelen idrarla dolmaya başladığı zaman sinirler aracılığıyla beyne sinyaller iletir. Beyinde gönderdiği sinyallerle mesanenin kasılmasını engelleyerek, idrarın burada tutulmasını sağlayan kasların kasılmasını sağlar. Mesane içindeki idrar miktarıyla kapasitesini doldurduğu zaman, beyne iletilen sinyallerde sıklaşır. Bu etki kişinin tuvalete giderek idrarını boşaltmasını sağlar. Mesane kasılır, idrarı burada tutan kaslar gevşer, sonuçta idrar yapılır. Mesaneyi etkileyen çeşitli hastalıklar bulunmaktadır. Belli başlı mesane hastalıkları toplumda sıkça görülür.

Mesane hastalıkları nelerdir

Mesane iltihabı (Sistit): Bu rahatsızlık çeşitli bakteriler tarafından oluşturulan mesane iltihabı şeklinde oluşur. İdrar yollarında en fazla etkili olan hastalıklardan biridir. Toplumda yetişkinleri olduğu kadar, çocukları da etkileyebilir. Ancak anatomik yatkınlıkları nedeniyle kadınlarda daha fazla görülür. Her kadının yaşamının bir bölümünde sistit olduğu söylenebilir. Sistit kendi arasında akut ve kronik sistit, interstisyel sistit olarak türlere ayrılır. Akut sistit aniden gelişen, sıkça idrara çıkma, idrarda yanma, karın ağrısı, idrarda kanama gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kronik sistit ise daha hafif belirtiler gösterebilir. Ancak uzun süre devam eder. Tekrarlayan ataklarla seyreder. Bu sistit hastalarında tedavi gerektiği gibi yapılmamıştır. Tedavide antibiyotiklerin uzun süre kullanılmaması, yakınmalarda bilinçsizce ilaç kullanımı gibi etkenler hastalığın kronikleşmesine neden olabilir. Ayrıca mesanede taş, tümör, prostat büyümesi, çalışma bozukluğu, mesaneden böbreklere idrar kaçması gibi etkenlerle tekrarlayan sistit sorunu yaşanabilir.

İnterstisyel sistit ise kronik sistit türüdür. Bu rahatsızlıkta mesane duvarı belirgin şekilde kalınlaşmakta ve çalışması sınırlanmaktadır. Kesin olmamakla birlikte mesaneyi döşeyen, idrarın içerilere geçmesine engel olan tabakanın hasar görmesi, idrarın bu şekilde iç dokulara geçerek iltihaba yol açmasının bu mesane hastalığına neden olduğu düşünülür. Yavaş bir ilerlemesi olan rahatsızlık hastalarda sık idrara çıkma, yanma, geceleri idrara çıkma, ağrı gibi yakınmalarla kendini gösterir. Antibiyotik tedavisi faydalı olmaz. Mesane kapasitesinde küçülme olur, idrarı yapınca hastanın ağrısı hafifler. Potasyum testi ve sistoskopi denilen aletle idrar kesesi içine bakılmasıyla hastalığın tanısı konur. Tedavide sistoskopi yapılırken mesane genişletirse, hastaların bir kısmında yakınmalar geçici olarak azalır. İlerlemiş olgularda yapay mesane yapılması gerekir.

Mesane HastalıklarıMesane kanseri, mesane tümörü: Mesanedeki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması bu mesane hastalığının oluşmasına neden olur. Bu hastalık mesanenin içini döşeyen hücre tabakası nedeniyle oluşur. Hücre çoğalması mesanede yüzeysel katmanda olursa, bu yüzeysel mesane kanseri olarak tanımlanır. Hücre çoğalması derinleşir, kas ve yağ dokusunu etkilerse bu derin mesane kanseri şeklinde tanımlanır. Mesane kanseri sistoskopik muayene sayesinde erken aşamada teşhis edilebilir. Tedavide hastanın 3 ayda bir sistoskopi ile takip edilmesi, mesaneye kemoterapi ilaçlarını verilmesi, 6 hafta süreyle hafifletilmiş tüberküloz mikrobunun mesaneye verilmesi aşamaları uygulanır. Derin mesane tümörlerinde ise, mesanenin çıkarılması, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi uygulanır. Cerrahi tedavi uygulanacaksa sistektomi denilen yöntemle mesane ve bölgesel lenf bezleri çıkarılır, bağırsaktan yapay mesane yapılır. Ayrıca kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanır. Tümör metastaz yaptıysa kemoterapi uygulanır.

İdrar kaçırma mesane hast]]> Mesane Torbası https://www.mesane.gen.tr/mesane-torbasi.html Tue, 27 Nov 2018 11:52:04 +0000 Mesane torbası, diğer adıyla idrar kesesi idrarın depolanmasını sağlayan balon şeklinde bir organdır. Normal şartlarda istemsiz çalışan bir organdır. Mesane torbası, idrarı depolar ve idrar hissimiz geldiğinde idrar yap Mesane torbası, diğer adıyla idrar kesesi idrarın depolanmasını sağlayan balon şeklinde bir organdır. Normal şartlarda istemsiz çalışan bir organdır. Mesane torbası, idrarı depolar ve idrar hissimiz geldiğinde idrar yapmamızı sağlayarak içini boşaltan bir yapıdadır. İçi boş olan organ, kalın duvarlı ve kaslardan oluşan bir yapıya sahiptirMesane torbasında bazı enfeksiyonlar, hastalıklar, yaralanmalar ve ruhsal sorunlar sebebiyle oluşan rahatsızlıklar basit şekilde tedavi edilebilmektedir. Mesane torbası vücutta karnın alt kısmında, göden bağırsağı ve pubis kemiği arasında bulunmaktadır. İçi boş olan bu organ, kalın duvarlı ve kaslardan oluşan bir yapıya sahiptir. Görünüm itibarıyla ters durmuş piramide benzer. Organın piramit tabanının üst kısmında ince bağırsaklar bulunur. Kadınlarda bu bölümde rahim bulunmaktadır. 

Mesane torbası çalışma şekli

Mesane torbası duvarı, içi idrarla doldukça genişleyebilen kas yapısına sahiptir. Kesenin boşalması bu kasların kasılması ve idrarın dışarıya atılmasıyla gerçekleşir. Böbreklerde oluşan idrar, idrar boruları yardımıyla bu kesede birikir. Kesenin dolması ile  içindeki basınçta bir değişiklik meydana gelmez. Kese dolduğu zaman kaslar genişleyerek, idrara yer açarlar. Bir süre sonra genişlemeye karşı direnç oluşmaya başlar ve idrara çıkma hissimiz ortaya çıkar. Böbreklerden gelen idrar boruları, kesenin üst köşelerinden içeriye girer. Keseyle birleştiği yerde idrarın yeniden böbreklere geri dönmesini engel olan, tek yönlü biçimde kapakçıklar bulunur. İdrarın keseden çıkması ve idrar yolundan geçmesiyle, vücuttan atılma süreci gerçekleşmiş olur. Normal zamanda idrar yolu etrafını çevreleyen, büzücü kas sfinkter ile kapalı halde tutulur. İdrarın dışarı atıldığı sırada, bu kas gevşeyerek, idrar yolunun açılmasını sağlar. Aynı anda  idrar kesesi de kaslar yardımıyla kasılır ve içindeki idrarı idrar yoluna gönderir. Kadınlarda olan idrar yolu uzunluğu ortalama 2,5 cm olduğundan, buradaki kasların enfeksiyonlar, yaşlılık ve diğer etkenler neticesinde zayıf düşmesi bakterilere karşı engel oluşturamaz. Erkeklerde bu mesafe prostat ve penis boyu kadar daha uzun olduğundan, bakteriler kadınlara göre daha zor şartlarda mesane torbasına ulaşabilir. Mesane torbası kadın ve erkekte genelde aynı hacimdedir. Kadınlarda boşaltma refleksi daha kontrollü olduğu için idrarlarını erkeğe nazaran daha uzun süre tutabilirler. Kadınlar günde bir kez dahi idrara çıksalar yeterli olabilmektedir. Yetişkin kişilerde mesane torbası ortalama yarım litre civarında idrar atmaktadır. Uygunsuz bir anda ortaya çıkan idrar çıkarma hissini beyin kaslara gevşeme komutu göndererek durdurur. Ancak his tekrarlamaya devam ederse idrar yapma refleksi üstün gelerek idrarın atılmasına neden olur. Buda hiç istenmeyen bir durumdur. Özellikle uzun yolculuklarda.

Mesane torbası hastalıkları

Sistit: Mesane torbasının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan rahatsızlıktır. Kadınlarda erkeğe göre idrar yolunun korunması güçlü olmadığından daha çok görülmektedir. Bu hastalığa bakteriler, vajinal enfeksiyonlar yada çevresindeki organlarda oluşan rahatsızlıklar neden olabilmektedir.  Belirtileri sık idrara çıkma, idrarda yanma, idrarın bulanık olması ve içeriğinde kan görülmesi hastalığın belirtileri arasında yer alır. İdrar yapmadan önce ve yaptıktan sonra karnın üstünde ve sırtta ağrı oluşabilir. Ciddi bir hastalık değildir fakat yakınmaları çoktur. Antibiyotik tedavisi ile iki hafta içerisinde sonuç alınmaya başlanır.

Böbrek taşları: İdrar yolundan ilerleyemeyen böbrek taşının idrar yolunu tıkaması ile mesane torbasının boşalmasına engel olabilir. Küçük olan taşlar kendi başına geçebilir fakat büyük taşlar cerrahi müdahale gerektirir.

Tümörler: Mesane torbası içinde çoğunluğu iyi olan tümörler bulunabilir. İdrarda kan görülebilmektedir. Herhangi bir ağrı söz konusu olmaz.
]]> Mesanede Kitle https://www.mesane.gen.tr/mesanede-kitle.html Tue, 27 Nov 2018 19:01:25 +0000 Mesanede kitle, bir diğer adıyla idrar kesesinde oluşan kitle, genellikle idrar yolları aracılığıyla idrarı depolayan bölgede meydana gelmektedir. Mesane içerisini kaplayan iç yüzey üzerinde meydana gelen kitlelere aslında kanse Mesanede kitle, bir diğer adıyla idrar kesesinde oluşan kitle, genellikle idrar yolları aracılığıyla idrarı depolayan bölgede meydana gelmektedir. Mesane içerisini kaplayan iç yüzey üzerinde meydana gelen kitlelere aslında kanser adı verilebilir. Çünkü oluşan kötü huylu kitleler, direk olarak insanlarda kanser etkisi ve kanser belirtileri göstererek karşımıza çıkmaktadır. Mesanede kitle, erkeklerde kadınlardan çok daha fazla görülmektedir. Erkekleri öncelikle hedef alan bu kitleler, müdahale edilmediği sürece daha da büyüyerek belirtilerini arttırmaktadır. Erkeklerde ve kadınlarda en büyük nedeni sigara kullanımı olan mesanede kitle rahatsızlığı, bazen insanlarda meslek hastalığı olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle kimyasal madde üreten fabrikalarda çalışan insanlarda çok ciddi bir şekilde mesanede kitle rahatsızlığı meydana gelir. Bu nedenle bu gibi işlerde çalışan insanların kesinlikle ara muayeneleri sağlıklı bile olsalar yaptırmaları gerekmektedir. Mesanede kitle olan insanlarda ilk zamanlarda çok büyük belirtiler meydana gelmeyebilir. Fakat kitle mesanede biraz daha yayıldıktan sonra ya da biraz daha büyüdükten sonra bazı semptomlar ortaya çıkmaya başlar.  

Mesanede kitle ne gibi belirtilere neden olur
 • Mesane üzerinde meydana gelen kitleler insanlarda ilk olarak kanamalı idrar sorununa neden olur. Mesanede kitle, insanlarda ağrı olmadığı halde kanlı idrar problemine neden olduğu için hastalarda ciddi olarak korkunun başlamasına neden olur. Bu nedenle kanlı idrar gören birçok hasta soluğu hastanede alır. 
 • Bazı insanlarda da mesanede kitle sorunu nedeniyle idrar içerisinde kan pıhtıları meydana gelir. Meydana gelene kan pıhtıları genellikle kanın donması ve bu şekilde ortaya çıkması nedeniyle oluşmaktadır. 
 • İdrar kesesi içerisindeki kitlenin büyümesi ve daha da yayılmasına bağlı olarak insanlarda karnın alt bölgesinde yani kasık bölgesinde ara ara ortaya çıkan ağrılar meydana gelir. Bu durum hastalık ilerledikçe artacaktır ve kesinlikle ağrı kesici kullanılmaması gereken bir durumdur. 
 • Mesanede kitle olan insanlarda idrar yaparken sanki idrar yolu enfeksiyonu varmış gibi yanma problemleri meydana gelir Bu durum genellikle idrar yaptıktan sonra meydana gelir ve özellikle erkeklerde belirgin olur. 
Mesanede KitleMesanede kitle tanısı ve tedavisi
Mesanede kitle aslında yapılan idrar tahlilleriyle kolay bir şekilde anlaşılabilir. Fakat bu kitle idrar tahlilleriyle rahat bir şekilde anlaşılabilse bile kitlenin türü ve büyüklüğü anlaşılamaz. Bu nedenle tam teşhisin yapılabilmesi için ultrason ya da batın gibi tıbbi görüntüleme cihazları kullanılarak kitlenin görüntüsüne bakılır. Bu şekilde kitlenin büyüklüğüne ve yayılma durumuna da bakılabilir. Eğer sorun tam olarak ortaya çıkarılamamış ise bu durumda bilgisayarlı tomografi kullanılarak daha net görüntüler elde edilebilir. Eğer buna rağmen tam teşhis konulamamışsa hastanın idrar deliğinden mikro kameralarla girilerek idrar kesesine ulaşılır. Bu şekilde mesanede kitle tanısı konulur.

