Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Mesane Duvarı Kalınlaşması

Mesane Duvarı Kalınlaşması

Mesane Duvarı Kalınlaşması, Mesane, böbrekler tarafından üretilen ve üreterler aracılığı ile taşınan idrarın depolandığı içi boş organımızdır. Mesanenin kapasitesi beş yüz mililitre kadardır. Mesane, dört katmandan meydana gelir. En dış kısımda bağ dokusu yapısında olan adventisya tabakası vardır. İçe doğru sırasıyla; düz kas tabakası, lamina propriya ve en içte mukoza tabakası yer almaktadır. Mesanenin iç tabakası mesane dolu olduğu zaman düz bir zemin, boş olduğu zaman ise katlantılar oluşturan, değişici epitel ile döşelidir.

Mesane tabanının yüzeyini kaplayan mukozal yapıda olan membran bölümüne trigon denir. Trigonda mukoza altında bulunan kas tabakasına sıkıca yapışmış olduğundan mesanenin içi boş olsa bile düz bir yapıdadır. Trigonun üst köşeleri üreter açıklıklarına ve alt köşesi ise iç üretral açıklığa karşılık gelir. Üreterler mesaneye oblik şekilde girerler. Bu yapı kapak gibi işlev görerek mesane dolduğunda idrarın üreterlerden böbreğe doğru geri kaçışına engel olur. Trigonun üst kısmında sınırlandırıcı bir kas katlantısı bulunur. Bu kas katlantısı iki üreter açıklığı arasında seyreder. Uvula vezika, üretral açıklığın hemen arkasında bulunan ve prostatın orta lobu tarafından meydana getirilen bir kabarıklıktır. Mesanenin kas tabakasını üç kat olarak düzenlenen detrusor kası oluşturur. Bu kas içte ve dışta longitudinal, ortada ise sirküler seyirlidir. Mesanenin boyun kısmında sirküler olan kas tabakasının kalınlığı artarak vezikal sfinkteri oluşturmaktadır.

Mesane duvarı kalınlaşması birden çok sebebi olabilir. Bu sebepler; enfeksiyon, nörojenik mesane hastalıkları, mesanenin benign ve malign tümörlerine bağlı olabilir.
  • Enfeksiyonlar: Mesane normal koşullarda steril olan iç organımızdır. Yani bakteri, virüs, mantar ve parazit içermez. Mesane enfeksiyonları genelde üretradan gelen mikroorganizmalar tarafından olur. Üretra, mesanenin dışarı açılış yoludur. Kadınlarda üretra daha kısa olduğu için ve anal bölge ile komşuluğu daha yakın olduğu için enfeksiyonlar erkeklerden daha fazla gözlenmektedir. Erkeklerde gözlenen mesane enfeksiyonlarında genelde altta yatan bir neden araştırılmalıdır. Mesane enfeksiyonlarına en fazla neden olan bakteri türü E. Coli'dir. E. Coli anal floradan göç ederek üretral floraya gelir. Koruyucu faktörler yetersiz ise mesaneye kadar ilerlerler ve sistit meydana getiriler. Enfekte olan mesanenin iç duvarı şişer ve kalınlaşır. Antibiyotikler ile tedavileri mümkündür. Mesanede enfeksiyona neden olan bir başka mikroorganizma da Şistozoma'dır. Şistozoma'nın E. Coli'den farkı dikensi çıkıntılarının olmasıdır ve bu çıkıntıları ile sürekli irritasyona neden olur. Mesanede sürekli irritasyon sonucu yassı hücreli kanser gelişme riski artar.
  • Nörojenik mesane: Mesaneyi inerve eden sinirlerde bozukluk meydana gelmesi sonucunda görülen klinik tablodur. Mesanenin idrarı boşaltmak için kendine özgü bir ritmi vardır. Nörojenik mesanede bu ritim bozulmaktadır. Buna bağlı olarak birçok komplikasyon ve en sonunda böbrek yetmezliği gelişme olasılığı vardır. Bu yüzden nörojenik mesaneye erken tanı koyularak önlem almak kişinin hayat kalitesini yükseltir ve daha güçlü kalmasını sağlar. Nörojenik mesaneye neden olan birçok etken vardır. Bu etkenler; diabetes mellitus (İyi tedavi edilmezse öncelikle damarlarda dolayısıyla sinir sisteminde harabiyete neden olur), tümör (Sinir sistemi veya sinir sistemine metastaz yapan tümörlere sekonder görülür), travma (Özellikle trafik kazalarında, savaşlarda ve diğer yaralanmalarda gelişir), multiple skleroz (Merkezi sinir sistemini tutan bir hastalıktır), tüberküloz, meningomyelosel.
  • Mesanenin benign ve malign tümörleri: Her organda gelişebileceği gibi mesanede de kanser gelişmektedir. Benign, iyi huylu malign ise kötü huylu tümör demektir. Mesane tümörleri genelde kendini semptomlarla gösterir. Bu semptomlar; idrar yaparken yanma, ağrı, kanlı pıhtılı idrar yapma, mesanede doluluk hissi, mesanedeki yerleşim yerine göre mesane çıkışında tıkanma ve idrar yapamamadır. Yapılan görüntüleme yöntemlerinde mesane duvarı kalınlaşması fark edilir. Bundan sonraki aşama sistoskopi ve biyopsidir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 17:28:23
Mesane Duvarı Kalınlaşması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Mesane Duvarı Kalınlaşması Yorumları
şifre