Mesanede kitle sorunu olan insanlarda ilk olarak teşhis konulduktan sonra bu kitlenin alınması için ameliyatlar gerekmektedir. Eğer insanlarda bu ameliyat yapılmaz ise ileri ki zamanlarda hayati tehlikeler ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalıkta ameliyatın çok büyük önemi bulunmaktadır. Çünkü kitle idrar kesesinin daha da derinlerine nüfus ederek etkilerini ortaya çıkarır ise bu durumlarda hastanın üzerinde yapılan tedavilerden çok daha zor bir şekilde sonuç alınır. Yapılan ameliyatlara rağmen mesanede bulunan kitlenin tamamı çıkarılmayabilir. Bu durumlarda kitle tekrar oluşum gösterebilir. Bu gibi bir problemler karşı karşıya kalmamak için iyi bir cerrah seçilmelidir. Özellikle mesanede kitle eğer 3 cm ve daha üstüyse kesinlikle tecrübeli cerrahlara ihtiyaç vardır. 
]]>
Mesane Kanseri Kemoterapi https://www.mesane.gen.tr/mesane-kanseri-kemoterapi.html Wed, 28 Nov 2018 06:16:21 +0000 Mesane kanseri kemoterapi, Mesane karın bölgesinin altına yerleşmiş olan böbreklerin ürettiği idrarı depolayan bir organımızdır. İdrar yollarının bir parçası olan mesane uzun tüplerle böbreklere bağlıdır bu tüpler aracı Mesane kanseri kemoterapi, Mesane karın bölgesinin altına yerleşmiş olan böbreklerin ürettiği idrarı depolayan bir organımızdır. İdrar yollarının bir parçası olan mesane uzun tüplerle böbreklere bağlıdır bu tüpler aracılığıyla böbreklerden gelen idrar birikir. Mesane kanseri oluşumunda tümör baskılayıcı bir çok genin etkisiz kalmasının önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Ülkemizde mesane kanseri erkeklerde akciğer prostat ve kalın bağırsa kanserlerinde sonra en sık görülen kanser türüdür. Kadınlarda ise mesane kanseri görülme oranı daha düşüktür. Mesane kanseri ile ilgili bilmemiz gereken herkesin başına gelebilecek bir rahatsızlık olduğunu bilmektir. Mesane kanserinin en sık görülen belirtileri idrarda kandır. Sık idrara çıkma idrara çıkıldığında yanma hissi ve ağrı gibi belirtilerde bu hastalığın işareti olabilir. Mesane kanserinde en sık tercih edilen tedavi yöntemi kemoterapi'dir. Kemoterapi kanserli hücreyi yok etmek için ilaçlara verilen isimdir. Nasıl kullanılacağına ise doktor belirlemektedir. Kemoterapi genel olarak tur sonrasında uygulanmaktadır. İntravezikal kemoterapi adı verilen tedavi biçiminde kemoterapotik ajan 1 kataterin eşliğinde üretra içerisinden mesaneye verilir. Bu şekil bir tedavi yönteminde antikanser ilaçlar mesanede kaldığı için mesanede bulunan kanser hücrelerini etkiler. Ve bu tedavi şekli genel olarak haftada 1 sefer olmak üzere birkaç hafta süre uygulanır. Mesane kanserinde kemoterapi uygulandığı gibi başka organlara sıçramış tümörler içinde kemoterapi uygulanır. Mesane kanserinde kemoterapi ilacı direk olarak damardan verilir. Fakat bazı ilaç çeşitleri ağız yoluyla da kullanılmaktadır. 

Mesane Kanseri KemoterapiMesane kanserine yol açan bazı faktörler şunlardır:
 • Sigara, Mesane kanseri hastalığında sigara oldukça olumsuz bir faktördür. Mesane kanserinin sigara tetiklediği gibi akciğer kanseri ile bire bir etkilidir. Sigaranın mesane kanserine yol açtığı bilgisi kesinlikle kanıtlanmıştır. 
 • Kimyasallar, Boya yapımında kullanılan kimyasallarda mesane kanserine yol açmaktadır. Bu sektörde çalışmak zorunda olan kişilerin bu konuda daha dikkatli olup tedbirler alması gerekmektedir. 
 • Genetik faktörler, Çevresel etkenler mesane kanser üzerinde oldukça etkilidir. Bazı tatlandırıcılarına mesane kanserine yol açtığına dair bazı iddialar vardır. Lakin henüz kanıtlanamamıştır. 
Mesane kanserinde her kanser türünde olduğu gibi erken teşhis çok önemlidir. Mesane kanserinde eğer hastalık ilerlemişse tedavi olma ve düzelme imkanında azalmaktadır. Mesane kanseri kemoterapi ile tedavisi mümkündür. Tedavi devletin bir çok hastanesinde üroloji bölümünde uygulanan kemoterapi ilaçlarıyla yapılan tedavilerde sonuca ulaşılmıştır. Kemoterapi ile yapılan tedavinin dışında birçok tedavi seçeneğinde vardır. 
]]>
Yapay Mesane https://www.mesane.gen.tr/yapay-mesane.html Wed, 28 Nov 2018 20:29:29 +0000 Yapay Mesane, Mesane (idrar kesesi) kanserinin birkaç türünde hastalığın tek tedavisi mesanenin alınması ile sağlanabilir.Mesane kanseri, derine yani mesane kas tabakasına temas ederse veya kas tabakasına çok yakın,  çok s Yapay Mesane, Mesane (idrar kesesi) kanserinin birkaç türünde hastalığın tek tedavisi mesanenin alınması ile sağlanabilir.
Mesane kanseri, derine yani mesane kas tabakasına temas ederse veya kas tabakasına çok yakın,  çok sayıda ve iri tümörler bulunduğunda, BCG tedavisine yanıt vermeyen hastalara mesaneden uzak organlara kanserin sıçraması ve orada çoğalma ihtimali çok yüksektir. Hasta hasta yaşamı için bu son derece kötü durumda tedavi nedeniyle mesane,meni kanseri,büyük damarlar, prostat ve etrafındaki lenf dokuların alındığı ameliyatı yapmak gerekir. Bu ameliyatla hastanın ince veya kalın bağırsağının bir kısmı mesane (idrar kesesi) görevini yapması için hastaya takılır. Buna da yapay mesane (bağırsaktan mesane) adı verilir.

Yapay MesaneMesane Alındıktan Sonra Hastalar Nasıl İdrar Yapabilecekler
Ürolojide bu nedenle birçok yöntem şekli bulunmuştur, ancak bunların arasında en sık kullanılan yöntem iki idrar borusunu 12-15 cm'lik bir ince bağırsak parçasının bir ucuna bağlayarak bağırsak parçasının diğer ucunu da karın cildine bağlamaktır. Bu yönteme "İLE-AL KONDÜİT" denir. İdrar borularının, bağırsak parçasına gelen idrar, cilde yapıştırılan bir torbaya dolar ve torbadaki idrar arttıkça hastalar torbayı boşaltırlar. Günde ortalama olarak 2-3 defada bir cilde yapıştırılan torbanın değiştirilmesi gerekmektedir. Bu eski yöntem önemli bir alternatiftir. Gelişmiş ülkelerde son 15-16 yıldır kullanılan ve bizim ülkemizde son 12-13 yıldır başarı ile uygulamakta olduğumuz yapay mesane yani bağırsaktan mesane  yöntemi ürolojide "Ortotopik Mesane" diye adlandırılan bir yöntemdir. Bu ameliyat tekniğinde ince veya kalın bağırsaklardan veya ikisini birlikte kullanarak hastaya yeni bir mesane yapılır. Bu ameliyatta 50 cm bağırsak alınıp fonksiyon ve şeklinin mesane (idrar kesesi) ne benzemesi, mesanenin görevlerini yapabilmesi açısından kendi üzerine doğru birkaç defa katlanarak bir "küre" şekline getirilmektedir. Böylelikle kapasitesi, yani hacmi idrarı depolayabilmek amacıyla arttırılmış olur. Küre şekline getirilmiş olan bağırsaktan mesane (yapay mesane)'nin bir ucuna iki idrar borusu bağlanır, yeni küre şekline getirilmiş olan  yapay mesanenin diğer ucu ise dış idrar yoluna bağlanır.

Bu ameliyattan sonra hastanın gündüz vakitlerinde idrar kaçırmaması mesanenin alınma ameliyatı sırasında idrar tutma kapağının hasar görmemesi durumuna bağlıdır, cerrah bu konuda tecrübeli ise böyle bir olumsuzluk olmayacaktır.
Sağlıklı normal bir insanın mesanesi kapasitesi 400 ml kadardır, yani sağlıklı normal bir insan bu seviyeye kadar idrarını yapmadan tutabilir, bağırsaktan mesane (yapay mesane) ameliyatı yapılan hastalarda yaklaşık olarak 4-6 ayda bu kapasiteye ulaşmış oluyorlar.

Doğru yöntemle ve tecrübeli cerrahi bir ekibin yaptığı ameliyat hastalara şunları sağlamaktadır;
 • Hastalar gündüz vakitlerinde uyanıkken idrar kaçırmamalıdırlar.
 • İdrarlarını kolaylıkla yapabilmelidirler.
 • Yapay mesaneleri (bağırsaktan mesane) tamamen boşalmalı, içeride hiç idrar kalmamalıdır.
 • İdrar kültüründe çoğalma olmamalıdır.
]]>
Mesane Taşı https://www.mesane.gen.tr/mesane-tasi.html Wed, 28 Nov 2018 21:46:32 +0000 Mesane taşı, dünya nüfusuna bakıldığında mesane taşı sorunu azımsanmayacak kadar fazladır. Mesane taşı sorunları aslında alınacak ufak önlemlerle önlenebilir. Çoğu mesane taşı böbrek kaynaklıdır. Taş bö Mesane taşı, dünya nüfusuna bakıldığında mesane taşı sorunu azımsanmayacak kadar fazladır. Mesane taşı sorunları aslında alınacak ufak önlemlerle önlenebilir. Çoğu mesane taşı böbrek kaynaklıdır. Taş böbreklerde oluşarak, idrar kanalı yoluyla mesaneye düşer. Mesaneye düşen taşlar üretradan hafif geniş olan üreter yoluyla dışarı atılır. Ancak bu süreç bu kadar basit değildir. Bu süreçte hastada sancı ya da kanama meydana gelebilir.

Mesane taşı nasıl oluşur

İdrar kanın süzülmesiyle oluşur. Kısaca özetlenecek olursa süzme mekanizmasıdır. Böbrekler vücut için zararlı olan maddeleri süzer. Süzülen maddeler mesanede toplanır. Süzme anında birçok ürat, fosfat, oksalat tuzları gibi elektrolitler erimiş halde olur. İdrar farklı nedenlere bağlı olarak azaldığında süzülen bu maddeler yoğunlaşır ve küme halini alır. Kristalleşen maddeler çökmeye başlar. Bu kristallerin vücuttan atılması anında çoğu zaman ağrı ya da kanama yaşanabilir. Toplumda bu durum kum dökme olarak tanımlanır. Böbrek ve idrar yollarında herhangi bir nedenden dolayı oluşan daralma idrar çıkışına engel olur. Vücutta biriken idrar dolayısıyla daha kolay çöker ve mesane taşı oluşur.

Mesane taşı nedenleri nelerdir

 • Aşırı kilo
 • D vitamini ya da fazla kalsiyum almak
 • Hareketsiz yaşam tarzı
 • Vücutta sıvı kaybı olması
 • A vitamini eksikliği
 • Kullanılan bazı ilaçlar
 • Mesane enfeksiyonları
 • Hiperparatiroidi, sistinüri
 • Prostat büyümesi
 • Mesane taşı belirtileri nelerdir
 • İdrar yaparken sancı ve yanma hissi
 • Kesik kesik idrar yapma
 • Belli pozisyonlarda idrara çıkabilme
 • Mide bulantısı, kusma ve ateş
 • Yürüme, koşma gibi eylemlerde ağrı hissi
 • İdrar sonlarına doğru ağrının artması
 • İdrar yaparken aniden idrarın eksilmesi

Mesane TaşıMesane taşı nasıl tedavi edilir

Taş üretrayı tıkamışsa sonda yardımıyla taş geri itilebilir. Bu sayede idrar akışı sağlanır. Bu yöntem kalıcı değildir. Yalnızca idrarın yapılmasını sağlar. Mesane taşları herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek duyulmadan kendiliğinden düşebilir. Mesanede oluşan taşlar ufaksa kendiliğinden düşmesi beklenmelidir. Bu arada evde bitkisel tedavilerden yardım alınabilir. 5 mm'den büyük olan mesane taşlarında ise tek tedavi çözümü taşların kırılarak düşürülmesidir.

Mesane taşı eğer kırılamayacak kadar büyükse cerrahiye başvurulur. Taş kırma ve cerrahi operasyon taşın konumu göz önünde bulundurularak lokal ya da genel anestezi kullanılarak gerçekleştirilir. Bazı durumlarda mesane taşı için ilaç tedavisine başvurulabilir.

Mesane taşı düşürmek için nasıl beslenmek gerekir

Maden suyu mesane taşının düşmesi için yararlı olabilir. Sıcak banyo ve bol su içmek yine mesane taşlarını düşürmek için basit ve etkili yollar arasındadır. Mesane taşı problemi olan kişi çikolata, aşırı tuz, süt ve süt ürünlerini tüketmekten kaçınmalıdır. Mesane taşını önlemek amacıyla badem yağı içmek, susam tüketmek, ardıç ve dut suyu içmek etkili yöntemler arasında yer alır.

Mesane taşı için avokado kürü

1 su bardağı kaynayan suyun içine 1 kahve kaşığı kurutulmuş avokado eklenerek 8 dakika kadar kaynatılır. Kaynama süresi tamamlandıktan sonra ocaktan alınarak süzülür. Süzülen kür ılımaya bırakılır, akşam yemeğinden 2 saat önce içilir. Kür beş gün uygulandıktan sonra 3 gün ara verilerek tekrar başlanır. Kürün içine herhangi bir şey eklenmeden içilmelidir ve kür 20 günden fazla tekrarlanmamalıdır. Eğer tekrarlanması gerekiyorsa 20 gün ara verdikten sonra tekrarlanmalıdır.

Bu kürün haricinde kırkkilit otu, kiraz sapı ve mısır püskülü ile hazırlanan çay günde 2-4 bardak içildiğinde mesane taşları üzerinde etkili olur.

]]>
Böbrek Mesane Arası https://www.mesane.gen.tr/bobrek-mesane-arasi.html Thu, 29 Nov 2018 16:11:11 +0000 Böbrek Mesane Arası, bulunan yapıya üreter denir. Üreterler, mesaneden daha yukarıda bulunan böbreklerden çıkmaktadır. İnsanların çoğunda iki adet böbrek ve iki adet üreter bulunmaktadır. Mesane ise bir adettir. İki ür Böbrek Mesane Arası, bulunan yapıya üreter denir. Üreterler, mesaneden daha yukarıda bulunan böbreklerden çıkmaktadır. İnsanların çoğunda iki adet böbrek ve iki adet üreter bulunmaktadır. Mesane ise bir adettir. İki üreter mesaneye farklı deliklerden giriş yapmaktadır. Mesane, böbrekler tarafından üretilen ve üreterler aracılığı ile taşınan idrarın depolandığı içi boş organımızdır. Mesanenin kapasitesi beş yüz mililitre kadardır. Mesane, dört katmandan meydana gelir. En dış kısımda bağ dokusu yapısında olan adventisya tabakası vardır. İçe doğru sırasıyla; düz kas tabakası, lamina propriya ve en içte mukoza tabakası yer almaktadır. Mesane tabanının yüzeyini kaplayan mukozal yapıda olan membran bölümüne trigon denir. Trigonda mukoza altında bulunan kas tabakasına sıkıca yapışmış olduğundan mesanenin içi boş olsa bile düz bir yapıdadır. Trigonun üst köşeleri üreter açıklıklarına ve alt köşesi ise iç üretral açıklığa karşılık gelir. Üreterler mesaneye oblik şekilde girerler. Bu yapı kapak gibi işlev görerek mesane dolduğunda idrarın üreterlerden böbreğe doğru geri kaçışına engel olur. Trigonun üst kısmında sınırlandırıcı bir kas katlantısı bulunur. Bu kas katlantısı böbrek mesane arası iki üreter açıklığı arasında seyreder. Böbrek ise kanı toksik olan maddelerden arındırarak idrarı oluşturan temel organımızdır.

İnsanların vücut ağırlıklarına, boylarına, cinsiyetlerine, yaşadığı bölgelere, yaptıkları işlere ve daha bir çok faktöre göre günlük belirli miktarda sıvı ihtiyaçları vardır. Bunun yanında insanların belirli miktarda atması gereken sıvı ve toksik maddeler vardır. Bunların hepsi insan vücudunda dengeli bir şekilde kontrol edilmektedir. Bu kontrolün sağlanmasındaki en büyük görev böbreklerindir. Ağız yoluyla alınan sıvıların büyük bölümü; idrar, dışkı, nefes alıp verme ve terleme ile kaybedilir. Çok sıcak olmayan iklimlerde en büyük kayıp böbrekler yolu ile olur. Böbrekten üreter yolu çıkan idrar, üreterin peristaltik hareketi ve yer çekiminin etkisi ile mesaneye iletilir. Mesaneden ise üretra yolu ile dışarı atılır.

Böbrek Mesane ArasıBöbrek mesane arası üreterlerin işlevlerinin yanında hastalıkları da vardır. Üreter hastalıkları en kısa hali ile; üreter taşları, üreterin mesaneye giriş anormallikleri, üreter kanserleri olarak sıralanabilir. Üreterdeki taşlar, üreterin kendisi tarafından oluşturulacağı gibi böbreklerde oluşturulup üretere atılabilir. Bu taşlar hareket ettiği zaman kişinin kasıklarına doğru yayılan bir karın ağrısı oluşur. Küçük taşlar kendiliğinden düşebilirken boyutu büyük olan taşlara ise tıbbi müdahale gerekebilir. Üreterin mesaneye giriş anormallikleri ise bebek daha anne karnındayken bile semptom verebilir. Mesanedeki idrar böbreklere doğru geri kaçmaya başlar ve böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Üreter ile mesane aynı epitele sahiptir. Bu yüzden kanserleri de benzemektedir.
]]>
Mesane Kanseri Metastazı https://www.mesane.gen.tr/mesane-kanseri-metastazi.html Fri, 30 Nov 2018 04:46:59 +0000 Mesane kanseri metastazı, mesane,göbek altındaki kasların arkasında, kadınlarda rahmin altında erkekler de ise bağırsakların önünde bulunmaktadır. Böbreklerden gelen idrarın biriktiği torbadır. Mesane kasları idrarı dışar Mesane kanseri metastazı, mesane,göbek altındaki kasların arkasında, kadınlarda rahmin altında erkekler de ise bağırsakların önünde bulunmaktadır. Böbreklerden gelen idrarın biriktiği torbadır. Mesane kasları idrarı dışarı atmada bir tür pompa görevi yapar. Mesane kanseri ABD'nin 6. sırada sıklıkla görülen kanseridir. Geçtiğimiz yıllarda görülme sıklığında artış olmuştur fakat tedavi hızındaki artık sayesinde ölümle sonuçlanan vakaya rastlanılmamıştır. 

Mesane kanseri oluşmasında sigara dumanı ve bazı kimyasalların kanserojen madde içermesinden kaynaklı olarak hastalığa yakalanılabilmektedir. Kanserojen maddeler böbrekler aracılığı ile kandan filtre edilir, bunlar idrarla vücuttan tamamen atılmadan önce mesane yüzeyi ile temas eder. Bu yüzden sigara içen insanlarda bu kanser tipi görülmektedir. ABD' de yapılan araştırmalara göre mesane kanserinin asıl nedeninin sigara dumanı olduğunu ortaya koymuşlardır. Mesane kanseri, erkeklerde kadınlara oran ile daha fazla olmaktadır. Erkeklerde 4. sırada, kadınlarda ise 9. sıradadır. 

Mesane kanserinin belirtileri;
 • Genellikle ağrısız, kısmen ağrılı idrardan kan gelmesi,
 • Sık idrara çıkma isteği,
 • İdrar yaparken yanma ve zorluk gibi belirtiler mesane kanserinin kesin belirtileri değildir. 
Mesane kanserinin nedenleri;
 • Mesane de yabancı cisim bulunması( sonda veya taş bulunması),
 • Uzun süreli mesane iltihabı,
 • Sigara,
 • Genetik faktörler,
 • Bazı ağrı kesiciler ve sunu tatlandırıcılar gibi nedenlerle kansere sebep olabilmektedir.
Mesane Kanseri MetastazıMesane kanserinde teşhis, şikayet üzerine idrar tahlili, ultrason uygulanarak bakılabilir. İdrar sitolojisi denilen idrar içerisindeki kötü huylu tümör aranabilir. Teşhiste en önemli nokta sistoskopi ile idrar yolunu ve idrar kesesini ışıklı özel bir aletle gözlenmesidir. Mesane kanserinin tedavisinde kullanılan yöntemler, ilk olarak tanısı yapılan hastaya hastalığı ve tedavi yöntemi anlatılmalıdır. Daha sonra özel aletlerle idrar yolundan girilerek oluşan kanserli bölge ameliyat ile çıkarılır. Bazı vakalarda ise kanser önleyici ilaçların direkt mesaneye yerleştirilmesi ile de tedavi edilmektedir. Kanserin tekrardan nüksetmemesi için de mesaneye bu ilaçlar yerleştirilmektedir. Kanser, eğer çok derinde ve mesane duvarına yakın bir yerdeyse bu sefer cerrahi müdahale yapılmalıdır. Mesane tamamen çıkarılmalıdır. 
Mesane kanseri metastazı, mesane kanserinde de metastaz olabilmektedir. Yani metastaz kanserin diğer organlara da yayılması demektir. 
]]>
Mesane Kateterizasyonu https://www.mesane.gen.tr/mesane-kateterizasyonu.html Fri, 30 Nov 2018 13:31:11 +0000 Mesane Kateterizasyonu, İdrarı boşaltmak amacıyla bir katterin üretra içinden geçirilerek mesane içine yerleştirilmesi işlemine mesane kateterizzasyonu denir. Vucudun fizolojik dengesinin korunması ve hayatın devamı için sindirim Mesane Kateterizasyonu, İdrarı boşaltmak amacıyla bir katterin üretra içinden geçirilerek mesane içine yerleştirilmesi işlemine mesane kateterizzasyonu denir. Vucudun fizolojik dengesinin korunması ve hayatın devamı için sindirim ve boşaltım sistemi önemli bir yere sahiptir. Besin maddelerinin ve suyun vücudumuzda metabolizması sonucu meydana gelen atıkların sıvı olan kısmını idrar, katı olan kısmını dışkı oluşturur. İdrarın oluşmasından ve atılmasından üriner organlarımız sorumludur. Lakin üriner organarından mesanenin bazı durumlarda görevini tam olarak yerine getirmemesi durumunda geçici veya kalıcı bir kateter "sonda"yerleştirilerek bu işlem gerçekleştirilir. Vücudun bütün sistemlerinde olduğu gibi sindirim sisteminde uygulanan teşhis tedavide ve bunlarda kullanılan yardımcı araç ve gereçlerde de gelişme sağlanmıştır. Mesane kateterizyonunda cinsiyete göre anatomik farklılıklar ve zorluklar olacağından dikkat edilmeli ve kateterizasyon eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu işlemi Nazogastrik Kataterin kullanıldığı hastalar,
 • Ameliyata alınacak hastalar,
 • Oral zehirlenmeye maruz kalmış hastalar,
 • Ağızdan beslenemeyen hastalarda,
 • Gastroentoroloji hastaları gibi pek çok vakıada tanı ve tedavi amacıyla tercih edilmektedir.
Mesane kateterizasyonu uyulama amaçları,
 • Kendiliğinden idrar yapamama durumu olan hastalarda mesanedeki idrarı boşaltmak,
 • İdrar yapıldıktan sonra mesanede kalan idrar miktarını ölçmek,
 • Günlük saatlik idrar miktarını gözlemlemek,
 • Ameliyat öncesinde hazırlık amacıyla mesaneyi boşaltmak,
 • Perine bölgesinin ameliyatlarından sonra idrarın bölgeye temasını önlemek,ve üriner sistemi dinledirmek,
 • İdrar kaçırma problemi olan hasta için temiz ve kuru bir ortam sağlamak,
 • Steril idrar örneği almak,
 • Mesaneyi yıkamak,
 • Üretrada oluşan darlık ve tıkanıklığın ilerlemesinin önüne geçmek,
 • Mesane içine ilaç uygulamaktır.
Mesane KateterizasyonuMesane Kateterizasyonu işlemi, Cerrahi aseptik tekik ile yapılacağından steril ortamlarda steril malzemelerle bu konuda eğitim almış kişiler tarafından yapılır.
]]>
Mesane Duvarı Kalınlaşması https://www.mesane.gen.tr/mesane-duvari-kalinlasmasi.html Sat, 01 Dec 2018 12:18:32 +0000 Mesane Duvarı Kalınlaşması, Mesane, böbrekler tarafından üretilen ve üreterler aracılığı ile taşınan idrarın depolandığı içi boş organımızdır. Mesanenin kapasitesi beş yüz mililitre kadardır. Mesane, dört katm Mesane Duvarı Kalınlaşması, Mesane, böbrekler tarafından üretilen ve üreterler aracılığı ile taşınan idrarın depolandığı içi boş organımızdır. Mesanenin kapasitesi beş yüz mililitre kadardır. Mesane, dört katmandan meydana gelir. En dış kısımda bağ dokusu yapısında olan adventisya tabakası vardır. İçe doğru sırasıyla; düz kas tabakası, lamina propriya ve en içte mukoza tabakası yer almaktadır. Mesanenin iç tabakası mesane dolu olduğu zaman düz bir zemin, boş olduğu zaman ise katlantılar oluşturan, değişici epitel ile döşelidir.

Mesane tabanının yüzeyini kaplayan mukozal yapıda olan membran bölümüne trigon denir. Trigonda mukoza altında bulunan kas tabakasına sıkıca yapışmış olduğundan mesanenin içi boş olsa bile düz bir yapıdadır. Trigonun üst köşeleri üreter açıklıklarına ve alt köşesi ise iç üretral açıklığa karşılık gelir. Üreterler mesaneye oblik şekilde girerler. Bu yapı kapak gibi işlev görerek mesane dolduğunda idrarın üreterlerden böbreğe doğru geri kaçışına engel olur. Trigonun üst kısmında sınırlandırıcı bir kas katlantısı bulunur. Bu kas katlantısı iki üreter açıklığı arasında seyreder. Uvula vezika, üretral açıklığın hemen arkasında bulunan ve prostatın orta lobu tarafından meydana getirilen bir kabarıklıktır. Mesanenin kas tabakasını üç kat olarak düzenlenen detrusor kası oluşturur. Bu kas içte ve dışta longitudinal, ortada ise sirküler seyirlidir. Mesanenin boyun kısmında sirküler olan kas tabakasının kalınlığı artarak vezikal sfinkteri oluşturmaktadır.

Mesane Duvarı KalınlaşmasıMesane duvarı kalınlaşması birden çok sebebi olabilir. Bu sebepler; enfeksiyon, nörojenik mesane hastalıkları, mesanenin benign ve malign tümörlerine bağlı olabilir.
 • Enfeksiyonlar: Mesane normal koşullarda steril olan iç organımızdır. Yani bakteri, virüs, mantar ve parazit içermez. Mesane enfeksiyonları genelde üretradan gelen mikroorganizmalar tarafından olur. Üretra, mesanenin dışarı açılış yoludur. Kadınlarda üretra daha kısa olduğu için ve anal bölge ile komşuluğu daha yakın olduğu için enfeksiyonlar erkeklerden daha fazla gözlenmektedir. Erkeklerde gözlenen mesane enfeksiyonlarında genelde altta yatan bir neden araştırılmalıdır. Mesane enfeksiyonlarına en fazla neden olan bakteri türü E.coli'dir. E.coli anal floradan göç ederek üretral floraya gelir. Koruyucu faktörler yetersiz ise mesaneye kadar ilerlerler ve sistit meydana getiriler. Enfekte olan mesanenin iç duvarı şişer ve kalınlaşır. Antibiyotikler ile tedavileri mümkündür. Mesanede enfeksiyona neden olan bir başka mikroorganizma da Şistozoma'dır. Şistozoma'nın E.coli'den farkı dikensi çıkıntılarının olmasıdır ve bu çıkıntıları ile sürekli irritasyona neden olur. Mesanede sürekli irritasyon sonucu yassı hücreli kanser gelişme riski artar.
 • Nörojenik mesane: Mesaneyi inerve eden sinirlerde bozukluk meydana gelmesi sonucunda görülen klinik tablodur. Mesanenin idrarı boşaltmak için kendine özgü bir ritmi vardır. Nörojenik mesanede bu ritim bozulmaktadır. Buna bağlı olarak bir çok komplikasyon ve en sonunda böbrek yetmezliği gelişme olasılığı vardır. Bu yüzden nörojenik mesaneye erken tanı koyularak önlem almak kişinin hayat kalitesini yükseltir ve daha güçlü kalmasını sağlar. Nörojenik mesaneye neden olan bir çok etken vardır. Bu etkenler; diabetes mellitus (iyi tedavi edilmezse öncelikle damarlarda dolayısıyla sinir sisteminde harabiyete neden olur), tümör (sinir sistemi ve ya sinir sistemine metastaz yapan tümörlere sekonder görülür), travma (özellikle trafik kazalarında, savaşlarda ve diğer yaralanmalarda gelişir), multiple skleroz (merkezi sinir sistemini tutan bir hastalıktır), tüberküloz, meningomyelosel.
 • Mesanenin benign ve malign tümörleri: Her organda gelişebileceği gibi mesanede de kanser gelişmektedir. Benign, iyi huylu malign ise kötü huylu tümör demektir. Mesane tümörleri genel]]> Mesane Taşı Ameliyatı https://www.mesane.gen.tr/mesane-tasi-ameliyati.html Sat, 01 Dec 2018 13:39:31 +0000 Mesane Taşı Ameliyatı, Günümüzde mesane taşları genelde elli yaşın üstünde olan erkeklerde görülür. Ayrıca gelişmekte olan uzak ülkelerde oldukça düşük protein, süreğen dehidratasyon (uzun zaman vücudun susuz kal Mesane Taşı Ameliyatı, Günümüzde mesane taşları genelde elli yaşın üstünde olan erkeklerde görülür. Ayrıca gelişmekte olan uzak ülkelerde oldukça düşük protein, süreğen dehidratasyon (uzun zaman vücudun susuz kalması), yüksek karbonhidratlı diyet çocuklarda amonyumürat taşlarının oluşmasına yol açmaktadır. Mesane taşı erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Kendini yenileyen idrar enfeksiyonları oldukça sık görülür. Aynı zamanda büyük bir risk faktörüdür. Taşlar idrar yapma ile atılan taşlar olduğundan idrar yolunda tıkanma yaparak kişinin idrarını yapamamasına da sebep olur. idrar yapar iken yanma, göbek altı bölgede aprı hissi, idrarda kan mesanede oluşan taş çoğunlukla tıkanmaya bağlı olarak idrar yapamama belirtileri bulunan kişilerde rastlantısal olarak saptanmaktadır. Taşlar çok yada tek sayıda olabilir. Direkt olarak karın grafisi, ilaçlı böbrek filmi, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi taşın saptanmasında kullanılmakta olan görüntüleme yöntemidir. Sistoskopi yani (kapalı yol ile idrar yolunun ve mesanenin gözlenmesi) tanı için bazen gerekir. Mesanede oluşan taşın sebebinin belirlenerek en uygun tedavi yönteminin yapılması gerekir.