7 Yorum Yapılmış "Mesane Duvarı Kalınlaşması"
İdrar yapamama ıkınarak isiyorum mesaneyi tam boşalamıyorum bu nedenle mesane şişerek böbreklere baskı uygulayıp şu anda sonta takılı 15 gündür randevu aldım bekliyorum benim gibi sorunu olup tedavi olan varmı
Aykut Kocabiyik . 22.06.2017
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
Mesane duvar kalınlıgı5mm ile sınırda artıs göstermektedir ne anlama gelir
Zubeyde Kır . 20.10.2017
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Bende bahadır idrar sorunu var Mesane Duvarında Kalınlaşma var ve BPH dediler Antibiyotik 20 gün kullandım geçmedi.Ameliyat dediler duvar için ne yapmalıyım.Ağrı oluyor ve kasık kısmına ve böbreğe de vuruyor bazen
Mahmut Baykal . 30.10.2023 09:07:50
CEVAP YAZ
Benim kızım 7 yasin da mesane duvar kalınlığı 4 mm sürekli idrarda kanama var bunla ilgili olabilirmi
Pınar . 16.01.2022 02:41:42
CEVAP YAZ
Mesane duvar kalınlığı normalin üst sınırlarındadır bilgileriniz için teşekkürler
Selver . 07.10.2018 20:36:49
CEVAP YAZ
Mesane duvari kalinligi 4mm olmustur ne anlama gelmiyor
Mehtap Ertaş . 26.11.2017
CEVAP YAZ
Mesane duvarı kalın ve idrar sorunumvar
Duygu . 09.01.2018
CEVAP YAZ
Mesane Ağrısı
Mesane Ağrısı
Mesane ağrıları ilk olarak bakteriyel bir enfeksiyon gibi gözükebilir ancak antibiyotik kullanımının herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Mesaneni bilenen ağrıları şunlardır: Acil işeme isteği, ağrı yaşanması ve sık işemelerdir. Mesane boşaltılma...
Mesanede İdrar Kalması
Mesanede İdrar Kalması
Mesanede idrar kalması, Mesanenin fonksiyonu idrar depolamaktır. Böbrekler kandaki atılması gereken maddeleri ve suyu atmak için günde 1,5 ve 2 litreye yakın idrara oluştururlar. Oluşan idrara böbreklerden mesaneye üreter denilen iki dar tüp ile taşı...
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanseri Ameliyatı, idrar kesesinde habis tümör bulunan ve başka tedavi yöntemleri ile iyileştirilemeyen hastaların tedavisi için yapılan bir ameliyattır. Mesane içinde kanserli hücre ya da tümör oluşumu varsa bir üroloji hekimi tarafından önce...
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi, kanserin evresine ve tedavi edilmesine bağlıdır. Bazı mesane kanserleri, erken evrede teşhis edilir ve tedavisine başlanır, bu tür kanserlerde, yaşam şansı uzun ve tedavi başarılıdır fakat bazı kanser türleri geç teşhi...
Mesane Hastalıkları
Mesane Hastalıkları
Mesane hastalıkları, böbreklerden atılan idrarın depo edildiği mesane adı verilen organı etkileyen hastalıklardır. Göbeğin altında kasların arka tarafında, erkeklerde bağırsakların ön kısmında kadınlarda rahmin hemen altında bulunan mesane, böbrekler...
Nörojen Mesane
Nörojen Mesane
Nörojen mesane, sinir sistemindeki bir alanda operasyon, travma, doğum, enfeksiyon gibi etkenlerle oluşan hasar sonucunda mesane fonksiyonlarının kaybıdır. Mesanede normal fonksiyon idrarın depolanması, idrar yapma isteği oluştuğu zamanda kontrollü o...
Mesanede Kist
Mesanede Kist
Mesanede kist hem erkeklerde hem de bayanlarda yaygın olarak görülen problemlerden biridir. İnsanlarda idrarın birikmesini ve belli bir süre idrarın tutulmasını sağlayan bu bölge, yaptığı görevle çok büyük bir önem taşımaktadır. Mesane, insanlarda id...
Mesanede Kitle
Mesanede Kitle
Mesanede kitle, bir diğer adıyla idrar kesesinde oluşan kitle, genellikle idrar yolları aracılığıyla idrarı depolayan bölgede meydana gelmektedir. Mesane içerisini kaplayan iç yüzey üzerinde meydana gelen kitlelere aslında kanser adı verilebilir. Çün...
Mesane Genişlemesi
Mesane Genişlemesi
Mesane Genişlemesi, Mesane, idrarın biriktiği ve dışarı atılmaya hazırlandığı kısımdır. İdrar kesisi olarak da bilinen mesane, ürüner sistemin bir parçasıdır. Mesane idrar yollarının altında bulunan ve etrafında mesane duvarı dediğimiz bir yapıyla sa...
Mesane Egzersizi
Mesane Egzersizi
Mesane Egzersizi, mesane kaslarının güçlenmesi için yapılmaktadır. Bu egzersizlerin yapılması gereken durum genel anlamda idrar kaçırmamak için yaptırılır. Erkeklerde çocukken ve yaş ilerledikçe görülen, bayanlarda ise genelde doğumdan sonra mesane k...
Mesane Şişmesi
Mesane Şişmesi
Mesane Şişmesi, Mesane yapısı itibari ile idrarı depoladığı bilinmektedir. İdrarın biriktiği alan olarak ifade etmek mümkündür. Böbreklerimiz kanın içerisinde yer alan kirli maddeleri ayırarak temiz kanı gönderip kirli kanın ise mesaneye ulaşmasına y...
Mesane Kanseri Son Evre
Mesane Kanseri Son Evre
Mesane kanseri son evre, bu kanser türünün dördüncü evresidir. Mesane kanseri teşhisi konduğu zaman hangi evreye geldiği tespit edilir. Sinsi gelişen bir hastalık olduğu için belirti verdiği zaman kanser araştırması yapılır. Belirtileri idrar yaparke...