  Mesane Taşı AmeliyatıMesane Taşı Ameliyatı Yöntemleri

  Mesanede oluşan taşların tedavisinde amaç kişiyi taşlardan arındırmaktır. Fakat aynı zamanda var ise idrar yolundaki tıkanıklık sebebini ortadan kaldırmak amacı ile birtakım girişimler de yapılır. Bunun içinde kişinin durumuna göre açık yada kapalı ameliyatlar yapılır. Kapalı yapılan ameliyatlar kişinin alt idrar yolundan girerek gerçekleştirilir. Taşın alınmasının yanında taş oluşumuna sebep olan mesane çıkımında oluşan hastalıklar (örneğin; idrar yolunda darlık ve prostat büyümesi gibi) düzeltilir. Birde tüp yardımı ile cilt üzeriden girilerek mesaneye ulaşılarak tüpün içerisinden taşları çıkarma yöntemidir. Bazı çocuk hastalar ile büyük ve oldukça çok sayıda taşı olan yetişkinlerde bu yöntem uygulanır. Açık yapılan ameliyat günümüzde oldukça az yapılmaktadır. Ancak aşırı büyük prostat oluştuğunda (prostatında açık ameliyat yöntemi ile tedavi edilmesi daha uygundur.) 

  ]]>
  Aktif Mesane https://www.mesane.gen.tr/aktif-mesane.html Sun, 02 Dec 2018 10:34:24 +0000 Aktif Mesane, rahatsızlığı sık sık idrara çıkma durumuna sebep olan bunun yanı sıra idarı kaçırma ile birlikte ortaya çıkan sendromun adıdır. Bu sendromun yaşanmasında aşırı derecede idrar atılımı söz Aktif Mesane, rahatsızlığı sık sık idrara çıkma durumuna sebep olan bunun yanı sıra idarı kaçırma ile birlikte ortaya çıkan sendromun adıdır. Bu sendromun yaşanmasında aşırı derecede idrar atılımı söz konusu olma bilene kişi kendisini tutamayıp sürekli olarak tuvalete gider.

  Aktif mesanenin görülme sıklığı

  Aşırı aktif mesane sendromu kısaca AAM olarak bilinmektedir. Bu rahatsızlık türü özellikle de sabahları uyandıktan sonra akşam yatacağımız süre boyunca yaklaşık olarak 8-9 kez ve belki de daha fazla idrara çıkmak sonucunda kendisini gösterir. Geceleride daha sık idrar çıkma durumu görülür. Bazı durumlarda ise mesanesini tutamayan kişi tuvalete gideceği sırada elinde olmadan idrarını kaçırabilir. Tüm bu durumlar aşırı aktif mesane rahatsızlığından kaynaklandığı bilinmektedir.

  Aktif mesane sonucu oluşan hastalıklar

  Aşırı aktif mesane sorunu için şikayetçi olan hastalarda bu rahatsızlığın görülmesi ile beraber birtakım rahatsızlıklar da oluştuğu bilinmektedir. Bu rahatsızlıklardan birkaçı mesane tümörü ya da taşının oluşması, idrar yolu iltihaplarının meydana gelmesi gibi rahatsızlıklarını sayabiliriz. Bu rahatsızlıkların yanı sıra mesanede oluşan zararların yanı sıra diğer birtakım hastalıklarında görülme durumu söz konusudur. Özellikle de kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı sorunuyla şeker hastalığı gibi rahatsızlıkların da oluşmasına neden olur. Bu tür durumlarda bu şikayetleri tam olarak aşırı aktif mesaneden kaynaklandığını söyleyemez isek de bazı durumların yaşanması bu hastalıkları tetiklediği ve belirti olarak meydana geldiği görülmüştür. Ancak bu hastalıkların tedavisi aşırı aktif mesane sendromu rahatsızlığının tedavisinde uygulanan yöntemlerin aynısı kullanılmaz, sorunun çözümü adına daha farklı yöntemler kullanılmaktadır.

  Aktif Mesane hastalığı görülme oranı

  Aşırı aktif mesane görülme riskinin erkek ve kadınlarda görülme oranı aynı değildir. Amerika Birleşik Devletlerinde ve diğer 5 Avrupa ülkelerinde yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde aşırı aktif mesane görülme durumu kadınlarda %17 oranında iken erkelerde ise bu oran %15 oranında görüldüğü bilinmektedir. Ancak işin ilginç yanı bu rahatsızlığa yakalanan aktif mesane hastalarının yalnızca %40’ı yalnızca doktora başvurmuştur. Bu hastaların da yaklaşık olarak %27’si de tedavi görmeyi onaylamıştır. Bu oran oldukça tehlikelidir. Çünkü bu aşırı aktif mesane rahatsızlığına karşı tedaviden kaçmak ve hatta rahatsızlığı doktora bildirmemek oldukça tehlikeli bir durumdur. Bu hastalığın yaşanması ile birlikte hastaların doktora danışmamasında en temel sebep utanma duygusudur. Hastalar doktora gitmeye utanmaktadır. Hastalığın iyileşmesi için kesinlikle uzman bir hekime gitmek şarttır.

  Aktif Mesane

  Aktif mesane ile yaşam kalitesi durumu

  Aşırı aktif mesane rahatsızlığı aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini düşürmektedir. Aşırı aktif mesane yakınmaları arasında görülen ancak normal zamanda oluşan sıkışma türü idrar kaçırma durumu normal karşılanabilir. Ancak stres tipi katıntı halindeki idrar kaçırma (ağır bir eşya kaldırırken, öksürme halinde oluşan idrar kaçırmaları) rahatsızlığı yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu yüzden hasta öksüreceği zaman ya da ağır bir yük kaldıracağı an idrar kaçırma tehlikesi oluşacağında dikkatli davranması yararlı olacaktır. Gerekir ise bu durum için önlem alması gerekir.

  Aktif mesane hastalığı

  Aşırı aktif mesane rahatsızlığı sorunu tespit edildikten sonra hastalığı yok etmek adına bir takım tedavi yöntemleri uygulanır. Örnek verecek olursak eğer aşırı aktif mesane rahatsızlığından şikayetçi olunan durumlardan mesane tümörü, mesane taşı, prostata bağlı idrar yolunda meydana gelen tıkanıklıklar ya da pelvik organ sarkması gibi rahatsızlıklar]]> Hiperaktif Mesane https://www.mesane.gen.tr/hiperaktif-mesane.html Mon, 03 Dec 2018 09:39:37 +0000 Hiperaktif mesane, sık idrara çıkma, sıkışma hissi, altına kaçırma, tuvalete yetişememe gibi etkilerle ortaya çıkan bir sorundur. Genellikle 40 yaşından sonra etkili olmaya başlar. Kadınlarda daha fazla görülmektedir. Ancak e Hiperaktif mesane, sık idrara çıkma, sıkışma hissi, altına kaçırma, tuvalete yetişememe gibi etkilerle ortaya çıkan bir sorundur. Genellikle 40 yaşından sonra etkili olmaya başlar. Kadınlarda daha fazla görülmektedir. Ancak erkeklerde bundan etkilenir. Kişilerin cinsel yaşamını, psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşamasını, sosyal yaşamında ve iş yaşamında olumsuzluklara neden olur. Ayrıca hastaların bu sorunun tedavisi hakkında yeterince bilgili olmaması, buna katlanmalarına neden olur.


  Toplumda her beş kadından birini, her yedi erkekten birini etkileyen hiperaktif mesane, kişileri dışarı çıkamayan, sosyalleşemeyen, tuvalet olmayan yerlere gitmeyen, sıvı alımını sınırlandıran, erken dönemde pet kullanmak zorunda bırakan kısacası zorlu, depresif bir yaşama mahkum etmektedir. Özellikle çalışan kesimdeki hastaların iş ve sosyal yaşamında önemli etkilere yol açmakta, etkili tedaviler olmadığında aktiflikten uzaklaşmalarına neden olan bir sorundur. Tedaviler doğru uygulandığında, hastalar bu rahatsızlıkla yaşamayı öğrenmekte, öğrenilmiş çaresizlikle yaşamlarına devam etmektedir.

  Hiperaktif mesane ciddi bir sağlık sorunudur. Temel yakınmanın sıkışma hissi olduğu rahatsızlık yaşın ilerlemesiyle insanları daha fazla etkilemektedir. Ne yazık ki çoğu kesimde bu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmektedir. Yani doğal kabulleniş olmakta, bu öğrenilmiş çaresizlik sendromu olarak değerlendirilmektedir. Hastaların bir kısmında antidepresan kullanımı da söz konusudur. Özellikle utanma, bunu yaşlanmanın bir sonucu olarak kabul etme, doğumsal neden olarak görme, zamanla bunu kanıksama gibi etkenler hiperaktif mesane rahatsızlığın tedavisinde önemli engellerdir. Hiperaktif mesane sorunu olan kişiler bunun tıbbi müdahaleyi gerektirecek olduğunun farkında olmadıklarından, depresyona girebiliyorlar. Bu yüzden hastalar arasında antidepresan kullananlarda bulunmaktadır.

  Hiperaktif mesane tedavisi

  Hastalarda kısa süreli enjeksiyon tedavisi sayesinde yaşam kalitesinin arttırılması mümkündür. Bu nedenle sıkça idrara çıkma, gece idrara çıkma, sıkışma, idrar kaçırma sorunu olan kişilerin üroloji uzmanına muayene olmaları ve hemen tedaviye başlanması önerilir. İlk aşamada hastanın günlük alışkanlıklarının bazılarını değiştirmesi bile faydalı olacaktır. Özellikle alınan sıvı miktarının azaltılması, kahvenin azaltılması, belirli aralıklarla tuvalete çıkma faydalı önlemlerdir. İdrar kontrolünü sağlayan kaslara masaj yapılması, fizik tedavi uygulamaları, östrojen eksikliğinde bölgesel vajinal östrojen kullanımı yararlıdır. Bunlar yeterli olmadığı zaman ilaç tedavisine geçilebilir. İlaç tedavisinin sonuç vermediği hasta grubunda ise enjeksiyon tedavileri uygulanabilir. Yaklaşık yarım saat içinde yan etkisi oldukça düşük olan, endoskopik yöntemle uygulanan mesane kasına enjeksiyon tedavisi çok faydalı olur. Mesanedeki istemsiz kasılmalarda böyle giderilebilir.

  Hiperaktif MesaneHiperaktif mesane nasıl oluşur

  Yaşın ilerlemesiyle artış gösteren hiperaktif mesane, her yaştan kişide görülebilir. Ancak ileri yaştakileri daha fazla etkiler. Sorun mesanenin idrarla dolumu sırasında meydana gelen istemsiz kas kasılmaları sonucunda ortaya çıkıyor. İdrar yapma hissinde beyne gönderilen sinyaller mesanenin boşalma gereksinimini bildirir. Mesane kasındaki istemsiz hareketler sonucunda beyinle idrar torbasının arasındaki koordinasyonun bozulmasıyla kişide sık idrara çıkma, sıkışma, geceleri idrara çıkma gibi idrar sorunları yaşanmaya başlıyor.

  Hiperaktif mesane rahatsızlığının belirgin özellikleri
  • Gençleri de etkileyen hiperaktif mesane, 60 yaşından sonraki kadınların 3 tanesinden birinde görülüyor
  • Kadınlar erkeklerden daha fazla bu sorundan etkileniyor
  • Sigara içenlerde ve obez olanlarda daha fazla görülüyor
  • Hiperak]]> Mesane Sarkması https://www.mesane.gen.tr/mesane-sarkmasi.html Mon, 03 Dec 2018 18:37:30 +0000 Mesane Sarkması, genellikle orta yaş üstü, normal yolla doğum yapmış ya da zorlu doğum yapmış kadınlarda rastlanan bir şikayettir. Menopoz dönemi ya da sonrasında ortaya çıkan şikayetlerle belirlenir. Bazı durumlarda çeşitl Mesane Sarkması, genellikle orta yaş üstü, normal yolla doğum yapmış ya da zorlu doğum yapmış kadınlarda rastlanan bir şikayettir. Menopoz dönemi ya da sonrasında ortaya çıkan şikayetlerle belirlenir. Bazı durumlarda çeşitli hastalıklara ya da genetik özelliklere bağlı olarak erken yaşlarda da gelişebilir fakat bu nadir görülen bir durumdur. Mesane sarkması çoğunlukla birden fazla normal doğum yapmış ya da zor ve uzun süren normal doğum yapmış kadınlarda yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkar. Normal doğum gibi zorlu ve sıkıntılı süreçlerde kadın genital ve alt iç organlarında esneme ve yırtılma olabilir. Bu durum yaşın ilerlemesi ile sıkıntılı bir hal alabilir ve iç organlar karın içi duvara tutunmakta zorlanabilir. Rahim sarkması durumu dışarıdan fark edilebilirken mesane sarkması, şikayetlerin ilerlemesine kadar fark edilmeyebilir.

   Mesane Sarkmasının Belirtileri:
   • Sık idrara çıkma isteği.
   • Sistit benzeri idrarı damla damla yapma şekli.
   • Vajinadan bir kitle sarkması be bunun görülmesi.
   • Ağır kaldırma ya da zorlanma durumlarında idrar kaçırma.
   • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları.
   • Cinsel ilişki sırasında idrar kaçırma.
   • Öksürme hapşırma durumlarında idrar kaçırma.
   • Mesanenin idrar yaptıktan sonra da boşalmadığı hissi.
   • İdrar yaparken zorlanma.
   Mesane SarkmasıMesane Sarkması Nasıl Tedavi Edilir:

   Mesane sarkması, rahim sarkması gibi kolaylıkla tespit edilen bir durum değildir. Bahsedilen belirtileri yaşan kişilerde öncelikle elle muayene, idrar mikroskobisi, idrar kültürü, böbrek fonksiyon testleri yapılmalı ve bu testler sonucunda hastalığın varlığına kesin teşhis konulmalıdır. Mesane sarkması teşhisi konulduktan sonra, hastalığın şiddetine ve şikayetlerin fazlalığına göre, mesane sarkmasının farklı tedavi yolları vardır.
   Mesane sarkmasının tedavisinde, kişinin yaşı ve gelecekte çocuk isteyip istemediği önemlidir. Çocuk isteyen hastalarda, hastanın kendi dokusu kullanılarak mesane yukarı kaldırılır. Bu yöntemde başarı %50 olarak belirtilmiştir. Çocuk istemeyen hastalarda, özellikle şikayetler şiddetli ise meş adı verilen tıbbı bezler mesane altına yerleştirilerek mesanenin sarkması ortadan kaldırılır. Bu yöntem yaklaşık olarak %90 başarı oranı sağlar.
   Sistosel denen operasyon türü ile hastanın idrar kaçırma  ve mesanenin dışarı çıkması durumları kolaylıkla ortadan kaldırılabilir ve hasta günlük yaşamına ve cinsel yaşamına kısa süre sonra dönebilir. Son yıllarda kolaylıkla yapılan bu operasyon türleri, mesane sarkması şikayetlerinin neredeyse tamamen ortadan kalkmasını sağlar.
   ]]>
   İyi Huylu Mesane Tümörü https://www.mesane.gen.tr/iyi-huylu-mesane-tumoru.html Tue, 04 Dec 2018 13:35:48 +0000 İyi huylu mesane tümörü, Mesane, börekten süzülen idrarın depolandığı ve dışarıya atıldığı, adalelerden oluşan içi boş organdır. Mesane kanseri çok sık olarak, mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden kaynaklanır İyi huylu mesane tümörü, Mesane, börekten süzülen idrarın depolandığı ve dışarıya atıldığı, adalelerden oluşan içi boş organdır. Mesane kanseri çok sık olarak, mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden kaynaklanır. Mesane karın alt kısmında yer alan içi boş bir kesedir. İçerisinde idrar birikir ve dışarı atılır. İdrar böbreklerde süzerek mesaneye gelir ve depolanır. Bu depolanan idrar mesane biriktikten sonra dışarı atılması için tek bir tüp vasıtası kullanılır. Bu tüpün adı da üretradır. Mesane duvarı üç tabakadan meydana gelir. Bunlar;
   • İç tabaka: Değişen epitel hücrelerden meydana gelir. Bu epidel hücrelerin esneme özelliği vardır.
   • Orta tabaka: Bu tabaka kas dokularından meydana gelir. Mesanenin boşaltılabilmesi için bu kaslar kasılır ve mesanenin küçülmesini sağlayarak içerisindeki idrarın dışarı atılmasını sağlar.
   • Dış tabaka: Mesanenin etrafını kaplayan bu tabaka, fibroz ve yağ dokusundan meydana gelir. İçerisinde mesaneyi besleyen damarlar bulunur.
   İyi Huylu Mesane TümörüMesanede kanser hücrelerinin oluşumu; ilk olarak hücrelerde başlar. hücrelerin meydana getirdiği dokular birleşerek organları meydana getirir. Yani, hücreler dokuların yapı taşlarıdır.  Mesane hücreleri, mesane dokularını ve sonunda mesane organını meydana getirir. Normalde hücreler büyür, bölünerek yeni hücreler oluşturur. Böylece vücuttaki eskiyen hücrelerin yerini yenileri alır. Normal olan hücreler yaşlandıkları yada hasar gördükleri zaman ölürler. Bu durumda da bunlar yok edilerek yerine yeni hücreler gelir. Bazen sizlere bahsettiğimiz bu düzen bozulabilir. Vücut yeni hücrelere ihtiyaç duymadığı halde oluşabilir. Bu durumda da hasarlı hücreler gereken şekilde yok edilmediğinden fazla hücreler meydana gelir. Bu durumda biriken hücreler istenmeyen bir dokuya neden olur. Bu istenmeyen dokulara da tümör denir. Mesanede oluşan tümörler iki şekilde olabilir. Bunlardan birisi iyi huylu diğeri ise kötü huylu tümördür. İyi huylu tümörler kötü huylulara nazaran daha az zarar verirler. 

   İyi huylu mesane tümörü özellikleri
   • Tedavi edilmelerinde yada vücuttan alınmaları durumlarında yeniden ortaya çıkmazlar.
   • Vücudun diğer kısımlarına yayılma göstermezler.
   • Hayati bir tehlike oluşturmazlar.
   • Etrafında bulunan dokulara geçiş göstermezler.
   İyi huylu mesane tümör, hücrelerini oluşturdukları dokularda sabit kalır ve etrafında bulunan diğer organlara bulaşma riski yoktur. Bu tür tümörlerin oluşmasında etken maddeler içerisinde, sigara, başka bir kanser tedavisi görme, arsenik, aileden yani genetik olarak geçmesi veya çalışılan iş yeri içerisindeki kimyasallardan ötürü oluşabilir. 

   İyi huylu mesane tümörü belirtileri
   • İdrarda kan görülmesi
   • Sık sık tuvalete gitme isteği yaratması,
   • Ani idrar sıkışması yaşanması,
   • İdrarı boşaltabilmek için her seferinde ıkınma ihtiyacı hissetmek,
   • Ani idrar sıkıştırmasında, idrar yapamama,
   • İdrarı yaparken mesanede yanma hissi yaşamak gibi belirtileri vardır. 
   İyi huylu mesane tümörü teşhisi: İdrar tahlili, biyopsi ve sistoskopi ile teşhis edilir. Bunun öncesinde muayene edilen hasta tam anlamı ile olduğu fizik muayenede kendisinden istenecek testler belirlenir. Bahsettiğimiz üç yöntemde hastaya yaptırılarak hastada mesanede tümör olup olmadığı anlaşılır. Hepsininde yapılması gerekir. Bu üç testinde mesane tümörün de kesinleştirici özelliği vardır. 

   İyi huylu mesane tümörleri tedavisi: Kanserin oluşum süresine ve evresine göre müdahalelerde bulunur. Genellikle cerrahi müdahale edilen iyi huylu tümörler alındıklarında bedende yeniden oluşma özelliği yoktur. O yüzdende ilaçla tedavi edilmez ve direk cerrahi müdahale uygulanır. Sağlıkla kalın.

   ]]>
   Mesane Tümörü https://www.mesane.gen.tr/mesane-tumoru.html Wed, 05 Dec 2018 10:17:58 +0000 Mesane tümörü, mesaneyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşan tümördür. Mesane tümörü idrar kesesinde yer alan ve içini döşeyen hücre tabakasından kaynaklanır. Bu hücre çoğalması  sade Mesane tümörü, mesaneyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşan tümördür. Mesane tümörü idrar kesesinde yer alan ve içini döşeyen hücre tabakasından kaynaklanır. Bu hücre çoğalması  sadece mesane içerisinde ise mesane kanseri denir. Mesane tümörü kas tabakasına geçer ve çevre dokulara da yayılmaktadır. Vücuttaki kan dolaşımı sayesinde tüm dokulara yayılabilmektedir. 

  Mesane Tümörü Belirtileri Nelerdir
  • İdrar yaparken idrarın kanlı ve kokulu olması 
  • İdrarda yanma 
  • İdrar yaparken ağrı ve sık sık idrar çıkma isteği
  • Mesane de oluşan ağrı 
  • İdrarda ağrısız ve aralıklı oluşan kanamalar
  • Zor idrar yapma
  • Kanama ile birlikte idrarda gelen pıhtılar
  • Bel bölgesinde ve karının alt bölgelerinde  oluşan ağrılar
  Mesane tümörünün neden görüldüğü belirlenmemiştir. Kadınlara göre erkeklerde daha fazla görülmemektedir. Çoğunlukla 65 ve üzeri kişilerde görülmektedir. Mesane tümörü tekrarlayan idrar yolu hastalıklarında ve böbrek taşı olan kişilerde daha sık görülmektedir. Sigara kullanımı mesane tümörü riskini artırmaktadır. Çevresel kanserojen etmenler  mesane tümörünün gelişimini etkilemektedir. 

  Mesane TümörüMesane Tümörü Tedavisi Nasıldır

  Mesane tümörü hastada daima oluşabilecek bir riski mevcuttur. Bu nedenle mesane tümörü olan hastalar hekimin önereceği aralıklarla takip edilmesi gerekmektedir. Mesane tümörünün büyüdüğünü öğrenmek için düzenli olarak idrar testinin ve sistoskopisi yapmak gerekmektedir. Mesane tümörünün tedavisi olarak mesane tümörünün sistoskop denilen aletle çıkarılmaktadır. Yanı sıra kemoterapi ve radyoterapiyle tedavi edilmektedir.
  ]]>
  Aşırı Aktif Mesane İlaçları https://www.mesane.gen.tr/asiri-aktif-mesane-ilaclari.html Wed, 05 Dec 2018 20:14:10 +0000 Aşırı Aktif Mesane İlaçları, mesane sendromu yaşayan hastalarda uygulanan tedavi yöntemidir. İlaç tedavisinin yanı sıra aşırı aktif mesane durumu yaşayan hastalarda bazı fiziksel tedavilerde uygulanmalıdır. Aksi halde tek ba Aşırı Aktif Mesane İlaçları, mesane sendromu yaşayan hastalarda uygulanan tedavi yöntemidir. İlaç tedavisinin yanı sıra aşırı aktif mesane durumu yaşayan hastalarda bazı fiziksel tedavilerde uygulanmalıdır. Aksi halde tek başına ilaç tedavisi yeterli olmayacaktır. Aşırı aktif mesane problemi yaşayan hastalara mesane içi ilaçlar veya oral yoldan tedavi uygulanabilir.

  Aşırı Aktif Mesane Neden Olur:

  Aşırı aktif mesane problemi; multiple skleroz hastalarında, inme veya felç durumlarında, bazı operasyonlar sonrasında, parkinson hastalığında, medulla spinoz hastalığında, mesane enfeksiyonlarında, prostat kanseri veya prostat iltihabında, mesane taşı oluşmuşsa veya mesane tümörü durumlarında görülebilir.
  Aşırı aktif mesane tanısı koymak için hastanın, ne sıklıkta idrar yaptığı, idrar yaparken hastanın rahat olup olmadığı ve idrar yapış sürelerinin aralığı, cerrahi müdahale hikayesi, herhangi bir nörolojik hastalık tanısı veya radyoterapi alıp almadığı bilgilerinin alınması önemlidir.

  Aşırı Aktif Mesane İlaçlarıAşırı Aktif Mesane İlaçları:

  Aşırı aktif mesane sendromu yaşayan hastalarda ilaç desteği ve fiziksel tedavinin birlikte uygulanması şarttır. Aşırı aktif mesane sendromu yaşayan hastalara;
  • Capsicain
  • Resiniferatoxin
  • Botulinum Toxin (botox)
  Mesane içine uygulanan ilaçlardır. Bunların dışında uygulanan tedavi yöntemleri;
  Hayat tarzında değişiklik; hastanın kilosu, beslenme şekli, kötü alışkanlıkları varsa kontrol altına alınmalıdır.
  Pelvik kasların eğitilmesi; kagel egzersizi de denilen bu yöntem ile bölgesel kasların kuvvetlenmesi sağlanmalıdır.
  Mesane İşeme eğitimi; işeme zamanı programı uygulanmalı ve işeme süreleri ve işeme sırasında idrar yapma hali kontrol altında tutulmaya çalışılmalıdır.
  Elektromanyetik tedavi; pelvik kaslara elektrik akımı verilerek uyarılmasına ve işeme programı uygulanmasına dayanan tedavi şeklidir.
   Aşırı aktif mesane sendromu kolaylıkla teşhis edilebilen ve hekim hasta uyumu ile kolaylıkla tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Hastanın tedavi süresinde psikolojinin iyi olması ve varsa ruhsal problemlerinin tedavi edilmesi de tedavi esnasında önemli rol oynar.
  ]]>
  Mesane Enfeksiyonu https://www.mesane.gen.tr/mesane-enfeksiyonu.html Wed, 05 Dec 2018 21:19:29 +0000 Mesane enfeksiyonu, idrarda yanma, sık sık idrara çıkma, ani sıkışma ve mesane üzerinde ağrı şikayetleri ile belirti göstermektedir. Erkeklere oranla kadınlarda daha sıklıkla görülmektedir. Erkeklerde mesane enfeksiyonu n Mesane enfeksiyonu, idrarda yanma, sık sık idrara çıkma, ani sıkışma ve mesane üzerinde ağrı şikayetleri ile belirti göstermektedir. Erkeklere oranla kadınlarda daha sıklıkla görülmektedir. Erkeklerde mesane enfeksiyonu nadiren görülmekte olup, olduğu durumda altında yatan bir sebep olduğu tahmin edilmektedir. Erkeklerde prostat iltihabı ve idrar yollarında taş olması mesane enfeksiyonuna neden olmaktadır. Bayanlarda ise her 4 kadından birinde mesane enfeksiyonuna rastlanılmaktadır. Kadınlar mesane enfeksiyonuna hayatı boyunca sıklıkla karşılaşırlar. Mesane enfeksiyonu yaşlılarda daha sıklıkla görülmekte ve bakteriyel mesane enfeksiyonu olasılığı daha yüksektir. Çocuklarda ise nadiren görülmektedir. Gebelikte mesane enfeksiyonu mutlaka tedavi edilmelidir. Gebeliğin sonlanmasına kadar ciddi nedenlere sebep olmaktadır. Bu nedenle gebelikte mesane enfeksiyonu olduğunuz zaman kadın doğum uzmanına mutlaka başvurulmalıdır.