 

Mesane Duvarı Kalınlaşması
Mesane Ağrısı
Mesanede İdrar Kalması
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
Mesane Hastalıkları
Nörojen Mesane
Mesanede Kist
Mesanede Kitle
Mesane Genişlemesi
Mesane Egzersizi
Mesane Şişmesi
Mesane Kanseri Son Evre
Mesane Kapasitesi
Mesane Malign Neoplazmı
İyi Huylu Mesane Tümörü
Mesane Kanaması
Mesane Taşı Ameliyatı
Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi
Mesanede Kitle Ameliyatı
Mesane İdrar Torbası
Kadınlarda Mesane Kanseri
Aşırı Aktif Mesane İlaçları
Mesane Kateterizasyonu
Mesane
Aşırı Aktif Mesane Sendromu
Böbrek Mesane Arası
Mesane Ameliyatı
Mesane İltihabı
Mesane Tüberkülozu
Popüler İçerik
Mesane Kapasitesi
Mesane Kapasitesi
Mesane kapasitesi, fonksiyonu idrar depolamak olan mesanenin yani idrar kesesinin dolması için gerekli idrar çokluğunu temsilen kullanılan bir terimdi...
Mesane Malign Neoplazmı
Mesane Malign Neoplazmı
Mesane maling neoplazmı, mesanede oluşan kanserdir. Neoplazm, tümör yada kansere verilen başka bir isimdir. Böbrekler mesaneye üreter isimli boru ile ...
İyi Huylu Mesane Tümörü
İyi Huylu Mesane Tümörü
İyi huylu mesane tümörü, Mesane, börekten süzülen idrarın depolandığı ve dışarıya atıldığı, adalelerden oluşan içi boş organdır. Mesane kanseri çok sı...
Mesane Kanaması
Mesane Kanaması
Mesane kanaması, herhangi bir sebeple kişinin mesanesinden kan gelmesi olayının olduğu bir rahatsızlık türüne verilen addır. Mesane idrar depolayan ço...
Mesane Taşı Ameliyatı
Mesane Taşı Ameliyatı
Mesane Taşı Ameliyatı, Günümüzde mesane taşları genelde elli yaşın üstünde olan erkeklerde görülür. Ayrıca gelişmekte olan uzak ülkelerde oldukça düşü...
Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi
Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi
Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi, ilaç tedavisinden önce yada ilaç tedavisi ile beraber yapılan tedavidir. Mesane, böbreklerimizden süzülen idrarın de...
Mesanede Kitle Ameliyatı
Mesanede Kitle Ameliyatı
Mesanede Kitle Ameliyatı, Mesanede oluşan kitle için kişilerin ameliyat olması gereklidir. Çünkü kitle kendi kendine tedavi edilebilen basit bir hasta...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Mesane Duvarı Kalınlaşması
Mesane Ağrısı
Mesanede İdrar Kalması
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
4 Santimlik Mesane Tümürü Teşhisi Var
Mesanem De İlk Zamanlar 2 Litreyi Aşkın İdrar Kalıyordu
Mesane Genişlemesinde Geç Tedavi Edilirse Ne Olur
Mesane
Mesanenin Tam Boşaltılabilmesi İçin Ne Yapmak Gerekiyor.
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
4 Santimlik Mesane Tümürü Teşhisi Var
Mesanem De İlk Zamanlar 2 Litreyi Aşkın İdrar Kalıyordu
Mesane Genişlemesinde Geç Tedavi Edilirse Ne Olur
Mesane
Mesanenin Tam Boşaltılabilmesi İçin Ne Yapmak Gerekiyor.
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024