  Mesane Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir
  • Sık sık idrara çıkma 
  • İdrar çıktıktan sonra tekrar idrara çıkma isteği
  • İdrarda yanma 
  • Mesane bölgesinde şişlik ve ağrı
  • Kokulu idrar 
  • Kusma, bulantı
  • Baş Dönmesi
  Mesane EnfeksiyonuMesane Enfeksiyonu Neden Olur

  Mesane enfeksiyonu viral ve mantar gibi enfeksiyonlardan da kaynaklanmaktadır. Bu bakteriler, dışarıda kullandığımız tuvaletten bile bulaşmakta ve enfeksiyon riskini artırmaktadır. İdrar yolun anormallikleri de mesane enfeksiyonuna neden olmaktadır. İdrarın birikmesi nedeniyle mesane enfeksiyonu görülme riskini artırmaktadır. İdrar yolunun tıkanması, mesane büyümesi ve idrar yolunun tıkanması mesane enfeksiyonuna yol açmaktadır. Şeker hastalarında bağışıklık sisteminin  zayıflaması vücutta bakterilere karşı savunmasız olması mesane enfeksiyonuna neden olmaktadır. Yatan hastalarda sonda kullanımı mesane enfeksiyonu normal kişilere oranla riskini artırmaktadır. 

  Mesane Enfeksiyonu Tedavisi 

  Mesane enfeksiyonunu teşhis etmek için idrar testi yapmak gerekmektedir. İdrar testinde alınan örnek laboratuvar ortamında incelenerek idrarda kan hücresinin olup olmadığına ve bakterilere bakılmaktadır. Laboratuvar sonucu ile doktor tarafından enfeksiyonu giderecek ilaç kullanılmalıdır. Mesane enfeksiyonunu sık görülmesi takdirde enfeksiyonunun neden kaynaklandığı için mesane filmi de çekilebilmektedir. Doktorun önerdiği tedavi dışında evde de dikkat edebileceğimiz noktalarla ağrı ve enfeksiyonu birazda olsa azaltabiliriz. Enfeksiyonunun vücutta atılması için bol su içilmelidir. Mesane bölgesine uygulayacağımız ılık bir kompleks yapmakta genel rahatsızlığı hafifletecektir. Yapılan araştırmalara göre kızılcık suyunun da mesane enfeksiyonunu azaltığı belirtilmiştir.
  ]]>
  Mesane İltihabı https://www.mesane.gen.tr/mesane-iltihabi.html Thu, 06 Dec 2018 14:20:30 +0000 Mesane iltihabı; tıp dilinde sistit olarak bilinen, idrar kesesinin çeşitli nedenlerden dolayı bakterilerin yol açtığı iltihaplanmaya denilir. Önlem alınmadığı taktirde iltihap yayılarak böbreklere kadar ulaşabilmekte ve bu b Mesane iltihabı; tıp dilinde sistit olarak bilinen, idrar kesesinin çeşitli nedenlerden dolayı bakterilerin yol açtığı iltihaplanmaya denilir. Önlem alınmadığı taktirde iltihap yayılarak böbreklere kadar ulaşabilmekte ve bu boşaltım sisteminde kalıcı hasarlara neden olabilmektedir. Bu bölgede iltihaplanmaya anüste bulunan ve alt idrar yolları ile mesaneye ulaşan bakteriler neden olmaktadır. Bu bakteriler idrar ile vücut dışına atılsa da mesaneden atılamayan ve biriken bakteriler iltihaplanmaya neden olacaktır. Genel hijyen kurallarına dikkat edilmemesi, uzun süre idrarın istemli olarak tutulması ve alt idrar yolu hastalıklarının görülmesi gibi nedenlerden dolayı mesanede bakteriler çoğalmakta ve buna bağlı olarak mesane iltihabı oluşabilmektedir. Kadınlarda üretra kısmı erkeklere nazaran daha kısa olması nedeniyle bakterilerin idrar kesesine ulaşmaları daha kolay olmaktadır. Bu durum kadınlarda mesane iltihabı oluşumu erkeklerden daha fazla olacağı anlaşılmaktadır. Cinsel yollarla da mesane iltihabına neden olan bakteriler yayılabilmektedir. 

  Mesane iltihabı belirtileri;
  • Normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı ve idrar sırasında boşaltım organlarında ağrı ve sızı, idrar sırasında başlayan ve idrar yapıldıktan sonra devam eden ağrılar mesane iltihabının belirtileri arasındadır.
  • İdrarda berrak rengin dışında koyu bir renk oluşması, idrardan aşırı kötü koku gelmesi ve idrar sırasında boşaltım organları dışında ağrının makat bölgesine doğru yayılabilmesi bu sorunun belirtileri arasındadır.
  • İdrar kesesinde oluşan iltihaplanma diğer bölgelerde oluşan iltihaplanma gibi vücutta bazı olumsuz durumlara neden olabilmektedir. Bunlar kusma, bulantı hali, ateşlenme, terleme ve yorgunluk hissi olabilmektedir. Ayrıca cinsel ilişki sırasında ağrı ve sızı olması bu sorunun belirtileri arasındadır.
  Mesane iltihabı yayılmaya müsait bir bölgede olduğundan dolayı ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. Erken tanı ve tedavi hastalığın ciddi bir sorun olmadan atlatılmasında çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu rahatsızlığa üroloji polikliniği müdahale etmektedir. Çok sık rastlanan bir rahatsızlık olduğundan dolayı teşhisi kolaydır. Doğru tedavinin uygulanması hastalığın ilerlemesini engelleyecektir. Doğru tedavi uygulanmadığında hastalık kronik olacaktır. Hastalığın teşhisinde genellikle idrar testleri istenmektedir. 

  Mesane İltihabıMesane iltihabı tedavisi;
  • İdrar testlerinden çıkan sonuçlara göre doktorlar yeni tetkikler isteyebilirler, çıkan sonuca göre ve risk faktörüne göre tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Genellikle mesane dışına yayılmamış iltihaplanmalarda antibiyotik ilaçlar ile tedavi önerilmektedir.
  • Hastalığın çok ileri ve iltihabın yayılmış olduğu durumlar da nadir olarak cerrahi müdahale yapılmaktadır. Cerrahi müdahale yapılmadan önce antibiyotik tedavinin uygulanmış ve sonuç vermemiş olması görülebilir.
  • İltihaplanma olmasına engel olmak maksadıyla idrarı istemli olarak tutmamak, cinsel ilişkiden kısa bir süre sonra idrar yapılmasına çalışmak, günlük su tüketimine dikkat etmek, genital bölgenin temiz tutulmasına özen göstermek, genel hijyen kurallarına uymak, iç çamaşırı sık değiştirmek ve temiz tutmak gerekir. Mesane iltihabı bakterilerden korunma yöntemleri ile engellenebilmektedir.
  ]]>
  Mesane Kanaması https://www.mesane.gen.tr/mesane-kanamasi.html Fri, 07 Dec 2018 09:53:22 +0000 Mesane kanaması, herhangi bir sebeple kişinin mesanesinden kan gelmesi olayının olduğu bir rahatsızlık türüne verilen addır. Mesane idrar depolayan çok fonksiyonlu ve önemli olan bir organ olma özelliğine sahiptir. Böbrekle Mesane kanaması, herhangi bir sebeple kişinin mesanesinden kan gelmesi olayının olduğu bir rahatsızlık türüne verilen addır. Mesane idrar depolayan çok fonksiyonlu ve önemli olan bir organ olma özelliğine sahiptir. Böbrekler kanda atılması gereken yabancı maddeleri ve vücuttaki fazla bulunan suyu farklı yollarla mesane adını verdiğimiz bir torbanın içine gönderir. Gönderilen bu sıvı mesane torbasının içinde birikmeye başlar ve depolanarak birikmeye başlayarak mesanede bu sebepten büyümeye ve genişlemeye başlar. Mesane torbası normalde alabildiği hacmin üstüne çıkınca kişide idrara çıkma isteği uyanır. Bu şekilde düzenli bir şekilde çalışan mesane torbası bazı durumlarda etken ve sebeplere bağlı olarak kanama yapmaya başlar. İşte bu kanama olayına mesane kanaması adı verilir. Mesane kanamasının en önemli belirtisi mesanedeki kanamanın idrara da bulaşarak kişinin idrarında da kanama olmasıdır.  

  Mesane kanaması belirtileri arasında idrarda kan gelmesi, şiddetli karın ağrısı, baş dönmesi, dizlerde titreme, mide bulantısı, yüksek derecede ateş olması, sırt bölgesinde ve göbek deliği altında meydana gelen ağrı hissi olması, idrar renginde bazen kahverengi bazen kırmızı kan görülmesi gibi birçok belirti vardır. Mesane kanaması başladığında idrarda kan görülmeye başladığı zaman hemen bir doktor müdahalesiyle uygun olan testler yapılarak kanamanın sebebi araştırılır. Mesanede meydana gelen kanama için eğer herhangi bir önlem alınmazsa kanama artar ve istenmeyen kötü sonuçların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Ayrıca mesane kanaması durduk yere olmayacağı için sebebi araştırmalıdır. Mesane kanaması eğer bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkmışsa herhangi bir önlem alınmadığı takdirde hastalık artar. 

  Mesane KanamasıMesane kanaması nedenleri;
  • Mesane torbasında meydana gelen enfeksiyon durumundan,
  • Böbrek taşı bulunan bir kişide taş düşürülmesiyle,
  • Doğum yapıldıktan sonra yada başka bir sebepten dolayı idrar yollarının almış olduğu bir darbe yada bir rahatsızlık sonucu,
  • Mesanede bulanan taş yada herhangi bir yabancı madde yada cisim olmasından dolayı,
  • Böbreklerde geçen idrar yollarında meydana gelen iltihaplanması sonucunda,
  • İdrar yollarının temizliğinde yeteri kadar önem verilmiyor olmasından,
  • Üretrit, tehlikesiz hematüri, hemolitik anemi gibi bazı böbrek ve mesaneden dolayı meydana gelen hastalıkların yan etkisi ve belirtisi olarak,
  • Böbreklerin uzun süre su alamaması ve vücudun su miktarının düşmesinden dolayı
  • Mesane kanserinin yan etkisi veya belirtisi olarak,
  Görüldüğü üzere mesane kanaması olayının meydana gelmesinde en önemli etken ve sebeplerin başında bazı hastalıkların yan etkisi ve belirtisi olarak meydana gelmeye başlamasıdır. İşte bu sebepten mesane kanaması ortaya çıkmaya başladığı zaman kişi vakit kaybetmeden test ve tahliller yaptırmalıdır. Yapılan testler ve tahliller sonucunda neden olan şey anlaşılıp ona göre uygun olan tedavi yöntemi uygulanmaya başlanmalıdır. Bu durumun yanı sıra idrar yollarının enfeksiyon kapmasına neden olacak durumlardan uzak durulup idrar yolları temizliğine önem verilmelidir. Eğer kişi alkol yada kafein içeren maddeler kullanıyorsa vakit kaybetmeden bu maddeyi kullanmayı bırakarak uzak durmalıdırlar. Her yerde duş almak yerine temiz ve güvenilir yerlerde duş almaya özen göstermelidirler. 
  ]]>
  Mesane https://www.mesane.gen.tr/mesane.html Sat, 08 Dec 2018 04:08:48 +0000 Mesane; fonksiyonu idrar depolamaktır. Böbrekler, kandaki atılması gereken suyu ve maddeleri atmak üzere günde 1,5-2 lt'ye yakın idrar oluşturur. Oluşan idrar böbreklerden mesaneye üreter adı verilen iki dar tüp ile taşınırlar Mesane; fonksiyonu idrar depolamaktır. Böbrekler, kandaki atılması gereken suyu ve maddeleri atmak üzere günde 1,5-2 lt'ye yakın idrar oluşturur. Oluşan idrar böbreklerden mesaneye üreter adı verilen iki dar tüp ile taşınırlar. Mesanede gerilme olur ve normalde yaklaşık 400cc idrar depolar. Bu hacmin yarısına yaklaşıldığında idrar yaparak mesaneyi boşaltma isteği duyulur. Kapasitesinin çok üstünde idrarı gerilerek depolama yapabilir ancak bu durum ağrı oluşturur. İdrar yapma olayı, sfinkter denilen ve mesane tabanında dairesel yerleşen adale tarafından kontrol edilir. Ayrıca bu sfinkter normalde idrar akımını durduran ve idrar kaçmasını engelleyen bir yapıdır. Sfinkter, balonun ucundaki bağ gibidir ve genelde kapalıdır. Böylece idrar kaçırma engellenir. Mesanedeki idrar vücut dışına üretra adı verilen küçük bir tüple atılır. Üretra, erkekte penis içinde seyreder ve ucundan açılır, kadında daha kısadır ve vajenin yukarısına açılır.

  Mesanede ne gibi sorunlar oluşur

  Üriner enfeksiyonlar: Sağlıklı bir mesanenin içi sterildir ve bakteri  barındırmaz. Ancak bağırsaklarda, deride, anüs ve vajen bölgesinde bakteriler mevcuttur. Bu bakteriler bazen buralardan üriner sistemine geçerek, yukarıya doğru ilerleyip mesaneye ulaşabilirler. Normalde mesane  kendini bu bakterilerden koruyabilir ve idrar yoluyla atabilir. Ancak bu bakteriler mesanede kalır ve çoğalırsa enfeksiyona neden olur. Enfeksiyon da, mesane dokusunda kızarıklığa, şişmeye ve ağrıya neden olur. Bu tip enfeksiyonlarda mesane dolu olmadan dolu gibi hisseder, sık idrar çıkma isteği, tuvalete yetişememe, idrar kaçırma durumları görünür. Genellikle halsizlik görülür. Bunun yanında ateş ve titreme görülürse, enfeksiyonun böbreklere ulaştığı düşünülür. Acil müdahale gerektirir. Bu tip böbrek enfeksiyonu böbreği tahrip edebilir ve enfeksiyon kana yayılarak hayati tehlike oluşturur. Bu üriner enfeksiyonları, antibiyotiklerle tedavi edilebilir.

  İntersitisiyel sistit: Mesane bölgesinde ağrılı olup, sistit benzeri bulgularla ortaya çıkar. Ancak burada hiçbir bakterinin rolü yoktur. Gerçekte sebebi bilinmemektedir. İntersitisiyel sistit kadınlarda erkeklerden 10 misli daha fazladır. İntersitisiyel sistit' in başlangıcında ciddi inflamasyon ağrıya yol açar. İnflamasyon ilerledikçe mesane duvarının normal yapısı yerine nedbe dokusu alır ve mesane giderek küçülür. Üroloji uzmanına gidildiğinde, enfeksiyon ve diğer anormal durumlar yoksa, üroloji uzmanı sistoskop denilen özel bir teleskopla mesane içini görmek isteyecektir. Bu işlem genel anestezi ile yapılmaktadır. Bu hastalık ağızdan alınan veya mesane içine verilen ilaçlarla tedavisi mümkündür.

  MesaneHiperaktif mesane: Hiperaktif mesanede  istem dışı kasılmalar olmaktadır. Bu durumda kişi idrar kaçırma ve acilen tuvalete gitme isteği duyar.

  Mesanenin sağlıklı olması için neler yapılmalıdır    
  • İdrar tahlili içeren yıllık checkup
  • İdrar yapma ile ilgili problem yaşanıyorsa ürolojiye başvurulmalıdır.
  • Sigara içilmemelidir. Sigara içenlerde mesane kanserine yakalanma riski daha yüksektir.
  • İdrar yaparken acele edilmemelidir, mesanenin  tam boşalması beklenir.
  • Günde en az 1,5 lt su içilmelidir.
  • Potansiyel olarak zararlı kimyasal maddelerden uzak durulmalıdır.
  ]]>
  Mesane İdrar Torbası https://www.mesane.gen.tr/mesane-idrar-torbasi.html Sat, 08 Dec 2018 04:28:59 +0000 Mesane idrar torbası, üriner sistemde bulunan organlar arasındadır. İdrar yollarındaki mesane diğer adıyla idrar torbası vücutta önemli görevleri üstlenmiştir. Bulunduğu yerde yani idrar yollarında yukarıdan aşağıya doğru Mesane idrar torbası, üriner sistemde bulunan organlar arasındadır. İdrar yollarındaki mesane diğer adıyla idrar torbası vücutta önemli görevleri üstlenmiştir. Bulunduğu yerde yani idrar yollarında yukarıdan aşağıya doğru sırayla böbrekler, üreterler, mesane idrar torbası ve üretra vardır. Gelişmiş bir filtre sistemiyle çalışan böbreklere giren kan, filtreden geçer ve içindeki zararlı atık maddelerde idrar şeklinde süzülür. Kan böylece temizlenerek dolaşım sistemine döner. Böbreklerdeki idrar üreter adı verilen sağ ve sol üreter tüplerle mesane idrar torbasına gider. Burada toplanan idrar, idrar yolundan yani üretradan vücut dışına atılır. Mesane idrar torbası kısaca idrarın toplandığı bir organdır.

  Mesane idrar torbası yapısal özellikleri

  Esnek bir yapıya sahip olan mesane idrar torbası, bu özelliğiyle mideye benzer.  Yapısı kaslı olduğu için, böbreklerden süzülerek gelen idrar burada uzun süre depo edilebilir. Mesane idrar torbasında tamamen kaslardan meydana gelen esnek bir duvar yapısı vardır. İçinde biriken idrar boşaltıldığında, şeklen armuda benzer bir yapıdadır. Hacmi normalde 40-50 ml kadardır. İçine dolan idrarla birlikte hacim olarak 400-500 ml kadar olur. Eğer idrarın boşaltılması gecikirse, mesane idrar torbası hacim olarak 800-900 ml kadar büyüyebilir. Mesanenin duvarında içi içe geçmiş üç katman şeklindeki kas tabakasından oluşması, idrarla dolu olsa da herhangi bir rahatsızlık duyulmamasını sağlar.

  Mesane idrar torbası idrarı nasıl boşaltır

  Mesanedeki idrar belirli bir seviyeye geldiğinde, beyne uyarı gönderilir. Bu uyarı yaklaşık mesane idrar torbasının dörtte biri dolduğunda gönderilir. Uyarı sayesinde beyinde mesanenin kasılmasını baskılar ve uygun ortam oluşuncaya kadar mesaneden gönderilen sinyaller kesilir. Bu sürede mesaneye idrar dolmaya devam eder. İdrar boşaltılması olmadığı takdirde, mesane beyne gönderdiği uyarıyı şiddetlendirir. Bu aşamada da uygun ortam oluşmazsa, beyin mesaneye yaptığı baskıya devam eder. Çünkü beyin sadece idrarı boşaltacak uygun ortam olduğunda, mesane idrar torbasının  kasılıp idrarı boşaltmasına izin verir. Mesane dolduğunda idrar kaçağını önlemek için, sfinkter denilen iç ve dış tıpa kısaca tıpa mekanizması çalışmaya başlar. Sfinkter idrar kaçağını önler, aynı zamanda boşaltımda idrarın kolay atılmasını sağlamak amacıyla mesane idrar torbasının bir huni gibi olmasını sağlar. Bu şekil idrarın boşaltılmasını kolaylaştırır.

  Mesane İdrar TorbasıMesane idrar torbası fonksiyonu bozulursa

  Bazen dış etkenlerden mesanenin çalışma sistemi bozulabilir. Bu etkenlerin arasında en sık görüleni sistit yani mesanenin bakteriyel enfeksiyonudur. Kadınlar bu sorundan erkeklere göre daha fazla etkilenir. Çünkü üretra denilen idrar yolu kadınlarda kısadır ve dışarıdan bakterilerin mesaneye girişi daha kolay olur. Erkeklerde ise prostat büyümesi olursa, idrar kanalında tıkanıklık meydana gelir ve idrar kolay boşaltılamaz. Bu durumda mesane enfeksiyonu oluşabilir. Bunun dışında mesane idrar torbası fonksiyonları başka hastalıkların etkisiyle de bozulabilir. Özellikle yaşı ilerleyen kişilerde bu tür hastalıklar daha fazla görülebilir. Mesane idrar torbasının fonksiyonu bozulduğunda, oldukça zor geçecek bir süreç yaşanır. Bu nedenle özellikle enfeksiyonlardan korunmalı ve tedavisinin ihmal edilmemesi gerekir.

  Mesane idrar torbası ile alakalı testler

  Tam idrar tahlili: İdrar örneği alınarak yapılan testler arasındadır. Mesane idrar torbası ve böbreklerin tüm problemlerinde bu test yapılır. İdrardaki anormal durumlar mikroskop altında incelenir.

  Ürodinami: Özellikle mesane idrar torbası fonksiyonlarının belirlenmesini sağlayan bir testtir. Mesanede ilerletilen sondayla, idrar dolumu, basınç ve idrarın boşaltılma]]> Mesanede Kist https://www.mesane.gen.tr/mesanede-kist.html Sat, 08 Dec 2018 23:04:37 +0000 Mesanede kist, hem erkeklerde hem de bayanlarda yaygın olarak görülen problemlerden biridir. İnsanlarda idrarın birikmesini ve belli bir süre idrarın tutulmasını sağlayan bu bölge, yaptığı görevle çok büyük bir önem taşıma Mesanede kist, hem erkeklerde hem de bayanlarda yaygın olarak görülen problemlerden biridir. İnsanlarda idrarın birikmesini ve belli bir süre idrarın tutulmasını sağlayan bu bölge, yaptığı görevle çok büyük bir önem taşımaktadır. Mesane, insanlarda idrarı depolayan yerdir. Mesanenin vücuttaki yeri ise insanlarda alt karın boşluğudur. Mesanede kist problemi olan insanlarda, kist genellikle mesane içerisinde bulunan duvarlarda meydana gelmektedir. Bu durum kistin türüne bakılarak iyi huylu ya da kötü huylu olarak adlandırılabilir. Bu problemin belli bir yaş grubu bulunmadığı için hemen hemen her yaş grubunda görülebilecek bir problemdir. Bu problem, meydana gelir gelmez belirtiler göstermese bile biraz büyüdükten sonra ciddi belirtilerle karşınıza çıkabilir. Mesanede kist sorunu olan insanlarda dikkat edilmesi gereken en önemli şey teşhisin hızlı bir şekilde konulmasıdır. Teşhis ne kadar hızlı konulursa yapılacak olan tedaviler de o kadar hızlı olacağı için birçok problem ortadan kaldırılmış olacaktır. Geciktirilmiş olan teşhis ve tedavilerde kist daha da büyüyerek daha fazla dokuyu sardığı için yapılan tedavilere rağmen, daha ciddi bir hal alarak farklı organlarında kistten etkileneceğinin göstergesi olur. 

  İyi huylu mesane kisti: İnsanlarda görülen mesane kistlerinin birçoğu iyi huylu kistler grubundadır. Tabi ki bu durumu kistin verdiği belirtilerden ya da tıbbi cihazlarla elde edilmiş görüntülerden bakarak anlamak mümkün değildir. İyi huylu mesane kisti genellikle insanlarda büyüse bile yapılan küçük cerrahi operasyonlarla alınır ve birçok problem ortadan kalkar.

  Kötü huylu mesane kisti: Mesanede kist sorunu olan insanlarda bu kistin kötü huylu olması, aslında kişi için son derece olumsuz bir durumdur. Çünkü mesanede oluşan kist kötü huyluysa aslında bu kistin bir kanserden farkı bulunmamaktadır. Bu nedenle kist yerinden alınsa bile tekrardan oluşum göstererek kişilerde olumsuz etkilerini ortaya çıkaracaktır. Kötü huylu mesane kisti, kistten alınan küçük bir parça ile anlaşılabilir. Bunun için yine küçük cerrahi operasyonlar gerekebilir. 

  Mesanede KistMesanede kist nedenleri nelerdir

  Mesanede kist probleminin net olarak bir nedeni bulunmamaktadır. Fakat yapılan bazı araştırmalara göre insanların aşırı bir şekilde bağımlılık yapan maddeleri kullanmaları, başta vücutta bulunan sinirleri ve daha sonrada diğer organları etkiledikleri bilinmektedir. Bu nedenle kullanılan sigara, alkol ve bunlara benzer diğer maddeler mesanede kist rahatsızlığının görülme ihtimalini aşırı bir şekilde arttırmaktadır. Bunun yanında mesanede kist oluşmasına neden olan bir diğer etken de insanlarda böbrekte bulunan taşın mesaneye düşürülmesi ve bu taşın yıllarca mesane içerisinde kalması iyi hulu bile olsa mesanede kist rahatsızlığının oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle mesaneden atılamayan taşlar kesinlikle cerrahi operasyonlarla alınmalıdır. 
  Bu duruma neden olan etkenlerden biri de aşırı bir şekilde tıbbi ilaç kullanmaktır. İnsanların sık sık tıbbi ilaç kullanmaları durumunda mesane içerisinde bulunan hücreler  bu durumdan etkilenir. Bu şekilde meydana gelen etkilenmelerle mesanede hücre farklılaşmasına bağlı olarak kist oluşur. Bu nedenle elinizden geldikçe az ilaç kullanmaya özen gösterin. 

  Mesanede kist belirtileri nelerdir
  • Farklı renkli idrar: Genellikle insanlarda koyu sarı renkte idrar yaptığı görülür. Bu renk biraz daha kırmızımsı bir hal alabilmektedir. Tabi ki her zaman bu renkteki idrar bir kist göstergesi değildir. Fakat mesanede kist rahatsızlığı olan insanlarda idrar rengi bu renktedir.
  • Sık sık idrara çıkma: Mesanede kist olan insanlarda sürekli idrar yapma hissi meydana geleceği için sık sık idrar isteği duyarlar.
  • İdrar sonrası yanma: Çok sık karşılaşılan bir durumdur. İdrardan hemen son]]> Nörojen Mesane https://www.mesane.gen.tr/norojen-mesane.html Sun, 09 Dec 2018 06:19:25 +0000 Nörojen mesane, sinir sistemindeki bir alanda operasyon, travma, doğum, enfeksiyon gibi etkenlerle oluşan hasar sonucunda mesane fonksiyonlarının kaybıdır. Mesanede normal fonksiyon idrarın depolanması, idrar yapma isteği oluştuğu Nörojen mesane, sinir sistemindeki bir alanda operasyon, travma, doğum, enfeksiyon gibi etkenlerle oluşan hasar sonucunda mesane fonksiyonlarının kaybıdır. Mesanede normal fonksiyon idrarın depolanması, idrar yapma isteği oluştuğu zamanda kontrollü olarak idrarın boşaltılmasını içerir. Bu işlevin yerine getirilmesi içinde santral sinir sistemiyle periferik sinir sisteminin kontrollü olarak uyum içinde olması gerekir. Küresel biçimdeki mesanenin iç yüzeyinde ince bir hücre zarı, duvarlarında düz kaslar vardır. Böbreklerden gelen idrarı buraya ulaştıran sağ ve solda bulunan üreter denilen kanalcıklar bulunur. Bunlar ağızla mesaneye açılır. Tabanı ters üçgen gibi olan mesanenin kaslı yapısı mesane boynuna uzanır. Mesane boynu da idrar kanalı üretra ile sona erer. Üretra dış büzükle sarılır ve işeme oluncaya kadar idrarın burada kalması sağlanır. Ancak işemede büzüğün kapanıp açılması kadar, mesane kasındaki gevşeme, gevşeme kadarda idrarın burada sıkıştırılmaması da önemlidir. Bu mekanizmanın uyum içinde olması, idrarın kontrollü olarak dışarıya atılmasında çok önemlidir. Nörojen mesanede meydana gelen hasarın nerede olduğu, ne zaman oluştuğu, derecesine bağlı olarak farklı özelliklerde mesanenin boşaltılamadığı kaslarda kasılamama sorunu olur ya da kaslar normalden fazla kasılarak idrarın kaçışıyla sorunlar ortaya çıkar. Nörolojik mesane oluşumunda çeşitli etkenler rol oynayabilir.

   Nörojen MesaneNörojen mesane klinik belirtiler

   İdrar kaçırma fonksiyonunda yetersizlik olması nörojen mesane belirtilerinden en fazla görülenidir. İdrar kaçırmadaki etken mesane kapasitesinin azalmasından, mesane kaslarının kontrol edilememesinden ya da mesane boynu ile dış büzük kaslarının yetersiz olmasından kaynaklanır. Bunun dışında idrar yaparken zorlanma, idrar akımının azalması, idrar yapamama gibi diğer belirtilerde nörojen mesane olarak kabul edilebilir. İdrar boşaltılamadığından idrar retansiyonu oluşabilir. Bu durum yavaş geliştiğinde böbreklerin şişmesi, fonksiyonların bozulması gibi etkiler olabilir. Nörojen mesanede idrarda yanma idrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda görülmektedir. Eğer idrar yolu enfeksiyonu sırasında hastada yüksek ateş olursa, böbrek iltihabı şüphesi oluşmalıdır.

   Ayrıca nörojen mesanede idrar yapma bozukluğu, idrar akımının bozulması gibi etkilerle idrar yolunda taş oluşma riski yükselir. Bu yüzden hastalarda taşa bağlı ağrı gibi yakınmalar oluşabilir. Ayrıca enfeksiyon nedeniyle ateşte görülebilir. Bazı nörojen mesane hastalarında da kas gruplarının uyumlu çalışmamasından dolayı mesanede yüksek basınç oluşur. Bu durum idrarın böbreklere kaçmasına, enfeksiyona, böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir.

   Nörojen mesane tanısı

   Hastada nörojen mesane şüphesi olursa, mesanenin çalışması, sinir sistemi ile beyin fonksiyonları mutlaka değerlendirilmelidir. Öyküsü, fiziki muayenesi yapılmalı, teşhis için aşağıdaki değerlendirmelerde yapılmalıdır.
   • 2 günlük işeme günlüğü
   • EEG Omurganın direkt röntgen filmi
   • Üriner sistem ultrasonografisi, intravenöz pyelografi, MR ürografi
   • Mesane çalışma dinamiği
   Nörojen mesane tedavisi

   Hastanın değerlendirmesine göre elde edilen sonuçlara göre nörojen mesane tedavisinde farklı yaklaşımlar uygulanabilir. Ortaya çıkan idrar yanması, sık idrara çıkma gibi irritasyon belirtilerinin azaltılması için antikolinerjik, antimuskarinik denilen spesifik ilaçlar kullanılabilir. Nörojenik neden bağlı olan mesane fonksiyon bozukluğunda konvensiyonel spzm çözücüler kullanılabilir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi için antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Tedavide amaç sık ve aşırı şekilde istek dışı kasılan mesane kaslarının düzene sokulmasıdır.

   Nörojen mesane tedavisinde idrar kanalından endoskopla girilerek, gevşemeyen büzük ka]]> Mesane Kanseri https://www.mesane.gen.tr/mesane-kanseri.html Sun, 09 Dec 2018 13:16:23 +0000 Mesane kanseri; boşaltım sisteminde alt boşaltım kanalında bulunan mesanenin halk arasında bilinen ismiyle idrar kesesinin çeşitli nedenlerden dolayı içerisinde tümörlü hücrelerin oluşması ve yayılmasıdır. Erkeklerde kadınl Mesane kanseri; boşaltım sisteminde alt boşaltım kanalında bulunan mesanenin halk arasında bilinen ismiyle idrar kesesinin çeşitli nedenlerden dolayı içerisinde tümörlü hücrelerin oluşması ve yayılmasıdır. Erkeklerde kadınlara nazaran daha sık görülmektedir. Bunun nedenleri arasında çok fazla sigara ve alkol tüketiminin ve bazı sanayi kollarında çalışanlarının genellikle erkek olmasıdır. Bu hastalığa tam olarak neyin neden olduğu bilinmemekle beraber araştırmalara göre kimyasal maddelerin bu hastalıkta etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hastalığın oluşmasında idrar kesesini örten mukoza üzerinde tümörler oluşarak bunlar mesane içlerine doğru yayılabilir. Mesane duvarını aşarak alt idrar yollarında lenflere ve diğer organlara sıçrayarak hastalığın ilerlemesi görülebilmektedir. Erken tanı ve teşhis tedavinin ve iyileşme açısından çok önemlidir. 

   Mesane kanseri belirtileri;
   • İdrarda kan görülmesi; genellikle ağrısız olmaktadır. İdrarda görülen kan pıhtılaşmış olarak görülmektedir. Diğer kanserlerin belirtilerinde olduğu gibi balgamda ve dışkıda kan görülmesi mesane kanserinde de idrar da kan görülmesi belirtiler arasındadır.
   • İdrar yapılırken boşaltım sistemlerinde görülen ağrı ve sızılar ve daha sonrasında devam eden yanma hissi mesane kanseri belirtileri arasındadır.
   • Çok fazla idrar yapılması, bulantı, kusma, ateşlenme gibi diğer durumlarda mesane kanserinin belirtileri arasındadır.
   Bu belirtilere göre ilgili polikliniklere başvuru yapıldığında kesin teşhisin konulabilmesi amacıyla bilgisayarlı tomografi, sistoskopi gibi tetkiklerle mesane çevresine ve iç çeperlerine bakılarak teşhis konulabilmektedir. Bu yöntemlerle eğer tümörlü hücreler tespit edilmişse tur tm denilen operasyon yapılır. Bu operasyon sistoskopi aleti gibi ucunda optik kamera bulunan ancak farklı olarak parça toplayabilen bir aletle yapılmaktadır. Mesane içerisinden tümörlü hücreler alınarak patolojik testler yapılmaktadır. Bu testler sonucunda elde edilen bulgular doktorlar tarafından incelenerek gerekli olan tedavi uygulanmaktadır. Bu bulgulara göre mesanede yer alan tümörlerin iyi huylu mu kötü huylu mu olduklarına, hastalığın hangi evrede olduğuna ve tümörün hangi derecede olduğuna bakılmaktadır. Bu duruma göre uygun tedavi yöntemlerine başvurulacaktır. 

   Mesane KanseriMesane kanseri tedavisi;
   • Tur tm operasyonu ile tümörün mesanenin sadece mukoza tabakasında olduğu ve yayılma riskinin az olduğu durumlarda, patoloji değerlerine göre hastalığın çok ileri bir seviyede olmadığı ve tümörün kötü huy taşımadığı anlaşıldığında doktorlar tarafından hastaya ilaç tedavisi verilerek bir kaç hafta sonra tekrar kontrolü yapılır. Genellikle hastalık ilaçlarla son bulmaktadır.
   • Tur tm operasyonu ile tümörün sadece mukoza tabakasında olduğu ancak yayılma riskinin bulunduğu ve tümörün kötü huylu olduğu anlaşıldığında birkaç hafta sonra sistoskopi yapılır ve yeni bulgulara göre mesane içine verem hastalığında kullanılan ilaç enjekte edilir. Bu durum hastalığın ilerlemesini durduracak ve çare olacaktır.
   • Tur tm operasyonu sonucu tümörün mesane ve yan lenflere yayıldığı, böbreklere doğru yayılma gösterdiği tümörün kötü huylu olduğu anlaşıldığında zor bir cerrahi yöntem olan radikal sistektomi ameliyatı yapılır. Bu tedavi hastalığın en ileri aşamasına gelen hastalarda yapılmaktadır ve lenf dokuları ve bazı damarlar alınmaktadır. Hastalar gözlem amacıyla birkaç hafta hastanede kalabilmektedir. Mesane kanseri bu yöntem ile tamamen vücuttan atılmaktadır. 
   ]]>
   Mesane Egzersizi https://www.mesane.gen.tr/mesane-egzersizi.html Mon, 10 Dec 2018 03:10:54 +0000 Mesane Egzersizi, mesane kaslarının güçlenmesi için yapılmaktadır. Bu egzersizlerin yapılması gereken durum genel anlamda idrar kaçırmamak için yaptırılır. Erkeklerde çocukken ve yaş ilerledikçe görülen, bayanlarda ise gen Mesane Egzersizi, mesane kaslarının güçlenmesi için yapılmaktadır. Bu egzersizlerin yapılması gereken durum genel anlamda idrar kaçırmamak için yaptırılır. Erkeklerde çocukken ve yaş ilerledikçe görülen, bayanlarda ise genelde doğumdan sonra mesane kasları gevşedikçe görülen idrar kaçırma sorunu mesane egzersizleri olarak adlandırdığımız evde bile uygulayabildiğimiz hareketlerdir. İleri yaşlarda mesane kaslarının gevşemesi oldukça sıkıntılı ruhsal durumlar yaratabilir. Yaş ilerledikçe insanların toplum içinde veya ev ortamında idrar kaçırmaları onları rahatsız etmektedir. 60 yaşının üstündeki insanlarda %15-30 arasında bu sıkıntı görülür. Mesane egzersizleri söz ettiğimiz gibi daha çok idrar kaçırmalar başladığı zaman yapılır. 

   Hangi Durumlarda İdrar Kaçırırız
   İdrar kaçırma durumunu yaşamamız için hasta olmamız geremez. İdrar kaçırmak birkaç hareket ve duygu yoğunluğu ile oluşabilir. Bunlardan bazıları;
   • Stres sonucunda oluşan idrar kaçırma. Strese girdiğimiz ve heyecanlandığımız durumlarda idrar kaçırabiliriz.
   • Taşma adı verdiğimiz sinirlerimiz bozuk olduğu zamanlarda idrar kaçırabiliriz.
   • Uyku durumunda idrar kaçırabiliriz. Mesane kasları gevşek olan insanlar uykularında idrar kaçırırlar.
   • Ani hareketler sonucunda idrar kaçırabiliriz. (Eğilme, oturma, koşma, kasılma, gerilme, hapşırma, öksürme vb.)
   Mesane Egzersizi Nasıl Yapılır

   Mesane egzersizlerini uygulamak için, tuvalete gidiniz. Tuvaletinizi yaparken karın bölgesinde bulunan kaslarınızı kasarak idrarı durdurmaya çalışın. Bu kaslar aynı zamanda büyük abdestinizi durdurmanızı sağlayan kaslardır. Bu işlemi tekrarlayınız bu egzersizlere alıştıkça kendi kaslarınızı kontrol etmeyi öğreneceksiniz aynı zamanda bacak ve kalça kaslarınızı kullanmayı unutmayınız. Bu işlemi öğrenmenin bir başka yolu doktorların verdiği bir aparatı vajinada tutmaya çalışarak kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. 

   Mesane EgzersiziMesane Egzersizi Ne Kadar Süre Yapılır

   Stresten kaynaklanan idrar kaçırma için yapılan mesane egzersizi 3 ay boyunca günde 3 defa ve 10 dakika kadar yapılmalıdır. Aslında bu süreç sadece stres için değildir ancak mesane egzersizi stres durumunda daha sık yapılmalıdır. Bu süreçte karın, bacak, ve kalça kaslarımız güçlendikçe kendimizi kontrolümüz ve mesane kaslarımız güçlenecektir. Bu sadece içimizin rahatlamasını değil aynı zamanda karın, bacak ve kalça kaslarımızı güçlendireceği için fiziksel durumunuzda güzelleşecektir. Eğer yukarıda bahsettiğimiz gibi idrar kaçırmalar yüzünden özgüven sorunu yaşıyorsanız, bir psikiyatriye gitmeniz sizin yararınıza olacaktır.
   ]]>
   Aşırı Aktif Mesane Sendromu https://www.mesane.gen.tr/asiri-aktif-mesane-sendromu.html Mon, 10 Dec 2018 15:59:02 +0000 Aşırı aktif mesane sendromu, mesane kasının aşırı aktivitesiyle karakterize olan bir rahatsızlıktır. Mesane kasının aşırı aktivitesi nörolojik bir sebeple ya da sebebi açıklanamayan şekilde olabilir. Aşırı aktif mesane s Aşırı aktif mesane sendromu, mesane kasının aşırı aktivitesiyle karakterize olan bir rahatsızlıktır. Mesane kasının aşırı aktivitesi nörolojik bir sebeple ya da sebebi açıklanamayan şekilde olabilir. Aşırı aktif mesane sendromu olan hastalarda ani sıkışma hissi ana semptom olup, kişide ertelenmesi zor olan aniden işeme isteği gelişir. Ancak bu durum fizyolojik şekilde mesanenin fazla dolu olmasından kaynaklanan güçlü işeme isteğinden ayrılması gerekir. Bu rahatsızlık hastalarda günde en az 8 defa işemeye, gece işemelerine ve hastaların üçte birinde sıkışma türünde idrar kaçırmaya yol açar. Yine hastaların üçte birinde karışık türde idrar kaçırma sorunu olur ve bu ıslak tip olarak tanımlanır. Kalan üçte ikisinde ise ani sıkışma hissi olur ve bu da kuru tip aşırı aktif mesane sendromu olarak tanımlanır.

   Aşırı aktif mesane sendromu nedenleri

   Nörojenik nedenler arasında inme, multiple skleroz, parkinson hastalığı, medulla spinalisin iltihabi hastalıklarıyla gelişimsel anomalileri, medulla spinal travmaları yer alır.

   Nörojenik olmayan nedenler arasında ise, mesane enfeksiyonu, cerrahi girişimler, mesane çıkım tıkanıklığı, mesane tümörü, mesane taşı ve yabancı cisimler yer alır.

   Islak ve kuru tip aşırı aktif mesane sendromu görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Erkeklerde kuru tip, kadınlarda ise ıslak tip sendrom daha sık görülür. Sıkışma tipi idrar kaçırmada erkeklerde fazla görülür. Hastaların yaşam kalitesini belirgin düzeyde bozan bu rahatsızlıkta depresyon görülme oranı yüksek tansiyon, romatoid artrit, diyabet gibidir. Aşırı aktif mesane sendromu yaşlı kişilerde düşmeye bağlı yaralanmaları arttırmaktadır.

   Aşırı aktif mesane sendromu teşhisi

   Rahatsızlığın tanısında hastanın öyküsü oldukça önemlidir. Mesane günlüğü, işemeler arası geçen süre, gece ve gündüz idrar yapma sıklığı, ani sıkışmalar, idrarı erteleme oranı, idrar kaçırma, hangi tipte kaçırma olduğu, pet kullanımı, idrarı başlatma ve sürdürmede güçlük çekilmesi, idrar yapamama öyküsü değerlendirilir. Hastadaki nörolojik hastalık öyküsü, vajinal cerrahi öyküsü, radyoterapi tedavisi gibi olgularda değerlendirmeye alınır.

   Aşırı Aktif Mesane SendromuAşırı aktif mesane sendromu tedavisi

   Rahatsızlığın tedavisinde hastanın yakınmasına, şiddetine bağlı olarak değişik tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bu tedaviler ise;

   Yaşam tarzına müdahale: Öncelikle tedavi hastaların fazla kilolu olması halinde zayıflatılması, kafein alımının azaltılması, kabızlığın giderilmesi, aşırı sıvı alımında kısıtlama, sigaranın bırakılması, karbonatlı sıvıların azaltılması gibi önlemleri içerir.

   Pelvik taban kaslarının eğitimi: Bu aşamada hastalara kegel egzersizleri yapması ile biofeedback uygulanabilir. 

   Mesane eğitimi: Bu tedavide hastanın aktif katılımı gerekir. Tedavi eğitim, işeme programı ve pozitif destek aşamalarını içerir. Bu aşamalarda hastaları başka şeyler düşünmeye sevk etme, saat başı işemeye teşvik, daha sonraları işeme aralıklarının 15 dakika kadar uzatılması, işeme günlüğünün hastaların takibini sağlama gibi uygulamalar yapılır.

   Zamanlı işeme: Hastalara uygulanan sabit aralıklı işeme programı tedavi süresince aynı kalır. İşeme belirli zamanlarda yaptırılır.

   Elektriksel uyarı: Vajene yerleştirilen problar sayesinde pelvik taban kaslarına elektriksel uyarı verilir. Bu uygulama her gün, genelde 2 yıl süreyle yapılır.

   Bu tedavi uygulamaları yanında aşırı aktif mesane sendromu için hastalara elektromanyetik tedavi, farmakolojik tedavide uygulanır. Sonuç olarak bu rahatsızlık tedavisi olan bir sorundur. Bu yüzden hastaların tedavi olmayı geciktirmemesi]]>